Breuken en decimale getallen

advertisement
Breuken en decimale getallen
Dit onderdeel heeft betrekking op breuken en decimalen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen gehele getallen(bv. 1, 2 enz.) en breuken (bv. ½ , 2/3 enz’.
Een breuk heeft een teller en een noemer en wordt geschreven met een schuine deelstreep:
Teller / noemer
Of met de teller boven en de noemer onder een horizontale streep:
teller
------noemer
Een decimaal wordt geschreven met een komma.
Voor de komma het hele getal, na de komma de decimaal
Dus bijvoorbeeld 3,4. (Zeg: drie komma vier)
Het omzetten van breuken in decimalen is meestal noodzakelijk bij het berekenen van samenstellingen
van stoffen of verdunningen. Ook het omgekeerde kan handig zijn.
Omzetten van breuken in decimalen kan op verschillende manieren plaats vinden.
1. Met de zakcalculator. Maar die heb je niet altijd bij de hand. En let hierbij goed op de plaats van de komma of punt.
Let op: in Nederland wordt als decimaal teken de komma gebruikt. De punt is een scheidingsteken voor
duizendtallen.
Voorbeeld:
100,240 Euro is niet het zelfde als 100.240 Euro.
Op het scherm is het verschil nauwelijks te zien, maar op de bank weten ze het precies!
2. De noemer decimaal maken (is 10 of een veelvoud van 10, dat wil zeggen 100, 1000 enzovoort)
Voorbeeld : 3/4
De noemer kan decimaal worden gemaakt, door deze met 25 te vermenigvuldigen.
Immers 25 x 4 = 100.
De teller moet dan ook met 25 worden vermenigvuldigd.
Deze wordt dan 25 x 3 = 75.
De breuk 3/4 = 75/100 wordt decimaal geschreven als 0,75
LET GOED OP DE PLAATS VAN DE KOMMA
Dus 1/10 is 0,1 - 1/100 is 0,01 - 1/1000 is 0,001
Een decimaal getal door 10 delen betekent dat de komma een plaats naar links ( <---) opschuift.
Eventuele gaten opvullen met nullen.
Dus 34 gedeeld door 10 wordt 3,4. 3,4 gedeeld door 10 wordt 0,34. 0,34 gedeeld door 10 wordt 0,034
Of korter 34 gedeeld door 1000 wordt 0,034 (de komma schuift 3 plaatsen naar links.
Omgekeerd betekent een decimaal getal met 10 vermenigvuldigen: de komma een plaats naar rechts ( --->) opschuiven.
Dus 0,34 met 10 vermenigvuldigen levert 3,4 op.
Een decimaal als breuk schrijven.
Voorbeeld: 3,4
Het getal achter de komma is de breuk 4/10. Deze kan worden vereenvoudigd door teller en noemer door 2 te
delen. Het wordt dan 2/5.
Het decimale getal 3,4 wordt dan geschreven als 3 2/5
Download