Tekst van de dienst

advertisement
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.
Uitzending:
Episode:
Vertaling:
27 februari 2011
2129
Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, [email protected]
Opening
Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar
zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.
Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron
Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!
Welkomstwoord
Door R.H.Schuller en Sheila Schuller-Coleman
Goedemorgen. Het is weer zondag en u zit weer in de kerk. Wat een heerlijke dag om God te prijzen
en om in gezelschap van mede-gelovigen te verkeren. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij
verheugen ons er werkelijk over.
Openingsgebed
Door R.H.Schuller
O Heer...Er is veel in het leven dat we niet voor het kiezen hebben. Hoe en waar we geboren worden.
Wat we van onze ouders hebben meegekregen. Maar we zijn hier, doordat U ons hebt gebracht. En
daar zijn we blij om. We willen zeker weten dat we uw weg bewandelen. Want dat is de weg naar
vrede, vreugde, blijdschap, geluk, hoop en eeuwig leven. Halleluja, amen.
Samenzang - "Medley – A Mighty Fortress/Mighty to Save"
Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijnen al drukt het leed, al dreigt het lot Hij doet
Zijn hulp verschijnen de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan hij draagt zijn rusting nog van
Gruwel en bedrog maar zal als kaf verdwijnen geen aardse macht begeren wij die gaat wel ras
Verloren ons staat de sterke Held terzij die God ons heeft verkoren vraagt Gij zijn naam? zo weet dat
Hij de Christus heet Gods eengeboren Zoon verwinnaar op de troon de zeeg' is Hem beschoren
Machtige Here Jezus Heer, U bent machtig, U bent groot. U bent almachtig en geen dag kunnen we
Zonder U. Wij zeggen deze morgen tot U: Uw heilige Geest is hier welkom. Kom en aanvaard onze
Lofzang, Heer iedereen zoekt naar liefde trouw die nooit teleurstelt geef uw genade Heer iedereen
Zoekt vergeving de goedheid van een redder de hoop van de volken mijn Redder, bergen moeten
Wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht als redder, grote overwinnaar stond Jezus op
Uit het graf Hij stond op uit het graf neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen vul mijn hart
Opnieuw alles geef ik op om te volgen wat ik geloof ik geef mij aan U over ik geef me aan U over mijn
Redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht als redder, grote
Overwinnaar stond Jezus op uit het graf Hij stond op uit het graf laat uw licht aan heel de wereld zien
Wij zingen tot de eer van de verrezen Heer Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien wij zingen tot
De eer van de verrezen Heer mijn Redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht zijn
Geweldige kracht als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf Hij stond op uit het graf
Schriftlezing – Psalm 46 & 47
Door R.H.Schuller
U mag gaan zitten. God heeft het zo geregeld dat we één op de zeven dagen naar de kerk gaan,
medegelovigen ontmoeten en de lezing van zijn Woord horen. Zo horen we God minstens één keer
per week tot ons spreken via de Bijbel. Luistert u naar deze woorden. Kom en zie wat de Heer heeft
gedaan. Wereldwijd bant Hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt Hij. Hij zegt: Staak de
strijd en erken dat ik God ben verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de
hemelse machten is met ons. Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: Geducht is de
Heer, de Allerhoogste. Hij koos voor ons een eigen land. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze
koning zing Hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. Zo luidt het
Woord van de Heer.
