Downloaden

advertisement
Dyscalculie
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Voorbeelden:
• Niet snel klok kijken
• Problemen met tellen
• Problemen basis rekenen, zoals waarde van getallen en verbanden
tussen getallen
• Cijfers verkeerd schrijven en lezen
• Blijven twijfelen bij eenvoudige berekeningen
• Moeite hebben met het leren van de tafels
• Moeite hebben met de volgorde van stappen bij moeilijkere
berekeningen
• Moeite met het aflezen van simpele grafieken
• Moeite met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht van belang is
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Procedurele subtype
•
•
•
•
•
Groepeerfouten
Foute bewerkingen
Onvolledige procedure
Omkeringen
veel moeite met de volgorde van de stappen
> 22 + 7 = 92
> 11 x 3 = 14
> 52 + 29 = 61
> 63 – 4 = 61
Helpen:
• lang gebruik blijven maken van materialen, rekenen met één vaste
aanpak.
• Verschillende oplosstrategieën werken verwarrend.
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Verbaalgeheugen subtype
• meest voorkomende type
• leerling rekent erg traag. Eenvoudige sommen niet
geautomatiseerd.
• niet uit het geheugen oproepen, zonder som uit te rekenen.
lastig om basisregels en formules te onthouden.
Aanpak:
• basisstof van het rekenen goed begrijpen.
• rekenoefeningen op een speelse manier aan te bieden.
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Voorzieningen
• gebruik van voorgedrukte werkbladen
• extra tijd of minderopgave, dit helpt leerling met het werk afkrijgen,
(goed voor zelfvertrouwen)
• extra mondelinge uitleg
• gebruik van een rekenmachine
• gebruik van aangepaste leerboeken
• het duidelijk aangeven van de wenselijkheid van
strategieverandering (plussommen in rood, minsommen in blauw
etc.)
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Praktische aanpak
• altijd rekenopdrachten op papier
• tussenstappen en tussenuitkomsten opschrijft.
• Help leerling bij keuze maken voor juiste stappen bij berekening.
Stel vragen als: ‘ welke formule, wat moet je bij elkaar optellen of
aftrekken?’.
• extra tijd voor rekentoetsen.
• oefeningen of opdrachten in de les niet af, niet als extra huiswerk.
• een rekenmachine gebruiken
• Maak gebruik van tastbare materialen
uit: http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
Meer info en gebruikte bronnen:
• http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/video/dyscalculie_rekenproble
men
• http://gedragsproblemen-kinderen.info/Tips_dyscalculie.htm
8
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards