Adres - Penta Assen

advertisement
Zorg en begeleiding op Penta
Dyscalculie
Wat is dyscalculie?
Bij dyscalculie gaat het om problemen die beginnen bij het aanleren van de basisvaardigheden van het rekenen. In
de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het
doel ze te automatiseren. De vaardigheden zitten opgeslagen in het geheugen en kunnen zonder moeite weer naar
boven worden gehaald voor bijvoorbeeld het maken van meer ingewikkelde sommen. Dit proces stagneert bij
leerlingen met dyscalculie. Zij vinden het moeilijk om rekenfeiten en afspraken snel en juist uit het geheugen op te
roepen en toe te passen in grotere bewerkingen. Ook hebben ze vaak weinig inzicht in de plaats en waarde van
getallen tussen andere getallen.
Diagnose dyscalculie
Dyscalculie is niet makkelijk vast te stellen. Er zijn nog geen eenduidige afspraken over de afbakening van
rekenproblemen en dyscalculie. Dyscalculie is wel opgenomen in de DSM-IV (een internationaal erkend
classificatiesysteem van stoornissen).
Er wordt momenteel gewerkt aan een protocol voor het stellen van de diagnose dyscalculie. Tot die tijd is de
afspraak dat er sprake kan zijn van dyscalculie als:
•
het kind op jonge leeftijd al moeite heeft met (voorbereidend) rekenen;
•
er een duidelijk verschil is tussen rekenkennis en andere kennis;
•
de rekenproblemen niet overgaan met extra oefening (remedial teaching);
•
het kind steeds verder gaat achterlopen (aan het einde van de basisschool een achterstand van ten minste
twee jaar heeft).
Op Penta werken we met een dyscalculieprotocol (website: www.dr.nassaucollege.nl)
Dyscalculie
Dyscalculie gaat relatief vaak gepaard met dyslexie en andere problemen die samenhangen met de
informatieverwerking in de hersenen. Ook kunnen faalangst en emotionele problemen ontstaan als gevolg van
rekenproblemen.
Dyscalculieverklaring
In een diagnostisch onderzoek maakt een orthopedagoog of gzpsycholoog met deskundigheid op het gebied van
rekenstoornissen een analyse van de rekenproblemen. Op basis van de diagnose wordt een plan van aanpak
gemaakt. Een diagnose dyscalculie kan leiden tot een dyscalculieverklaring. Daarin staan ook aanwijzingen over:
•
de gewenste specialistische hulp;
•
het aantal noodzakelijke voorzieningen;
•
eventuele dispensaties.
Faciliteitenkaart
Op Penta krijgt een leerling met dyscalculie een faciliteitenkaart. De ondersteuning kan bestaan uit:
•
het gebruik van schema’s met strategieën die problemen kunnen oplossen;
•
extra tijd bij opgaven en proefwerken;
•
extra mondelinge uitleg;
•
het gebruik van een rekenmachine.
Ook leerlingen met ernstige rekenproblemen, zonder diagnose dyscalculie, kunnen een faciliteitenkaart krijgen.
Betrokkenheid ouders
Met de ouders (of verzorgers) wordt besproken hoe wij op Penta een leerling met dyscalculie ondersteunen en
begeleiden.
Meer informatie
Op www.balansdigitaal.nl vindt u meer informatie over dyscalculie.
Locatie Penta
Industrieweg 3 Assen
Tel ( 0592 ) 333 160
www.dr.nassaucollege.nl
Dyscalculie
Dyscalculie
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards