Green Canteen - argumenten debaters

advertisement
Bestedingen aan voedsel in de gemeten verkoopkanalen
(x miljoen euro)
2010 2011 De totale consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in
Nederland bedroegen in 2011 1,75 miljard euro. In 2010 was dat 1,34
miljard euro; er was in 2011 dus een stijging van 30,5 procent.
Hiermee is het marktaandeel van duurzaam voedsel gegroeid van
3,5 naar 4,5 procent.
De totaalbestedingen aan voedsel inclusief duurzaam bedroegen in
2011 38,9 miljard euro. Het geheel van voedselbestedingen groeide
3,1 procent ten opzichte van 2010.
Je ziet dus dat er mee geld wordt besteed aan duurzaam voedsel en dat mensen dus meer geld er
voor over hebben.
1. Een gezonde kantine kan bijdragen aan concentratie en prestatie
Het is heel aannemelijk dat er een verband is tussen voeding, gedrag en leerprestaties. De
hersenen
hebben, net als de andere lichaamsdelen, voedingsstoffen nodig om goed te kunnen
functioneren.
Verkeerde eetgewoontes vergroten het risico van tekorten die kunnen leiden tot bijvoorbeeld
concentratiestoornissen.
Sowieso is een gezonde leefstijl, waarbij leerlingen ook veel bewegen, goed voor het
welbevinden van jongeren.
2. Leerlingen komen minder aan door een gezonde kantine
Gezond eten en genoeg bewegen voorkomt overgewicht. Alle kleine beetjes helpen. Als je
bijvoorbeeld het
reguliere aanbod in frisdrankautomaten vervangt door light dranken of water, kan dit al
maximaal een kilo per
persoon gewichtsstijging per jaar schelen.
3. Leerlingen geven veel geld uit in de kantine
Uit een artikel in Misset Catering van mei 2007 blijkt dat de omzet in de onderwijscatering in
tien jaar
bijna verdubbeld is; van 110 miljoen euro in 1996 naar 200 miljoen in 2006. Kantines en
restaurants in het
onderwijs trekken gemiddeld ruim 250 bezoekers per dag. De dagomzet per school is tussen de
€ 900,- tot
€ 1000,- per dag. Dat is meer dan die van kantines in andere branches. Als jongeren hun
kantinebudget
vooral aan gezond eten en drinken uitgeven, in plaats van aan snoep en snacks, scheelt dat dus
nogal wat
calorieën, vet en zout.
4. Gezond aanbod in de schoolkantine verleidt tot gezond eten
Meer nog dan volwassenen worden pubers sterk beïnvloed door de omgeving. Je koopt wat er is.
Leerlingen geven toe verleid te worden als ze iets lekkers zien of ruiken. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt
ook dat leerlingen minder vaak iets uit een automaat halen als er minder automaten zijn en als
de toegang
beperkt is. Minder leerlingen kopen bovendien fastfood buiten de school als leerlingen het
schoolterrein in
de lunchpauzes niet mogen verlaten.
5. Jongeren willen zelf dat hun kantine gezonder wordt
Veel jongeren vinden dat er alleen gezonde producten verkocht mogen worden in de kantine.
Dat blijkt ook
uit onderzoek van IPM KidWise. Uit Amerikaans onderzoek blijkt ook dat jongeren het lastig
vinden om
verstandig te kiezen met alle calorierijke producten op school. Zij kiezen voor producten met
veel vet en veel
suikers als die er zijn. Zij denken zelf dat het helpt als dat soort eten er gewoon niet meer is. De
jongeren
stellen dus eigenlijk zelf een gezondere kantine voor!
6. Snoepen en snacken is besmettelijk, gezond kiezen ook
Er is een aantal onderzoeken dat aangeeft dat het gezonder maken van het aanbod op school
leidt tot
gezonder keuzegedrag van jongeren. Jongeren zouden gezonder eten kopen wanneer dit er ligt.
Ook in het
onderzoeksproject ‘Automatisch gezonder?’ bleek dat leerlingen beter kozen en minder
calorieën binnen
kregen door het gezonder maken van het assortiment in de automaten.
7. Alle kantines moeten gezond zijn in 2015
Als iemand echt niet overtuigd kan worden, is er natuurlijk nog het laatste argument: het moet.
De Tweede
Kamer heeft in 2009 de motie Vendrik aangenomen. Dit betekent dat het doel is om in 2015
100% gezonde
schoolkantines te hebben. In het deelconvenant school van het Convenant Gezond Gewicht is die
doelstelling
ook opgenomen.
Download