PowerPoint-presentatie

advertisement
DentAdmin en
MyCareNet
1 januari 2015
( indien tijdig gepubliceerd)
Verplichte toepassing Regeling Betalende Derde voor
 patiënten met verhoogde tegemoetkoming.
(WIGW –Omnio)
 patiënten met het statuut van chronisch zieke.
Regeling Betalende Derde (RBD)
Betalingssysteem waarbij de patiënt enkel het remgeld
+ereloon (bij niet geconventioneerden) betaalt.
De RIZIV-tussenkomst wordt later door mutualiteit
rechtstreeks aan de tandarts betaald.
Welke Patiënten ?
Patiënten met verhoogde tegemoetkoming hebben een
Code Gerechtigde (cg1 en cg2) met als derde cijfer een 1,
terug te vinden op een klevertje.
Patiënten met statuut” chronisch zieke “hebben een brief
van de mutualiteit en zullen ook vermeld worden op
MyCareNet.
Hoe de verzekerbaarheid kennen?
DentAdmin gaat rechtstreeks op de site van MyCareNet de
verzekerbaarheid ophalen.
Daardoor zal in de fiche van de patiënt automatisch
aangevinkt worden of de patiënt in RDB moet behandeld
worden, indien Omnio of chronisch zieke.
Chronische zieken
Het feit dat een patiënt chronische ziek is verandert niets
aan zijn statuut. Hij wordt dus niet automatisch een Omnio
of WIGW
Een chronisch zieke kan perfect een normale terugbetaling
hebben.
Verzekerbaarheid bewijzen
DentAdmin zal via het rijksregisternummer van de patiënt
(indien gekend) de “verzekerbaarheid” opvragen.
Per behandeling worden de verzekerbaarheids gegevens
bijgehouden.
Deze gegevens kunnen nadien opgevraagd worden.
Wat moet afgerekend worden in RDB
?
Voorlopig wordt RDB enkel verplicht voor prestaties
waarvan men de verzekerbaarheid kent: dus enkel
raadpleging, vulling, wortelkanaalbehandeling, intrabuccale
rx, ortodontische behandeling en urgentieforfait.
Dit zijn de behandelingen die geen tijdsvoorwaarden
hebben.
CAVE:
Alle andere prestaties mogen voor de patiënten met
verhoogde tegemoetkoming allemaal in RDB.
Echter zonder garantie op betaling
Al dan niet geconventioneerd.
De reglementering is dezelfde.
Niet geconventioneerden kunnen wel hun eigen tarief
aanrekenen.
De patiënt moet dan wel remgeld betalen of hoger remgeld
betalen. (vb Rx-en)
De Administratie hiervan wordt door
DentAdmin gedaan.
Getuigschrift voor verstrekte hulp ( GvVH) wordt door
DentAdmin uitgeprint.
DentAdmin controleert via MyCarNet de gegevens van de
patiënt indien het Rijksregisternummer van de patiënt
gekend is ( vb door lezing eID).
Op de fiscale strook wordt enkel het contant ontvangen
remgeld vermeld.
U rangschikt de GvVH op volgnummer per ziekenfonds.
U maakt de verzamelstaat per ziekenfonds in 3
exemplaren.
Twee exemplaren zijn bestemd voor de mutualiteit. Het 3e
is een controle voor je eigen administratie.
Wanneer de mutualiteit betaalt voegt u deze betaling toe in
DentAdmin.
Hoelang wachten op de centjes?
Er wordt beloofd dat de uitbetalingen veel sneller zullen
gebeuren voor de verplichte RDB.
Men spreekt van 3 weken.
Afwachten en hopen dat het zo is.
Verzamelstaat
Verzamelstaat vervolg
• Nrgvvh ; Naam + voornaam ; Inschrijvingsnr; Bedrag; Remgeld ;Bemerkingen
VB: 602428 JAN STOX
92034588299 114euro Ja
conserverende
Download