Koor – "Rejoice Ye Pure in Heart"
Verheugt met een zuiver hart verheugt u, dankt en zingt verhoogt de banier van Christus de Heer het
Kruis dat overwint verheugt, verheugt verheugt u, dankt en zingt ja, op ons levenspad blijven we
Zingend gaan ons leven lang bij nacht en dag de dagen die bestaan verheugt, verheugt verheugt u,
Dankt en zingt komt sluit u vast aaneen draagt nog een poos uw kruis zingt van zijn trouw en zijn genâ
Straks zijn wij eeuwig thuis verheugt, verheugt verheugt u, dankt en zingt verheugt u dankt en zingt
Verheugt met een zuiver hart verheugt u, dankt en zingt verhoogt de banier van Christus de Heer het
Kruis dat overwint verheugt, verheugt, verheugt, verheugt, verheugt, verheugt, verheugt u, dankt en
Zingt
Interview – Kathy Ireland
RHS= R.H.Schuller en KI = Kathy Ireland
Inleiding
Ja, Kathy Ireland is in ons land en wereldwijd bekend om haar schoonheid. Maar ze heeft het ook ver
geschopt. Ze heeft een bedrijf met een omzet van 1,4 miljard. Het staat nummer 23 op de lijst van
machtige wereldmerken. Niet slecht. Haar passies: Allereerst haar echtgenoot, Greg en dan haar drie
kinderen, Eric, Lily en Chloe. Ze is een drukbezette moeder. Daarom heeft het boek geschreven
waarover ze vandaag komt vertellen: Echte oplossingen voor drukbezette moeders. Gids om niet gek
te worden. Kom er maar bij, Kathy.
Interview
RHS
KI
RHS
KI
RHS
KI
RHS
KI
Wat heeft je geïnspireerd tot het boek? Was je bezig gek te worden?
Gek worden doe ik regelmatig. Ik heb veel problemen, daarom heb ik dit boek geschreven.
Moeders zijn mijn helden. Moeder zijn is moeilijk tegenwoordig. Kinderen opvoeding is
vandaag de dag zo moeilijk.
Waardoor is het nu zwaarder dan 20 jaar geleden? Is het wel zwaarder?
Ik denk van wel. Internetpedofielen, online pesten, zelfverminking, vluchtige stoffen snuiven,
zelfverstikking. In mijn jeugd was spijbelen al heel wat. Nu gaat het over zelfverminking.
Werkelijk?
Heel bedreigend allemaal. Kinderen worden gebombardeerd met informatie, de hele dag
door. Sommige ouders zeggen: Breng ze nou niet op ideeën. Maar ze horen het toch wel. Als
wij niet vertellen hoe het zit halen ze hun informatie bij mensen die niet het beste met hen voor
hebben.
Hoe slaag je erin tegelijk schrijfster en moeder te zijn? En de rest?
Sommige dagen lukt dat nauwelijks. Het is zwaar. Een hele uitdaging, elke dag opnieuw. Het
is een kwestie van prioriteiten. Ik adviseer moeders om te bepalen wat hun prioriteiten zijn.
RHS
KI
RHS
KI
KI
RHS
Voor mij zijn dat: geloof, gezin en oplossingen zoeken voor overbelaste moeders. Ik heb het in
m'n boek over de financiële crisis. Hoe zijn we erin beland en hoe komen we eruit? Of we nou
een zaak runnen, een stichting of een huishouden het valt echt niet mee. En die obsessie met
bezit. Willen we daar indruk mee maken? Hoe komt het over op onze kinderen? Veiligheid. Als
je als moeder ergens binnenstapt, ben je altijd gespitst op gevaar. En zoals we eerst ons
eigen zuurstofmasker op moeten zetten zo moeten we voor onszelf zorgen om er te zijn voor
ons gezin.
Je hebt een levend geloof. Weet je dat thuis binnen je gezin voor te leven?
Als moeder vind ik dat mijn grootste verantwoordelijkheid: Mijn kinderen Gods wegen leren.
Hen leren te wandelen met Jezus.
Lezen jullie thuis de Bijbel?
Ja. Het mooiste moment van de dag is als ik mijn kinderen naar bed breng. Ik lees ze voor uit
de Bijbel. Ieder apart, want ze verschillen in leeftijd. Maar ik weet eigenlijk niets belangrijker.
En God heeft geen kleinkinderen. Het is een directe relatie. Kinderen moeten je overtuiging
voelen, weten waarom je gelooft wat je gelooft. Kinderen zijn zo slim. Wij hebben ook onze
problemen, zoals ieder gezin. Daarom ben ik dankbaar voor Gods genade.
