Omgevingsbewustzijn

advertisement
Omgevingsbewustzijn
Algemene definitie:
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en
deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Niveau Basis. Informeert zich over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.
1.
Informeert bij anderen naar hun visie op maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.
2.
Praat mee tijdens gesprekken over actuele ontwikkelingen op maatschappelijk, politiek en economisch
gebied.
3.
Praat over allerlei verschillende maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.
4.
Toont zich desgevraagd op de hoogte van de laatste maatschappelijke, politieke en economische
ontwikkelingen.
5.
Volgt met regelmaat de actualiteiten om maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen te
ontdekken.
Niveau Allround. Maakt op eigen initiatief gebruik van zijn/haar kennis van maatschappelijke, politieke en
economische ontwikkelingen, en deelt deze kennis met medewerkers/ collega’s.
1.
Attendeert anderen binnen de directe werkomgeving op ontwikkelingen in markt of vakgebied die voor
hen relevant zijn.
2.
Deelt de kennis die hij/zij heeft over relevante ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied met medewerkers/
collega’s.
3.
Gebruikt zijn/haar kennis van ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied in de eigen werksituatie.
4.
Participeert in kennisnetwerken rond de onderwerpen maatschappelijke, politieke en economische
ontwikkelingen .
5.
Verwerkt (daar waar van toepassing) actuele ontwikkelingen in maatschappelijke, politieke en
economische onderwerpen in voorstellen die hij/zij doet.
Niveau Expert. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om zich op de hoogte te houden van
maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis te benutten, mede door het
vertonen van voorbeeldgedrag.
1.
Deelt kennis over sterktes en zwaktes van relevante partijen met medewerkers/collega’s.
2.
Discussieert met medewerkers/ collega’s over mogelijke gevolgen van ontwikkelingen in
maatschappelijke, politieke en economische thema’s voor eigen organisatie(onderdeel).
3.
Stimuleert medewerkers/ collega’s zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen op eigen vakgebied.
4.
Toont zich bewust en heeft kennis van de plaats van het vakgebied binnen de organisatie en in
het netwerk van andere organisaties.
5.
Treedt binnen een vakgebied en/of markt op als vraagbaak voor medewerkers/ collega’s op
maatschappelijk thema’s.
Download