Eind verantwoordelijk voor regio Zuid Oost

advertisement
Regio Manager Zuidoost
Eind verantwoordelijk voor regio Zuid Oost
Locatie
Den Bosch
Onze organisatie
Welzorg is een commerciële organisatie en leidende speler in een veranderende sector. Welzorg is
gespecialiseerd in verkoop, advies, service, aanpassing en verhuur van hulpmiddelen voor mensen met
een functiebeperking of mobiliteitsprobleem. Welzorg telt circa 1.000 medewerkers. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Almere. De belangrijkste opdrachtgevers zijn gemeenten, thuiszorgorganisaties,
zorgverzekeraars en particulieren. Wij hebben een platte, decentrale organisatiestructuur met een
informele sfeer en een uitdagend werkklimaat. Bij Welzorg staat open communicatie en betrokkenheid
voorop. Wij werken voortdurend met zijn allen aan de best mogelijke kwaliteit, optimale dienstverlening
(klantgerichtheid), efficiency en winstgevendheid en zorgen er door de wendbaarheid en de kracht van
ons team voor dat wij in Nederland aan de top blijven staan.
Jouw baan
Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Operationeel Directeur. Is verantwoordelijk voor een regio. Is voorzitter van
het regionaal MT en geeft leiding aan de leden van het RMT: Rayonmanagers, Manager Commerciële
Binnendienst en Manager Service & Logistiek. Er zijn 4 regio managers in Nederland.
Doel van de functie
Draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van commerciële en operationele doelen in zijn regio.
Is verantwoordelijk voor de aansturing, coaching en begeleiding van medewerkers zodat zij tot optimale
prestaties komen. Typering van de activiteiten
A. Commercieel
Is P&L verantwoordelijk voor de regio. Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de klantencontacten en
de klanttevredenheid en onderneemt de nodige actie om de relaties te verbeteren en te bestendigen.
Ondersteunt de Rayonmanager bij de relatie met klanten en prospects en het verzorgen van acquisitie
(crosselling, upselling en nieuwe klanten). Is verantwoordelijk voor een goede klachtenafhandeling en
onderneemt actie om klachten in de toekomst te voorkomen.
Adviseert gevraagd en ongevraagd de Operationeel directeur over het optimaliseren van de landelijke
processen en het vereenvoudigen van afspraken met opdrachtgevers.
Zorgt voor een juiste uitstraling en naamsbekendheid (missie/visie) van Welzorg binnen de regio. Is op
de hoogte van de (markt)situatie en ontwikkelingen in de regio en speelt hierop in. Heeft actuele en
complete kennis van de algemene marktontwikkelingen en regelgeving. Heeft het juiste commerciële
netwerk en legt contacten met de beslissers en beïnvloeders bij klanten en opdrachtgever.
B. Operationeel:
Vertaalt beleid en visie naar de regio en stimuleert zijn team mede vorm te geven aan de strategie van
Welzorg. Werkt gestructureerd op basis van (jaar)plannen en budgetten op commercieel en operationeel
vlak.
Is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van afspraken met de klanten en dat in de regio gewerkt
wordt volgens de afgesproken processen. Zorgt voor het realiseren van de operationele/commerciële
doelstellingen in de regio zoals geformuleerd in de (jaar)plannen.
Zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen in zijn regio. Neemt initiatieven ter verhoging
van de omzet en marge, verbetering van processen en ter verlaging van de kosten. Is verantwoordelijk
voor het realiseren van de in KPI’s gestelde doelen van de regio.Draagt zorg voor het implementeren van
nieuwe activiteiten, stelt hiertoe planningen op en werkt hiertoe samen met de verschillende
stafafdelingen.
Zorgt voor de juiste rapportages ten behoeve van de opdrachtgevers en interne organisatie. Is gehouden
aan en ziet toe op de naleving van de voorschriften/procedures op het gebied van kwaliteit, Arbo, milieu
en veiligheid. Stuurt op relevante KPI's en houdt verhoudingen tussen omzet, bruto marge en kosten
conform budget.
C. Leidinggeven aan het team
Verzorgt de operationele aansturing van zijn team: plant de activiteiten, stelt prioriteiten,
vertegenwoordigt zijn team en lost complexere problemen op. Is verantwoordelijk voor de productiviteit
van team. Geeft leiding aan de medewerkers van zijn team, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, is betrokken bij aanname/ontslag en de deskundigheidsbevordering van zijn teamleden. Is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid in de regio.
Ondersteunt de medewerkers in verband met veranderingsprocessen en stimuleert de
kwaliteitsontwikkeling. Is verantwoordelijk voor de medewerkerstevredenheid van de regio. Houdt
regelmatig en gestructureerd werkoverleg. Zorgt voor een optimale samenwerking en communicatie
vanuit Operations naar zijn regio en binnen zijn regio.
Onze wensen
- WO/HBO opleiding, mogelijk aangevuld met proces/supply chain opleidingen. Ruime management-,
financiële, operationele en commerciële ervaring.
- 15 jaar leidinggevende ervaring aan een operationele organisatie. 5 jaar P&L eindverantwoordelijk
ervaring. Span of controle boven de 100 medewerkers. Ruime ervaring met leiding geven aan service
gerichte organisatie. Heeft langdurig functies uitgevoerd die beoordeeld werden door KPI’s. Staat voor de
regio en het resultaat. Heeft bewezen grote stappen te kunnen maken met betrekking tot efficiëntie en
operational excellence.
- Heeft diensten verleend aan instellingen/overheden in contractenvorm. Heeft grote en kleinere
contracten succesvol geïmplementeerd en uitgevoerd. Weet hoe deze contracten uitgebouwd kunnen
worden. Kan KPI’s bepalen. Weet ook de samenwerking met de klant te intensiveren met
gemeenschappelijke efficiëntie resultaten. Heeft durf en overzicht.
- Change management ervaring met aanwijsbare resultaten. Weet waar rendementswinst te halen is,
zonder lange termijn doelen te verliezen. Kan op details managen indien nodig. Geeft ‘on the job’
verbetertraining. Neemt duidelijke beslissingen en vergroot de verantwoordelijkheid van de
medewerkers. Heeft een menselijke management stijl maar deinst niet terug voor impopulaire
maatregelen.
Controleert wat uitgevoerd wordt. Geeft vertrouwen aan medewerkers die zich bewezen hebben.
- Kan zeer goed eigen prioriteiten stellen. Goede presentatie vaardigheden aan zowel medewerkers als
directie. Uitstekende communicatie vaardigheden. Cultuur bouwer. Weet goed verantwoordelijkheden te
bepalen voor zichzelf, MT collega’s en de medewerkers. Direct, humor, energiek.
Jouw arbeidsvoorwaarden
Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zelfstandige management rol in een dynamische omgeving.
Inlichtingen
Interesse?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Kevin Sebel via [email protected]
Download