PowerPoint-presentatie

advertisement
L.A.C. “Frisia 1883”
Ledenvergadering
LAC ‘Frisia 1883’
Maandag 30 juni 2014
30 november 2009
L.A.C. “Frisia 1883”
Agenda:
• Opening
• 2. Mededelingen en ingekomen stukken
• 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 25 november
2013. Deze liggen voor de leden vanaf 16 juni ter inzage in de
bestuurskamer en kunnen via e-mail worden opgevraagd
bij: [email protected].
• 4. Terugblik op het afgelopen seizoen
• 5. A. Vaststellen van de begroting voor het jaar 2014/2015
•
B. Vaststellen van de financiële verplichtingen voor
2014/2015
• 6. Rondvraag
• 7. Sluiting
30 november 2009
L.A.C. “Frisia 1883”
• Onze vereniging
• Een historische vereniging die staat
voor:
• Plezier en prestatief
• Top amateurvoetbal
• Maatschappelijke en sociale
betrokkenheid
• Waarden en Normen
• Sportpark De Magere Weide
30 november 2009
LAC Frisia 1883:Visie
• Sportieve doelstellingen en ambities
• Op termijn een stabiele 1e klasser
• Met voorzichtige ambitie voor promotie
met eigen jeugd
• Alle selectieteams op divisieniveau
• Sociale doelstellingen en ambities
• Actieve betrokkenheid leden
• We zijn op de goede weg , maar we zijn er
nog niet!
30 november 2009
LAC Frisia 1883
30 november 2009
LAC Frisia 1883
Samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
BV Sport
Gemeente Leeuwarden
Onderwijsinstellingen
Wijken
Sponsoren
Andere sportverenigingen
Heerenveen / Cambuur
30 november 2009
LAC Frisia 1883 Extern
• Meer Sport/beweegactiviteiten op MW:
zomeravond voetbal; cricket
• Instroom naar (betaald)werk
Voetbaltraining aan doelgroepen (heren;
heren <23 jaar; dames, meisjes;45+ e.a.?
• Samen met wijken (Westeinde, Bilgaard
Valeriuskwartier)
• Gemeente
30 november 2009
Lac Frisia 1883 : Wijkplan
Doel:
• mensen ondersteunen door “werk”aan te
bieden en dit zijn mogelijke vrijwilligers voor
Frisia
• Meer wijkbewoners naar Frisia krijgen met
sport/beweegactiviteiten: ook nieuwe
vrijwilligers?
• Subsidie: in ieder geval €20.000,-! Na eind van
het jaar wederom indien project succesvol
30 november 2009
LAC Frisia 1883: Goed
• Bijna 99% van de wedstrijden bij LAC
Frisia 1883 zijn gespeeld
• Meer feestjes
• Puck Couperusdag e.a tournooien
• Veel elftallen kampioen en alle selectieteams
op divisieniveau
• Meer inkomsten kantine en sponsoring
• Frisia heeft fantastische naam en staat zeer
goed aangeschreven bij ouders en externen!
30 november 2009
LAC Frisia 1883: Beter
• Vrijwilligersbeleid
• Bezetting jeugdcommissie en coördinatoren
(nieuwe voorzitter en coördinatoren)
• Barplanning ( enorme klus Marcel, Alie )
• Sponsorcommissie/sponsorenbezoek ( 2 juli
extra bijeenkomst)
• Efficiënte inkoop (afstemming)
• Doorstroom jeugd-senioren ( < 23 jaar)
• Communicatie
30 november 2009
LAC Frisia 1883: Dus
betere communicatie: vast spreekuur met
bestuur ; via [email protected];
spreiding aanwezigheid bestuursleden ;
betere benutting intranet en internet
• Meer inzet op kantine en sponsoring door
verenigingscoordinator
• speciale team < 23 jaar
• Betere afstemming A-3e-2e-1e
30 november 2009
LAC Frisia 1883: dus
• Actievere controle op financiële stromen en
verantwoordelijkheden (begroting)
• Andere contributiebijdragen?
Selectiespelers meer betalen? Hogere
contributie welke (deels) terugverdiend kan
worden? Moet verder uitgewerkt worden.
• Adequaat inspelen op externe ontw. bv
WMO; indexatie
• Meer ouders betrekken vrijwilligerswerk
• Geen prestatievoetbal op zaterdag (uitleg)
30 november 2009
LAC Frisia 1883
• Tijden van verandering vraagt aanpassing,
geduld, uitleg, leiderschap, flexibiliteit, begrip
maar met name:
Respect
( we doen het allemaal (!!) voor Lac Frisia
1883!)
30 november 2009
L.A.C. “Frisia 1883” -2014
L.A.C. “Frisia 1883”,
Friesland’s oudste, eeuwig jong!!
30 november 2009
Frisia 131 jaar jong en nog vele
jaren hierna!!
30 november 2009
Download