Als mijn Heiland mij niet door de stormen van het leven leidde, zou ik niks zijn. Hij heeft me
onvoorwaardelijk lief, ondanks al m'n minder fraaie kantjes. Dat is zo geweldig. Dat is niet mijn
eigen verdienste. Maar Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en vindt ons belangrijk. Daar
komen mijn vertrouwen en m'n hoop uit voort.
Er is jammer genoeg één ding dat aan dit boek ontbreekt. Je handtekening. Signeer het en
geef het me dan terug. We houden van je, Kathy.
CCHS MANNELIJK ENSEMBEL “Prayer of the Children”
Hoort U het gebed van de kinderen zittend op hun knietjes in de schaduw van een onbekend vertrek
Ze steken hun handen uit ze hebben helemaal niets behalve hun hoop op een betere dag een betere
Dag ze huilen: Jezus, help me om weer liefde te voelen in mijn eigen land maar als onbekende wegen
Mij weg leiden uit mijn land bied me dan liefdevolle armen en bescherm mij hoort U de stem van de
Kinderen zachtjes smekend om stilte in hun verwoeste wereld? lege ogen zonder tranen om te huilen
Richten zich hemelwaarts naar het licht ze huilen: Jezus help mij om de zon weer te voelen op m’n
Gezicht want als het duister optrekt, weet ik dat U nabij bent en weer vrede brengt hoort U het gebed
Van de kinderen? hoort U het gebed van de kinderen?
KOOR – "We’ve Come this Far by Faith”
Wij zijn zo ver gekomen door geloof bekrachtigd door uw Geest en gena oneindig groot ons oog
Gericht op Jezus en lopen moedig de wedloop wij zijn zo ver gekomen door geloof het geloof is
Zzekerheid waar wij op hopen en geloof is het bewijs als wij 't niet zien want als we alles wisten
Begrepen wij het niet bij elke stap die we doen in geloof geeft God het nodige om niet wij zijn zo ver
Gekomen door geloof bekrachtigd door uw Geest en gena oneindig groot met ons oog gericht op
Jezus en lopen moedig de wedloop wij zijn zo ver gekomen door geloof de ouderen van weleer
Stonden vast in 't geloof en vertrouwden op God zonder 't einddoel in zicht zij waren enkel vreemden
En trokken door het land keken uit naar de stad met 't hoofd omhoog gericht door geloof - geloven wij
Dat we eeuwig zullen leven en zullen wij de glorie zien van Jezus, van Gods Zoon wij zijn zo ver
Gekomen door geloof bekrachtigd door uw Geest en gena oneindig groot met ons oog gericht op
Jezus en lopen moedig de wedloop want we zijn zover gekomen, oh wat zijn we ver gekomen ja wij
Zijn zo ver gekomen door geloof wij prijzen de Heer door geloof
SOLO – ROZ JACKSON – “This Day”
Geef ons heden ons dagelijks brood U zult elk tekort van ons aanvullen uit de overvloed van uw
Majesteit ik hoef maar te vragen en het zal me gegeven worden ik ga de wereld in en deel uit van de
Liefde die U mij gegeven hebt mensen die zoeken help ik de weg weer te vinden de weg van geloof
En hoop zodat ze waarlijk vrij zijn vrij zoals ik vrij zoals ik Heer, wij hebben uw liefde nodig en uw
Vrede Heer, uw vreugde deze dag nog Gpd zegene je.
Preek – “Money Matters: God Knows it Matters to You”
Door Jim Penner
...
Dank je wel, Roz Jackson.
