Concept persbericht - Go-Oost

advertisement
Electrische werktuigdrager moet duurzame bodembewerking mogelijk maken
Europa en de provincies Gelderland en Overijssel investeren
5 maart 2013 --- Een samenwerkingsverband tussen Machinefabriek Boessenkool uit Almelo,
Wissels Techniek uit Hengelo (gemeente Bronckhorst) en Van Ham Organisatie en Advies uit
Wageningen is opgezet om een innovatief modulaire functionele landbouwmachine te
ontwerpen en te ontwikkelen onder de naam Multitooltrac.
Dit voertuig kan als basis fungeren om er een speciaal voertuig van te maken dat in een specifieke
behoefte voorziet. Denk hierbij aan een voertuig dat al rijdend metingen verricht. Met dit
multifunctionele voertuig wordt het o.a. mogelijk in de akkerbouw de bodem op een duurzame manier
te bewerken.
Op dit moment is het een wereldwijd probleem om de verdichting van de landbouwgrond tegen te
gaan. Door verdichting van de grond gaat de bodemstructuur verloren omdat de bodem wordt
samengedrukt. Hierdoor nemen het bodemleven, de doorlaatbaarheid voor water en lucht en de
mogelijkheden voor plantengroei af. De huidige apparatuur voldoet hierbij niet. Multitooltrac kan hier
het verschil gaan maken. Mogelijke resultaten zijn betere opbrengsten, minder meststoffen en minder
brandstof verbruik. Voorbeeld van een te ontwikkelen voertuig is een elektrische tractor. Deze is
schoner voor het milieu, goedkoper in aanschaf, functioneler dan bestaande tractoren en bovendien
ontwikkelt en gebouwd in Oost-Nederland.
Multitooltrac wordt ontwikkeld voor bedrijven in duurzame akkerbouw, gebiedsbeheerders
(gemeentelijk en particulier groendiensten, waterschappen), geologische onderzoekbureaus en
voertuigbouwers. Het project levert uiteindelijk 8 fte werkgelegenheid op in Oost-Nederland.
EFRO-subsidie
Om dit project te realiseren ontvangen de samenwerkende partners onder leiding van Machinefabriek
Boessenkool B.V. (Almelo), Wissels Techniek B.V. (Hengelo) en Van Ham Organisatie en Advies
(Wageningen) € 306.200,- subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast
ontvangen zij een bijdrage van het Rijk van € 157.740,-. Het consortium investeert zelf € 463.940,-
Download