Checklist voor werkgevers

advertisement
Checklist werkgevers CAO voor het Schildersbedrijf
Naam werkgever: ……………………..
Evenals voorgaand jaar hebben wij voor de juiste verwerking van uw salarisadministratie de
volgende checklist samengesteld.
1. Hebt u personeel in dienst met een contract voor bepaalde tijd?
□ Nee, iedereen is voor onbepaalde tijd in dienst (vast dienstverband)
□ Ja, de volgende werknemers zijn voor bepaalde tijd in dienst:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
einddatum contract: ……………………….
einddatum contract: ……………………….
einddatum contract: ……………………….
einddatum contract: ……………………….
einddatum contract: ……………………….
2. Weet u wie er deel blijft nemen aan de levensloopregeling?
□ Nee, wij hebben geen deelnemers aan deze regeling
□ Ja, ik vermeld deze deelnemer(s) op de verzamelstaat en stuur u een kopie van de
overeenkomst van de deelnemer(s). (Let op: er moet minimaal € 3.000,- op de
levenslooprekening staan)
3. Hebt u personeel dat in een (bestel)auto(bus) van uw bedrijf rijdt en deze mee naar
huis neemt?
□ Nee, alle bedrijfsauto’s worden op het bedrijf gestald.
□ Ja, maar ons personeel heeft een verbod op privégebruik getekend, wij houden daarop
toezicht en er staat een sanctie op een overtreding van dit verbod.
□ Ja, maar ons personeel gebruikt het voertuig minder dan 500 km. per jaar privé en
heeft een verklaring geen privégebruik auto van de Belastingdienst bij ons ingeleverd.
□ Ja, maar ons personeel gebruikt het voertuig niet privé en heeft een verklaring zakelijk
gebruik van de Belastingdienst bij ons ingeleverd.
□ Ja, wij zullen op de verzamelstaat aangeven welke werknemers hun voertuig privé
gebruiken voor meer dan 500 km. per jaar en dus een bijtelling moeten
hebben.
□ Ja, wij zullen op de verzamelstaat aangeven welke werknemers een elektrische auto
hebben en die het voertuig voor meer dan 500 km. per jaar privé gebruiken.
□ Ja, wij zullen op de verzamelstaat aangeven welke werknemers een hybride auto
hebben en die het voertuig voor meer dan 500 km. per jaar privé gebruiken
4. Heeft u twee of meer werknemers bij uw bedrijf die een bestelauto door de aard van
het werk doorlopend afwisselend gebruiken? Dan kan het moeilijk zijn om de regeling
voor privé-gebruik individueel toe te passen. Er is geen sprake van doorlopend
wisselend gebruik als werknemer A een bestelauto de ene week gebruikt en
werknemer B de volgende week, enzovoort. Als het moeilijk voor u is om de regeling
privé-gebruik individueel toe te passen, dan moet u eindheffing toepassen op het
voordeel van het privé-gebruik. Deze eindheffing is op jaarbasis een vast bedrag van
€ 300,- per bestelauto. Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft u dan € 25,- per
bestelauto per maand aan. Het bedrag van de eindheffing gaat mee in de aangifte
loonheffingen. Uw werknemer hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden.
□ Nee, ik heb geen bedrijfsauto’s met doorlopend wisselend gebruik.
□ Ja, ik wil de eindheffing van € 300,- per bedrijfsauto toepassen
Dit betreft ……… bedrijfsauto’s (s.v.p. aantal auto’s aangeven en namen van de
werknemers die gebruik kunnen maken van deze auto’s)
…………………………… ………………………….. …………………………..
5. Hebt u werknemers in dienst met een Arbeidsgehandicapten (AGH) status?
□ Nee, bij ons niet
□ Ja, dit zijn: ……………………….
6. Heeft u werknemers in dienst die in aanmerking komen voor de bruto fysiovergoeding
van € 10,-?
□ Nee
□ Ja, ik vermeld deze deelnemer(s) op de verzamelstaat werknemers
7. Hebt u medewerkers in dienst die een LOK (leerovereenkomst), POK
(praktijkovereenkomst) of stageovereenkomst hebben?
□ Nee, bij ons niet
□ Ja, dit zijn: ……………………….
8. Hebt u stagiairs mbo (niveau 1 of 2) of stagiairs VMBO in dienst, die wel of geen
loon ontvangen?
□ Nee, bij ons niet
□ Ja, dit zijn: ……………………….
Download