Aardrijkskunde - goedvoorbereidnaardepabo

advertisement
Water
Aardrijkskunde – blok 5
Wat gaan we vandaag doen?






De waterkringloop
Oppervlakte/grondwater
De loop van de rivier
NAP
Watervervuiling
Waterbeheersing
De blauwe planeet
De korte waterkringloop
Drie opties van neerslag

Wordt niet opgenomen door de bodem en loopt via de het oppervlakte terug
naar de zee/rivier

Het wordt opgenomen door de bodem en keert uiteindelijk terug via het
grondwater naar de zee

Het waterverdampt, al dan niet nadat het is opgenomen door de zee
De lange waterkringloop

De zogenaamde 'lange waterkringloop' bevat
een extra lus, het water wordt vanuit het
grondwater door planten en bomen
opgenomen. Dit water verdampt grotendeels
weer door de bladeren en komt zo als
waterdamp in de lucht terecht.
Oppervlaktewater en grondwater
NAP (Normaal Amsterdams Peil)
Aquifer
Drinkwater
Water vervuiling
Soorten rivieren

Regenrivieren

Smeltwater rivieren

Gemengde rivieren

Hoeveelheid debiet
De rivieren
Bovenloop
Groot verhang, verticale erosie (rivier wordt
dieper)
Middenloop
Matig verhang, horizontale erosie (breder)
en sedimentatie
Benedenloop
Klein verhang, sedimentatie
Indeling van de rivier
Stroomgebieden
Waterscheiding
Kunstmondingen
Meander
De sluis
De stuw
Water kan overstromen….
De zee


Natuurlijke bescherming: Strand/Duinen
Kunstmatige bescherming: zeedijk, deltawerken, Zuiderzee werken
Stormvloedkering
De rivier overstroomt
Waarom overstroomt een rivier?
Het klimaat verandert
1.
A.
B.
2.
3.
Hogere temperatuur
Meer neerslag
Wat achter de dijken ligt, willen we beter beschermen (mensen, bedrijven,
bezittingen)
De bodem blijft dalen Nieuwe kennis leert dat
Ruimte voor de rivier
Elders op de wereld: Bangladesh
Wat zijn de twee belangrijke oorzaken
van de overstromingen in Bangladesh?
Passaatwinden
Passaatwinden zijn hardnekkige winden bij de evenaar
die ontstaan door temperatuurverschillen tussen
subtropen en evenaar en de draaiing van de aarde. Ten
noorden van de evenaar waait de noordoostpassaat, ten
zuiden daarvan de zuidoost passaat.
Moesson
Zuid west Moesson zorgt voor
de natte tijd in Bangladesh!
Bronnen van energie
De ecologische voetafdruk

Wat is de ecologische voetafdruk?
Verband tussen welvaart en ecologische voetafdruk
Gebruik fossiele brandstoffen en Co2 uitstoot
Kyoto verdrag
Ontwikkelingen




Elektrische auto’s
Spaar/ledlampen
Zuinige apparaten
Bewustwording
Duurzame energie





Waterkracht
Windenergie
Zonne energie
Biobrandstof
Aardwarmte
Kernenergie
Download