Duurzame Ontwikkeling: Wat is dat voor een beest

advertisement
Duurzame Ontwikkeling: Wat is dat voor een beest? Duurzame ontwikkeling heeft hetzelfde uitgangspunt als Galileï honderden–jaren geleden: onze aarde is rond. Nogal voor de hand liggend, vind je niet? Maar dat betekent ook dat onze planeet grenzen kent en niet kan groeien. Haar draagkracht, haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt. Het tweede uitgangspunt van duurzame ontwikkeling is dat ook de mens limieten heeft. Teveel sociale druk, stress vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond. Ten derde staat in een duurzame ontwikkeling de economie in functie van de samenleving en niet andersom. Duurzame ontwikkeling vraagt om een transitie, een verandering waarin oude, niet duurzame patronen worden vervangen door duurzame. Met een blik op lange termijn gericht? En met het oog voor de limieten van de aarde, sociale rechtvaardigheid en rekeninghoudend met de wensen en mogelijkheden van de bevolking. Noodzaak van een duurzaamheidtransitie. Waarom is een dergelijke verandering nodig? Wij mensen leggen steeds meer beslag op de aarde. Om te leven en te consumeren zoals wij Belgen, zou de mensheid drie planeten nodig hebben. En die hebben wij niet. Daardoor verbruiken en vervuilen we meer dan de aarde aankan. En stilaan beginnen we dat te voelen. Door de uitstoot van de broeikasgassen stijgen de temperaturen wereldwijd en nemen extreme weeromstandigheden toe. En wie hoopt dat de klimaatsverandering in België voor een Middellands–zeeklimaat zal zorgen, komt bedrogen uit. Wetenschappelijk gegevens leren ons dat de laatste decennia de gemiddelde temperatuur in België niet alleen is gestegen, maar dat het ook meer regent. België wordt dus warmer en natter. Volgens de huidige berekeningen zal de klimaatsverandering wereldwijd 4 miljard mensen treffen,‐ ofwel 60% van de wereldbevolking ‐. En nog schrijnender is dat de landen in Het zuiden het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde, maar wel het zwaarst worden getroffen door de gevolgen. Binnen deze landen maar ook bij ons zijn de armste bevolkingsgroepen het kwetsbaarst. Behalve de opwarming van de aarde worden natuurlijke hulpbronnen ook schaarser. Wist je dat de Spaanse stad Barcelona nu al extra drinkwater mat schepen aanvoert? Of brandstof: de prijzen die je vandaag betaalt, zijn een voorbode van een stijgend tekort. Steeds meer mensen, ook in België komen in financiële problemen en kunnen hun brandstoffactuur niet meer betalen. En zo lijken milieuproblemen de kloof tussen arm en rijk, hier en het zuiden, te versterken. We kunnen ervoor zorgen dat de gevolgen van de klimaatsverandering beheersbaar zijn. Er zijn duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. We kunnen onze consumptie aan nieuwe noden aanpassen, maar dan moeten we vandaag kiezen voor een duurzame toekomst. Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van de planeet en voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdommen tussen mensen hier, ginder, nu en later. Wat kan je zelf doen? In de eerste plaats is duurzame ontwikkeling de verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten met z’n allen minder broeikasgassen produceren, en onze ecologische voetafdruk (onze belasting op de aarde) verminderen. Dat kan op verschillende manieren: ga thuis op een efficiënte manier met energie en water om doe de nodige investeringen om je huis goed te isoleren en om gebruik te maken van zonne‐energie let op je voeding: eet lokale, seizoengebonden groenten en eet minder vlees laat je auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, of neem te trein Een goede start is om zelf je ecologische voetafdruk te berekenen op www.ecolife.be. Zo kom je te weten hoeveel je gemiddeld consumeert, en je krijgt er bovendien heel wat tips over hoe je je ecologische voetafdruk kan verkleinen? Meer info over DO of over concrete projecten vind je ook op de website van het Steunpunt Lokale Agenda 21 www.sla.21 of Tandem www.tandemweb.be
Download