Euronext Strategie

advertisement
Strategieën met Opties
Euronext, de nieuwe pan-Europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen
op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort te maken met slechts één orderboek, één clearingsysteem en
één markt met de meeste blue chips binnen de eurozone en met internationale indices zoals de Euronext 100 en de Next 150.
Strategieën met Opties
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
●●
3
●●
4
●●
5
●●
6
●●
7
●●
8
●●
9
●●
10
●●
11
●●
12
●●
● 1
Long call
7
Short call
8
Long put
9
Short put
10
Put als verzekering
11
Gedekt geschreven call
12
Call spread
13
Put spread
14
Long straddle
15
Short straddle
16
Long strangle
17
Short strangle
18
Strategieën
Op de volgende pagina’s worden enkele mogelijkheden weergegeven
van het handelen met afgeleide producten.
Het zijn niet alle mogelijkheden, maar de meest gebruikte.
De grafieken laten het winst- en verliesprofiel zien op de dag van expiratie
bij verschillende koersen van de onderliggende waarde.
Strategieën met Opties
Strategie
Profiel
Visie
Opbrengst
Risico
Long call
Stijging
Ongelimiteerd
Gelimiteerd
Short call
Daling
Gelimiteerd
Ongelimiteerd
Long put
Daling
Ongelimiteerd *
Gelimiteerd
Short put
Stijging
Gelimiteerd
Ongelimiteerd *
Long put + aandeel
Daling
Ongelimiteerd
Gelimiteerd
Short call + aandeel
Neutraal
Gelimiteerd
Ongelimiteerd *
Call spread
Stijging
Gelimiteerd
Gelimiteerd
Put spread
Daling
Gelimiteerd
Gelimiteerd
Long straddle
Stijging of Daling
Ongelimiteerd
Gelimiteerd
Short straddle
Neutraal
Gelimiteerd
Ongelimiteerd
Long strangle
Stijging of Daling
Ongelimiteerd
Gelimiteerd
Short strangle
Neutraal
Gelimiteerd
Ongelimiteerd
* De koers van de onderliggende waarde kan niet onder 0 zakken
5
6
●
Strategieën met Opties
●
● Strategieën
+
–
koers onderliggende waarde
verlies
winst
Strategieën met Opties
●
● Long call
● 1
uitoefenprijs ‘A’
premie ‘B’
+
–
Transactie
Aankoop call met uitoefenprijs ‘A’
Visie
Koersstijging
Investering
Premie call
Risico
Beperkt, maximaal de betaalde premie ‘B’
Opbrengst
Onbeperkt bij voortgaande koersstijging onderliggende waarde
Margin
Geen margin vereist
7
8
●
Strategieën met Opties
● Short call
● 2
premie ‘B’
uitoefenprijs ‘A’
+
–
Transactie
Schrijven call met uitoefenprijs ‘A’
Visie
Stabiele of dalende koers
Investering
Geen; wel margin vereist
Risico
Onbeperkt bij stijgende koers
Opbrengst
Maximaal de ontvangen premie ‘B’
Margin
Tenminste gelijk aan het door de beurs vastgestelde minimum
Strategieën met Opties
●
● Long put
● 3
uitoefenprijs ‘A’
premie ‘B’
Transactie
Aankoop put met uitoefenprijs ‘A’
Visie
Koersdaling
Investering
Premie put
Risico
Beperkt, maximaal de betaalde premie ‘B’
Opbrengst
Maximaal uitoefenprijs minus de betaalde premie
indien onderliggende waarde daalt tot ‘0’
Margin
Geen margin vereist
+
–
9
10
●
Strategieën met Opties
● Short put
● 4
premie ‘B’
uitoefenprijs ‘A’
+
–
Transactie
Schrijven put met uitoefenprijs ‘A’
Visie
Stabiele of stijgende koers
Investering
Geen; wel margin vereist
Risico
Onbeperkt bij dalende koers; max. uitoefenprijs minus de ontvangen premie
indien onderliggende waarde daalt tot ‘0’
Opbrengst
Maximaal de ontvangen premie
Margin
Tenminste gelijk aan het door de beurs vastgestelde minimum
Strategieën met Opties
● Put als verzekering
nd
ee
l
● 5
aa
●
uitoefenprijs ‘A’
+
–
Transactie
Long put + aandelen
Visie
Tijdelijke koersdaling
Investering
Premie put
Risico
Betaalde premie bij stabiele of stijgende aandelenkoers;
bij dalende koersen maximaal de betaalde premie + het verschil tussen de
aankoopprijs van de aandelen en de uitoefenprijs van de optie
Opbrengst
Koerswinst aandeel minus betaalde premie
Margin
Geen margin vereist
11
12
● Gedekt geschreven call
● 6
nd
ee
l
uitoefenprijs ‘A’
aa
●
Strategieën met Opties
+
–
Transactie
Short Call met uitoefenprijs ‘A’ + 100 aandelen per contract
Visie
Hooguit beperkte koersstijging
Investering
Koers aandeel minus optie-premie
Risico
‘Opportunity loss’ bij forse koersstijging;
verlies bij forse koersdaling
Opbrengst
Maximaal de ontvangen premie + het verschil tussen uitoefenprijs
van de optie en de aankoopkoers van het aandeel
Margin
Niet vereist: short call is gedekt door bezit aandelen
