We hebben ook een taal programma.Daar leren we elke week op

advertisement
Onderdeel van
Stichting openbaar basisonderwijs Salland
Nu het samengaan onder een dak van de 12
openbare scholen in de gemeenten Raalte en
Olst/Wijhe is gerealiseerd onder de nieuwe
naam “ de Mare “ , komen wij als
projectgroep ICT ook met ons nieuwe logo en
onze slogan:
De Mare scholen
delen samen een
“tic” uit met
Ook deze nieuwsbrief geeft voorbeelden en
ideeën m.b.t. bovenstaande.
Veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief.
Dick
Prachtige bronnen voor het onderwijs.
Voor docenten en leerlingen van de groepen
7 en 8 komen de archieven van het Journaal
beschikbaar.
Boeiend video- en geluidsmateriaal en zelfs
tv-programma’s komen in het schooljaar
2005 - 2006 vrij.
Wij hopen dat we met nog meer
gedrevenheid zullen proberen van het gemak
van de computer in ons onderwijs gebruik te
kunnen maken.
De computer is nl. bij uitstek geschikt voor
 afwisseling van werkvormen
 ondersteuning bij de vakgebieden
 informatieverwerking met Word na
informatieverwerving op het internet
 communicatie via email
 creatief bezig zijn met foto’s, teksten,
tekeningen en ontwerpen
Het project Teleblik is een initiatief van Beeld
en Geluid, Teleac/NOT en Kennisnet.
Beeld en Geluid beheert de audio en video
collectie, Teleac/NOT verzorgt de redactie en
Kennisnet verzorgt de techniek en de
integratie van Teleblik zoekfuncties binnen
Davindi.
De eerste collecties prachtige bronnen zijn
bedoeld voor leraren en leerlingen van het
basisonderwijs (groep 7 en 8) en het
voortgezet onderwijs (klassen 1, 2 en 3).
Enkele duizenden fragmenten en
uitzendingen zullen vanaf volgend schooljaar
beschikbaar komen. Daarna zullen andere
collecties volgen. De bedoeling is om de
bronnen gratis of tegen een beperkte
vergoeding aan te bieden. Het gaat om een
project met overheidsubsidie en er wordt
geen winst gemaakt.
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 1
23-7-2017
voor computergebruikers (4):
De tekstverwerker Word, in mijn geval Word
2003, is toch wel één van de meest gebruikte
computerprogramma’s binnen het onderwijs en
misschien ook wel daar buiten. Daarom ook dit
keer een aantal tips en trucs die met Word te
maken hebben.
Opmaak kopiëren/plakken:
 het gebeurt regelmatig dat je de tekst in een
document mooi wilt opmaken. Zo kan het
zijn dat je iedere keer hetzelfde kopje wilt
gebruiken: b.v.
ICT-onderwijs (dit kopje is vet + cursief +
onderstreept)
Het is echter best wel tijdrovend iedere keer
deze opmaak in te voeren. Heb je in een
document tien keer een bepaald kopje

* het kan ook zijn dat je de opmaak die je
de eerste keer hebt gekozen, vaker dan
twee keer wilt gebruiken. In dat geval moet
je weer eerst in het woord met de
voorbeeldopmaak klikken en vervolgens
niet één keer, maar twee keer op het
pictogram met het “borsteltje”. Vervolgens
klik je op het woord of de woorden die
dezelfde opmaak moeten krijgen. Het “borsteltje”
blijft zichtbaar naast de cursor. Je kunt de
opmaak nu tien of twintig of honderd keer
toepassen. Pas wanneer je op de knop “Esc” op
het toetsenbord hebt gedrukt, verdwijnt het
“borsteltje” naast de cursor en is het toepassen
van dezelfde opmaak afgelopen.
Decoratieve initiaal:
 wil je nog een stapje verder gaan met de
opmaak van een document, dan zou je het
volgende eens kunnen uitproberen.
Type eerst een stukje b.v.
Stichting de Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland
Jan Schamhartstraat 5e, Olst
gebruikt en wil je voor ieder kopje dezelfde
opmaak gebruiken, moet je tien keer
dezelfde opmaak toepassen.
Dat kan handiger:

