Omgevingsbewustzijn gericht op de markt

advertisement
Omgevingsbewustzijn gericht op de Markt
Algemene definitie:
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en technologie.
Niveau Basis. Informeert zich over ontwikkelingen in de markt en technologie.
1.
Bezoekt congressen/ beurzen/ seminars op het eigen vakgebied om gericht informatie over markt- en
technologische ontwikkelingen op te halen.
2.
Stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied door met vakgenoten te
spreken.
3.
Toont zich desgevraagd op de hoogte van het aanbod van concurrenten die werkzaam zijn in dezelfde
markt of hetzelfde vakgebied.
4.
Toont zich tijdens gesprekken op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen in de markt en
technologie.
5.
Volgt ontwikkelingen in de markt met regelmaat en op een systematische wijze.
Niveau Allround. Maakt op eigen initiatief gebruik van zijn/haar kennis van ontwikkelingen in de markt en
technologie en deelt deze kennis met medewerkers en collega’s.
1.
Attendeert anderen binnen de directe werkomgeving op ontwikkelingen in markt of vakgebied die voor
hen relevant zijn.
2.
Deelt de kennis die hij/zij heeft over relevante ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied met medewerkers/
collega’s.
3.
Gebruikt zijn/haar kennis van ontwikkelingen binnen de markt op zijn/haar vakgebied in de eigen
werksituatie.
4.
Participeert in kennisnetwerken m.b.t. markt en technologie.
5.
Verwerkt actuele ontwikkelingen in markt en technologie in voorstellen die hij/zij doet.
Niveau Expert. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om zich op de hoogte te houden van
ontwikkelingen in de markt en technologie en deze kennis te benutten, mede door het vertonen van
voorbeeldgedrag.
1.
Deelt kennis over sterktes en zwaktes van relevante marktpartijen met medewerkers/collega’s.
2.
Discussieert met medewerkers/ collega’s over mogelijke gevolgen van ontwikkelingen in markt en
technologie voor eigen organisatie(onderdeel).
3.
Stimuleert medewerkers/ collega’s zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen de markt op
eigen vakgebied.
4.
Toont zich bewust en heeft kennis van de plaats van de organisatie in het netwerk van andere
organisaties.
5.
Treedt binnen een vakgebied en/of markt op als vraagbaak voor medewerkers/ collega’s.
Download