Strategieën met Opties
●
● Call spread
● 7
uitoefenprijs ‘A’
2e uitoefenprijs ‘B’
+
–
Transactie
Long call met uitoefenprijs ‘A’ + short call met hogere uitoefenprijs ‘B’
in dezelfde afloopmaand
Visie
Beperkte koersstijging
Investering
Premie long call minus premie short call
Risico
Maximaal de per saldo betaalde premie
Opbrengst
Maximaal het verschil tussen de uitoefenprijzen minus de per saldo betaalde premie
Margin
Niet vereist: short call is gedekt
13
14
●
Strategieën met Opties
● Put spread
● 8
uitoefenprijs ‘A’
2e uitoefenprijs ‘B’
+
–
Transactie
Long put met uitoefenprijs ‘B’ + short put met lagere uitoefenprijs ‘A’
in dezelfde afloopmaand
Visie
Beperkte koersdaling
Investering
Premie long put minus premie short put
Risico
Maximaal de per saldo betaalde optie-premie
Opbrengst
Maximaal het verschil tussen de uitoefenprijzen minus
de per saldo betaalde optie-premie
Margin
Niet vereist: short put is gedekt
Strategieën met Opties
●
● Long straddle
● 9
uitoefenprijs
‘A’
+
–
Transactie
Long put + long call met gelijke uitoefenprijs en afloopmaand
Visie
Forse koersbeweging omhoog of omlaag
Investering
Premie long put + premie long call
Risico
Maximaal betaalde premie indien het aandeel op expiratie gelijk is aan de uitoefenprijs
Opbrengst
Onbeperkt in opwaartse richting.‘Onbeperkt’ in neerwaartse richting
(maximaal de uitoefenprijs minus premie)
Margin
Niet vereist
15
16
●
Strategieën met Opties
● Short straddle
● 10
uitoefenprijs ‘A’
+
–
Transactie
Short call + short put met gelijke uitoefenprijs en afloopmaand
Visie
Stabilisatie koers
Investering
Geen; wel margin vereist
Risico
In opwaartse richting onbeperkt; neerwaarts gelijk aan de uitoefenprijs minus premie
Opbrengst
Maximaal de totaal ontvangen premie
Margin
Shortpositie met de hoogste premie is uitgangspunt voor marginberekening
Strategieën met Opties
●
● Long strangle
● 11
uitoefenprijs
uitoefenprijs
‘A’
‘B’
+
–
Transactie
Long call met uitoefenprijs ‘B’ en long put met uitoefenprijs ‘A’
in dezelfde afloopmaand
Visie
Forse koersbeweging omhoog of omlaag
Investering
Premie long call + premie long put
Risico
Maximaal betaalde premie wanneer het aandeel op expiratie
tussen beide uitoefenprijzen noteert
Opbrengst
Onbeperkt in opwaartse richting;
in neerwaartse richting maximaal de uitoefenprijs ‘A’ minus premie
Margin
Niet vereist
17
18
●
Strategieën met Opties
● Short strangle
● 12
uitoefenprijs ‘A’
uitoefenprijs ‘B’
+
–
Transactie
Short call met uitoefenprijs ‘B’ en short put met uitoefenprijs ‘A’
in dezelfde afloopmaand
Visie
Stabilisatie van koers
Investering
Geen; wel margin vereist
Risico
Onbeperkt in opwaartse richting;
neerwaarts gelijk aan de uitoefenprijs ‘A’ minus de ontvangen premie
Opbrengst
Maximaal de totaal ontvangen premie
Margin
Shortpositie met de hoogste premie is uitgangspunt voor marginberekening
Deze informatie is slechts bestemd ter voorlichting van beleggers en anderen die zijn geïnteresseerd in effecten die worden verhandeld op Euronext. Geen enkele zin of zinsnede uit deze brochure mag worden aangemerkt als te zijn bedoeld om enig recht of
enige verplichting te creëren. Rechten en plichten met betrekking tot de handel in effecten verhandeld op Euronext vloeien uitsluitend voort uit de reglementen van Euronext N.V. Hoewel deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, is Euronext,
waaronder tevens wordt verstaan de door Euronext gehouden beurzen en ondernemingen, op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden of de gevolgen hiervan in deze informatie. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze informatie berusten bij Euronext. Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en
niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits met bronvermelding.
© Euronext Amsterdam N.V.
Euronext
Amsterdam
Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Tel. +31(0) 20 550 55 55
Fax +31(0) 20 550 49 00
Brussel
Beurspaleis
Beursplein
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 2 509 12 11
Fax +32 (0) 2 509 12 12
Consument
Consumer
Grand public
Juni 2001
Parijs
39, rue Cambon
75039 Parijs cedex 01
Tel. +33 (0)1 49 27 10 00
Fax +33 (0)1 49 27 11 71
www.euronext.com
Download