Vacature: Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

advertisement
Vacature: Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
(m/v/x) voor de POD Maatschappelijke Integratie
Aanwerving van ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’
Binnenkort werven we opnieuw Ervaringsdeskundigen aan. Met de methodologie van
ervaringsdeskundigen helpen we de toegankelijkheid vergroten van overheidsdiensten door er de
visie van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te integreren.
Wie zoeken we:
We zijn specifiek op zoek naar mensen die ervaring hebben met armoede en/of sociale uitsluiting.
Daarenboven is de kijk waarmee ze in het leven staan belangrijk. Kandidaten moeten op een niet
veroordelende manier naar anderen kunnen kijken en handelen. Zij gaan met hun eigen
levenservaring binnen de overheid aan de slag, met het oog op het verbeteren van de
dienstverlening: een luisterend oor bieden aan de burger, een analytisch oog om drempels in
procedures te detecteren, een helpende hand om mensen extra te begeleiden en ondersteunen
waar nodig, enz.
Deze job vereist een vrij hoge mate van zelfstandigheid van de kandidaat-ervaringsdeskundige.
Hij/zij heeft greep op zijn/haar eigen leefomstandigheden en kan het verleden overstijgen en
plaatsen in een ruimer kader. De ervaringsdeskundigen worden gecoacht, maar er is geen
permanente ondersteuning voorzien zoals bij een sociaal tewerkstellingsprogramma.
Omkadering:
Ervaringsdeskundigen worden vanuit de POD Maatschappelijke integratie gedetacheerd naar
andere overheidsdiensten. Daar hebben ze een mentor en functionele chef die mee met hen de
functie vormgeeft, voorstellen tot verbetering bekijkt en inhoudelijke info doorgeeft.
Daarnaast maken de Ervaringsdeskundigen deel uit van het netwerk van alle
Ervaringsdeskundigen die binnen de federale overheid werken. Maandelijks komen zij samen om
ervaringen uit te wisselen. Een coördinatieteam van de POD ondersteunt hen hierin en
ondersteunt hen ook op de werkvloer. Daarnaast is er ook externe groepscoaching en individuele
coaching voorzien.
Procedure:
De eerste stap is de inschrijving voor de selectie via de online account Mijn Selor op de
website van Selor: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG17004/Ervaringsdeskundige-inarmoede-en-sociale-uitsluiting-m-v-x-voor-de-POD-Maatschappelijke-IntegratieArmoedebestrijding-en-Sociale-Economie.
Kandidaten die geen account Mijn Selor hebben, zullen er dus eerst één moeten aanmaken om
zich te kunnen inschrijven voor de selectie.
De procedure bevat nog 3 andere stappen die moeten doorlopen worden: eerst en vooral 3
standaardtests die de generieke screening vormen (abstract redeneervermogen,
situatiebeoordelingstest en postbakoefening).
De kandidaten die slagen voor de generieke screening, moeten het standaard-CV invullen
dat online beschikbaar is in het jobaanbod en het per mail sturen naar [email protected] of
per brief naar de dienst HRM van de POD Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II-laan,
30 te 1000 Brussel, uiterlijk op 13 APRIL 2017.
Nadien vinden er nog een aantal tests plaats die tot doel hebben competenties te meten die
vereist zijn voor de uitoefening van de functie van ervaringsdeskundige en tot slot is er een
selectiegesprek.
Wanneer je werkzoekende bent en je ingeschreven bent bij een tewerkstellingsdienst (Actiris,
VDAB) en/of wanneer je een (equivalent) leefloon ontvangt, kan je een korting krijgen voor je
vervoerskosten, in het kader van je zoektocht naar een baan. Voor meer informatie kan je
inlichtingen inwinnen bij de regionale tewerkstellingsdiensten en bij de openbare
vervoersmaatschappijen:




Actiris: http://www.actiris.be/tabid/173/language/nl-BE/Over-Actiris.aspx?ck=1
VDAB: https://www.vdab.be/
 MIVB: http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=800309e8-1983-3410-b599e90c40f84dea&l=nl
 NMBS: http://www.belgianrail.be/nl/Home.aspx
Solliciteren:
De functiebeschrijving geeft informatie over de jobinhoud, de werkgever, het gezochte profiel, het
aanbod, de selectieprocedure en de wijze van solliciteren.
Kandidaten kunnen zich tot en met 6/03/2017 inschrijven voor de selectie via Mijn
Selor. Deze datum is de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie.
Voor meer informatie:
• Praktisch verloop van de procedure: Katrijn Hallaert, [email protected], 02/508.85.85 of
0470/02.09.42
• Inhoud en profiel van de functie: Marie Perdaens, [email protected], 02/508.85.06 of
0476/25.13.47
• http://www.mi-is.be/nl/ervaringsdeskundigen-armoede-en-sociale-uitsluiting
Download