Water - goedvoorbereidnaardepabo

advertisement
Water
Aardrijkskunde – blok 5
Wat gaan we vandaag doen?
De waterkringloop
Oppervlakte/grondwater
De loop van de rivier
De korte waterkringloop
Drie opties van neerslag
Wordt niet opgenomen door de bodem en loopt via de het oppervlakte terug naar de
zee/rivier
Het wordt opgenomen door de bodem en keert uiteindelijk terug via het grondwater
naar de zee
Het waterverdampt, al dan niet nadat het is opgenomen door de zee
De lange waterkringloop
De zogenaamde 'lange waterkringloop'
bevat een extra lus, het water wordt vanuit
het grondwater door planten en bomen
opgenomen. Dit water verdampt
grotendeels weer door de bladeren en komt
zo als waterdamp in de lucht terecht.
Oppervlaktewater en grondwater
Aquifer
Soorten rivieren
Regenrivieren
Smeltwater rivieren
Gemengde rivieren
De rivieren
Bovenloop
Groot verhang, verticale erosie (rivier wordt
dieper)
Middenloop
Matig verhang, horizontale erosie (breder)
en sedimentatie
Benedenloop
Klein verhang, sedimentatie
Indeling van de rivier
Stroomgebieden
Waterscheiding
Kunstmondingen
Wat gaan we vandaag doen?
De blauwe planeet
NAP (Normaal Amsterdams Peil)
Aquifer
Drinkwater
Water vervuiling
De sluis
De stuw
Water kan overstromen….
De zee
Natuurlijke bescherming: Strand/Duinen
Kunstmatige bescherming: zeedijk, deltawerken, Zuiderzee werken
Stormvloedkering
De rivier overstroomt
Waarom overstroomt een rivier?
1. Het klimaat verandert
A. Hogere temperatuur
B. Meer neerslag
2. Wat achter de dijken ligt, willen we beter beschermen (mensen, bedrijven,
bezittingen)
3. De bodem blijft dalen Nieuwe kennis leert dat
Ruimte voor de rivier
Elders op de wereld: Bangladesh
Wat zijn de twee belangrijke oorzaken
van de overstromingen in Bangladesh?
Passaatwinden
Passaatwinden zijn hardnekkige winden bij de evenaar
die ontstaan door temperatuurverschillen tussen
subtropen en evenaar en de draaiing van de aarde. Ten
noorden van de evenaar waait de noordoostpassaat, ten
zuiden daarvan de zuidoost passaat.
Moesson
Zuid west Moesson zorgt voor
de natte tijd in Bangladesh!
Opdracht
Maak een nieuwsbericht bij
- overstroming van een rivier in Nederland
-overstroming van de zee in Nederland
-overstromingen in Bangladesh
Download