Wat heeft God te zeggen over onze omgang met geld en hoe we tegen geld en bezit aankijken? Toen
ik mijn preek voorbereidde, dacht ik aan Howard Dayton, de oprichter van Crown Ministries, dat
mensen leert met geld om te gaan. Hij gaf wat Bijbelstatistieken: De Bijbel telt zo'n 500 verzen over
gebed. En minder dan 500 over geloof. Maar er zijn maar liefst 2350 verzen over geld en bezit in de
Bijbel. Van de 38 gelijkenissen van Jezus gaan er 16 over geld en bezit. Begrijpt u het? Dat wil
zeggen dat God weet dat geld belangrijk is voor u. Dat komt door hoe Gods koninkrijk is
georganiseerd. Gods koninkrijk gaat over gemeenschap, over leven in gemeenschap. Het perfecte
voorbeeld van zo'n gemeenschap is: God de Vader, Jezus de Zoon, en de Heilige Geest. Drie
verschillende wezens die zo nauw samenwerken dat ze één God vormen. Ons brein kan dat niet aan.
Wij worden het amper eens met onze beste vrienden. Maar drie afzonderlijke wezens die één God
vormen. De Bijbel spreekt van elohim: 'Eén God.' Dat is leven als één. God wil dat we in
gemeenschap leven. Als je deel uitmaakt van een gemeenschap zijn er ook regels en wetten. Want
een samenleving zonder wetten draait uit op chaos, nietwaar? Je kunt niet kiezen aan welke regels je
je zult houden. 'Jongens, ik ben platzak, ik ga maar eens naar de bank om wat geld te stelen.' Zo
werkt het niet. Er zijn regels waaraan we ons moeten houden. Ook Gods Koninkrijk heeft regels
waaraan je je hebt te houden. Naar mijn overtuiging is er één hoofdregel in Gods Koninkrijk. De
hoofdregel, noem ik hem. Als u volgens de hoofdregel leeft wordt uw leven onnoemelijk veel
makkelijker en zal er veel meer zegen op rusten. Wat is nou die hoofdregel? Zorg dat u die niet
vergeet: Alles behoort aan God toe.Alles is van God. Nu zegt u vast: Hé, wacht even, zei je dat alles
van God is? Inderdaad. 'Dus ook mijn auto?' Ja, die ook. 'En mijn huis?' Dat ook. 'Maar mijn Harley
Davidson toch niet?' Ja, ook uw Harley Davidson. 'Toch niet die leuke schoenen die ik gisteren heb
gekocht?' Ja, ook die. Alles is van God. Dat heb ik niet bedacht. Het staat in de Bijbel. Psalm 24: Van
de Heer is de aarde en alles wat daar leeft de wereld en wie haar bewonen. Kronieken 29 vers 11: U,
Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U
toe. En wat had Jezus hierover te zeggen? In zijn gebed aan de Hemelse Vader, in Johannes 17 vers
9, zegt Jezus: 'Ik bid voor hen.' Voor u dus. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U mij
hebt gegeven, omdat zij van U zijn. U bent van God en alles wat u heeft is van God. Dus zegt u mij
na: 'Alles...' Alles. Alles is van God. Dat laatste klonk niet echt enthousiast. Het valt ook niet mee.
Want als we erkennen dat alles van God is dan hebben we niet langer de touwtjes in handen. En die
geven we liever niet uit handen. Maar als je zegt dat alles van God is, kan je er echt niet meer
onderuit. Als alles van God is, wat is er dan voor mij? zult u zeggen. Ben ik dan gewoon een
marionet? Verre van dat. In Genesis 1 vers 27 lezen we: God zei: Laten wij mensen maken die ons
evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dus: die lijken op de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij voeren
heerschappij over de vissen
van de zee en de vogels van de hemel... over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop
rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep Hij hem.
Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Wat zegt God hier? Hij zegt: Alles is van Mij, maar Ik
geef jullie heerschappij. Ik geef jullie een opdracht. Ik geef jullie het vermogen creatief te zijn om
dokter te worden, of verpleger, advocaat, predikant of ouder, om relaties op te bouwen, om huizen te
bouwen. Om muziek te maken, kunst. God heeft u heerschappij gegeven. Hij die alles bezit, heeft u
toestemming gegeven om creatief te zijn om de prachtige talenten die Hij u heeft gegeven, te
gebruiken. Om geweldige dingen te doen in uw leven.Maar houdt u daarbij wel in het oog voor wie u
werkt. Vergeet nooit wie er de baas is en wie u die heerschappij in handen heeft gegeven. Als u zegt:
Hoe zit dat met die heerschappij? Wat moet ik daarvoor doen? Wat betekent het voor mij? Heb ik wel
het talent en de vaardigheid om echt iets te doen op deze wereld? Als u dat zegt, bedenkt u dan wel:
Daar is geloof voor nodig. Om de heerschappij te voeren, moet u geloof hebben. Geloof in God. Durf
te geloven. Het is tijd om weer te gaan dromen. Ook om te durven dromen, is geloof nodig. Hoe
komen we aan zulk geloof? Dat leren we door een gelijkenis van Jezus in Matteüs 25: Het zal zijn als
met een man die op reis ging zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.
Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één ieder naar wat hij
aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee
te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had
gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had besloot het geld van zijn heer te
verstoppen: hij begroef het. Een boeiend verhaal. Het is volkomen duidelijk in deze gelijkenis dat er
één meester is. De heer des huizes. Voor ons is dat God. Hij gaat over alles. Hij moet een tijdje weg
en geeft zijn mensen opdrachten. Hij vertrouwt erop dat z'n dienaren er werk van maken. Begrijpt u
het? God heeft een opdracht voor u en voor iedereen. Hij heeft u niet zomaar geschapen. Hij heeft
een opdracht voor u. Ter illustratie: Toen ik 15 was, was mijn vader een fervent klusser. Hij was
aannemer en verbouwde ons huis constant. Toen mijn zus ging studeren kwam er een slaapkamertje
vrij naast de garage. Daar wilde mijn vader een bubbelbad bouwen. Maar hoe moet het dan met al die
stoom? vroeg ik. Daar wist hij wel wat op. Dat bad moest er komen. Mijn vader kocht natuurlijk geen
compleet bouwpakket. Hij kocht alle onderdelen los, want dat was goedkoper. Hij komt thuis met alle
onderdelen, plus een drilboor. Hij zegt tot zijn 15-jarige zoon, ik dus: Jim, ik wil dat jij de vloer
helemaal uitboort. Dat was de opdracht van de heer des huizes. Ik vond dat bubbelbad een prima
idee. Het leek me heerlijk om er straks in te zitten maar ik had gemengde gevoelens over die
opdracht: De vloer uitbreken voor dat bubbelbad. Maar ik deed het wel. In één dag. Toen kwam mijn
vader kijken en zei: 'Goed gedaan.' Zo doet God het ook met ons. Hij geeft je een opdracht. Soms
staat je opdracht je niet aan. 'God, hier heb ik niet voor getekend. Dit is niet wat ik wilde doen.' Toch
geeft Hij je die opdracht. Maar durft u zich er helemaal in te gooien? Als er moeilijke opdrachten
komen, durft u zich er dan in te gooien? Want daar gaat de gelijkenis over: Na lange tijd keerde de
heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, zei: U
hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Ik heb er vijf talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem:
Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat ik je kon vertrouwen met een klein
bedrag zal ik je over veel meer aanstellen. Degene die twee talent ontvangen had, zei: Heer, ik heb er
twee talent bij verdiend. Zijn heer zei: Voortreffelijk. Omdat je betrouwbaar was met een klein bedrag
zal ik je over veel meer aanstellen. Soms worstelen we met die opdrachten van God. Maar als we
volhouden, in geloof opent God de meest onverwachte deuren in ons leven. Dan komt er iets nieuws,
iets dat een grote zegen is. Maar dan moet je je durven overgeven aan je geloof en de opdracht
uitvoeren die God je heeft gegeven. Als er mensen bij me komen die worstelen met het leven, met
stress vraag ik altijd eerst: Wie heeft de leiding, u of God? Want als ze zo worstelen, is het duidelijk
dat ze met God worstelen, om de leiding. En als je dat loslaat, krijg je wat dr. Schuller zo mooi zei:
Laat los, en laat God begaan. Dat heeft hij zo vaak gezegd: Laat los, en laat God begaan.
