klas, vak geschiedenis docenten: BRO en FRA

advertisement
KLAS: 5 VWO


vak: geschiedenis
docenten: HOU en BRO
periode 1 schooljaar 2012-2013
Elke lesweek bestaat uit 3 geschiedenislessen. In principe wordt er één les gebruikt voor uitleg, één voor het maken
van vragen en/of het laten zien van beeldmateriaal. Eén les wordt gewerkt aan de computer en/of het laten zien van
beeldmateriaal.
Tijdens de computerlessen wordt er gewerkt aan herhaling van hoofdstuk 2 tot en met 8, onderdeel van het SE
Historisch Overzicht dat in november plaatsvindt. Deze computeropdrachten zijn tevens huiswerk.
Datum
Week
Bijzonderheden
Leerstof
Wat te doen?
03-09
1 (36)
woe 05-09
aanvang lessen
Introductie en een begin met
8.6: Oriëntatievragen: 12, 13, 14 en 15
10-09
2 (37)
8.6: Het modern imperialisme
8.6 en 9.1: De eerste wereldoorlog
Computerles: tijdvakkenopdracht
9.1: Oriëntatievragen: 2, 7, 10, 13 en 14
Computerles: tijdvakkenopdracht
17-09
3 (38)
9.1: De eerste wereldoorlog
9.1: Toepassen (blz. 117): 1, 2
Computerles: H2
24-09
4 (39)
9.2: De economische wereldcrisis
9.2: Oriëntatievragen: 9 t/m 15
Computerles: H3
01-10
5 (40)
9.3: De totalitaire systemen
9.4: Propaganda en communicatie
9.3. Oriëntatievragen: 8 t/m 12
Toepassen: 4
9.4. Oriëntatievragen:5, 8, 10 en 12
Computerles: H4
08-10
6 (41)
9.6: De Tweede Wereldoorlog en
9.6. Oriëntatievragen: 9a, 10, 11a en 12
9.7: Genocide
9.7. Oriëntatievragen:5, 9, 10, 11
Computerles: H5
Leren: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 en 9.7.
15-10
7 (42)
9.8: De bezetting
9.8. Oriëntatievragen:7, 8, 9, 12
Toepassen: 6
Computerles: H6
Schriftelijke Overhoring
Stof:9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 en 9.7.
22-10
8 (43)
29-10
9 (44)
Herfstvakantie
9.5: Verzet tegen het imperialisme
9.5. Oriëntatievragen: 7, 11, 14
10.1: Dekolonisatie
10.1 Oriëntatievragen: 9, 10, 11
Toepassen (blz. 131): 2
Computerles: H7
05-11
10.2: De Koude Oorlog en
10
(45)
10.2. Oriëntatievragen: 15, 16 en 17
10.3: Welvaart en cultuur
Toepassen: 4
10.3. Toepassen: 5, 7 en 8
Computerles H8
12-11
11
(46)
10.4: De Europese eenwording en
10.4. Oriëntatievragen: 8 t/m 12
10.5: Pluriforme en multiculturele samenlevingen
10.5. Oriëntatievragen: 8 en 11
Schriftelijke Overhoring
Stof:9.5, 9,8, 10.1, 10.2 en 10.3.
19-11
12
(47)
26-11
13
(48)
03-12
14
(49)
Afronden en de laatste vragenronde
Toetsweek 1:
Computerles:
Kenmerkende Aspecten herkennen
Toets historisch overzicht Hoofdstuk 1 t/m 10
Nieuw begin, nieuwe kansen!
Download