En dan wachten u ongelofelijke zegeningen. Nu het slot van de gelijkenis: Nu kwam ook degene die
één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent dat u maait waar
u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven;
alstublieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist
dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank
in bewaring gegeven dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak
hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen
en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Wat
bedoelt God hiermee? 'Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed.' Wie wat heeft?
Geloof. Daar heeft God het hier over: geloof. Heeft u voldoende geloof om uw leven aan God toe te
vertrouwen? Ik besluit met iets dat Crown Ministries aanbeveelt: Een 'akte van overdracht' opstellen.
Gewoon op een vel papier. Zet erboven: Akte van overdracht. Schrijf daaronder alles op wat u bezit.
Uw credit cards, al uw meubilair, bankrekeningen, auto's, kinderen, ouders, familie. Alles wat u heeft
in uw leven, schrijft u op. En onderaan schrijft u: 'Heer, ik geef het allemaal aan U.' Het is voor U.
Neem de leiding over mijn leven. Gebruik me naar uw wil. Dat valt niet mee om te doen. Maar het
effect is ongelofelijk. Als u zoveel geloof bezit, zal God u zegenen maar er ook dubbel en dwars
gebruik van maken. Van alle elementen in uw leven. Hoe moet u zich dat voorstellen? Als u zegt:
Heer, mijn huis is van U, gaat God u opdrachten geven. 'Die buurman daar heeft het moeilijk. Vraag
hem eens te eten. Want jouw huis is mijn huis. Nodig die man uit en toon hem vriendschap, want hij
lijdt.' Boeiend. Als u zegt: Mijn auto is van U. 'Hé, die groep vrijwilligers heeft iemand nodig die ze rijdt
om op donderdagavond daklozen eten te brengen. Laat ik dat eens doen. Want uw auto is Gods auto.
Fantastisch. Je hele mentaliteit verandert als je zegt: Alles behoort aan God toe. En de zegeningen
die u zult ontvangen zullen te veel zijn om op te noemen. God zal u zegenen op manieren die u niet
voor mogelijk houdt. Doe uw best. God heeft u de heerschappij gegeven. Hij heeft u gezag gegeven
en Hij heeft u vijf talenten geschonken. Of twee. Zorg dat u ze gebruikt. Verdubbel ze, maak er meer
van, maak iets geweldigs van uw leven. Maar bedenk: Het is allemaal van God. Dus doe dat alles tot
eer van Hem. Wees niet als de dienaar die z'n ene talent begroef louter en alleen uit angst. Laten we
bidden.
Gebed
Here God, alles behoort U toe. Dank U, Heer. Dank U voor uw vertrouwen in ons. Voor de ontelbare
zegeningen in ons leven. Voor de overvloed die U ons hebt gegeven. Doe ons inzien dat het allemaal
van U is. Als we wonen in een huis of een flat, als we auto's rijden, geld uitgeven laat ons bedenken
dat het allemaal van U is. Laat ons de wijze beheerders zijn van wat U ons hebt gegeven. En dank U
voor de zegen die we dan van U zullen ontvangen. Die zal onmetelijk zijn. In Jezus' dierbare naam.
Amen.
Samenzang - "Great is Thy Faithfulness"
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond. al wat ik
Nodig had hebt Gij gegeven groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o
Heer aan mij betoond.
Zegen
Moge God u zegenen waar u dat het meeste nodig heeft. Ik weet niet waar dat is, u waarschijnlijk ook
niet. Maar God weet het precies. Dus zegen hen, Heer, waar ze dat het meeste nodig hebben. Ik
wens u een geweldige week toe. Halleluja.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!
Download