* wil je de opmaak van een kopje een
tweede keer gebruiken (en niet vaker), dan
klik je met de cursor eerst in het woord met
de voorbeeldopmaak; vervolgens klik je één
keer op het pictogram met het “borsteltje”
(zie afbeelding) = Opmaak
kopiëren/plakken (naast de cursor zie je nu
een borsteltje); tot slot klik je één keer met
links in het woord dat dezelfde opmaak
moet krijgen.
Bestaat het kopje uit meerdere woorden,
dan moet je al deze woorden eerst
markeren (zwart maken met de linker
muisknop ingedrukt) en vervolgens de
linker muisknop loslaten. Nu krijgen alle
gekozen woorden dezelfde opmaak. Het
borsteltje naast de cursor verdwijnt.
Vervolgens selecteer je de eerste letter van
het stukje. Dan klik je met links op Opmaak
en daarna op Decoratieve initiaal. In het
dialoogkader dat nu verschijnt klik je b.v. op
het middelste plaatje:
In tekst. Vervolgens klik je op OK. De tekst
zou er dan als volgt uit moeten zien:
S
tichting de Mare
Stichting openbaar basisonderwijs
Salland
Jan Schamhartstraat 5e, Olst.
Succes bij het uitproberen.
Hans Klein Velderman
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 2
23-7-2017
Computeren op de Peperhof
Op de Peperhof werken alle groepen met
computers.
Bij de kleuters doen we o.a. aan
woordenschatontwikkeling en werken we met Bas
gaat Digitaal.
Elke kleutergroep heeft de beschikking over twee
computers.
Groep 3 is voornamelijk bezig met Veilig leren
lezen, en vanaf groep 4 wordt er structureel
gewerkt met Ambrasoft. De midden en
bovenbouw werkt structureel met de methode
Instruct. Daarvoor hebben we o.a. de beschikking
over een instructielokaal in de schoolwoningen.
Daar kunnen we met een hele groep tegelijk
terecht en in combinatie met zelfstandig werken
kunnen we dan (nog wel) maximaal gebruik
maken van de computers in dit lokaal.
Eén van onze einddoelen is dat de kinderen uit
groep 8 een Powerpoint-presentatie maken over
zichzelf voor de afsluitende feestavond bij het
afscheid van de school.
Momenteel zitten we in een onzekere periode. De
schoolwoningen moeten afgestoten worden, de
middengroepen moeten weer ingepast worden in
het hoofdgebouw. We raken dus ons
instructielokaal kwijt en daarvoor in de plaats
krijgen we, als alles doorgaat, een nieuwe open
werkruimte in het hoofdgebouw. Misschien is dit
dan ook wel het moment om over te gaan op
nieuwe apparatuur en een nieuwer
besturingssysteem, want tot nu toe draaien we
( tot volle tevredenheid) nog steeds met Windows
98 en dit jaar komt er een eind aan de technische
ondersteuning van deze software.
We hebben jarenlang probleemloos gewerkt met
2ehands computer-apparatuur en zijn benieuwd
hoe ons nieuwe schooljaar er uit komt te zien.
Nieuws van obs Dijkzicht
Een werkstuk maken doen we elke vrijdag daarbij
gebruiken wij de computers.
We moeten een mooie opmaak hebben en daar
krijgen wij dan ook een cijfer voor.
Dus we kopiëren veel plaatjes van het internet af.
We gebruiken op school Microsoft Word.
Dat vind ik een fijn programma en ook erg
duidelijk.
We zoeken dingen op en gebruiken het weer in
het werkstuk.
Dat is erg makkelijk en snel, zodat we snel klaar
zijn en weer andere dingen aan ons werkstuk
kunnen doen.We maken goede werkstukken op
de computer.
We moeten af en toe ook schrijven maar dat is af
en toe wel onhandig.
Je kan niet snel opzoeken of plaatjes kopiëren.
Het gaat dan ook minder snel.
Teun, 12 jaar
OBS DIJKZICHT Welsum
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 3
23-7-2017
Toen kregen we een blad van biologie daar
hoorde een paar filmpjes bij die op internet
stonden.
Wij zitten vaak op de computer, omdat we soms
dingen moet opzoeken en leren.
Het gaat makkelijk en snel. We schrijven
werkstukken dat is leuk en interessant.
We hebben ook een taal programma.Daar leren
we elke week op. Iedere groep heeft zijn eigen
programma. We hebben ook rekenspelletjes daar
moeten we soms ook mee spelen. We leren
daarbij de tafels, plussommen, minsommen en
nog veel meer. In groep 5 t/m 8 heb je
computerles. Dat doen we met boekjes waar alles
in staat.
Doellezen is voor alle groepen. Dat is een soort
taal spel.
We hebben ook taalbank Dat is een spel waar je
veel over spelling leert.
Het grote Europa-spel daar leer je dingen over
heel Europa.
We hebben dus best veel dingen om te leren.
We moesten daar vragen bij beantwoorden die bij
de filmpjes hoorden.
REKENEN:
Als we moeten rekenen op de computer, dan
gaan we altijd naar www.onlineklas.nl van
meneer Paul. We doen dan meestal oefeningen
of toetsen op tijd.
TAAL:
Met taal gaan we altijd woorden oefenen op de
computer het zijn woorden zoals: Chinese,
werknemer, kwaliteit, gouden en Italiaanse.
WERKWOORDEN:
Bij werkwoorden kunnen we uit verschillende
oefeningen kiezen dat zijn tegenwoordigheid,
verledentijd en voltooideelwoord. Gemengd zwak
of sterk zijn verschillende niveaus.
TOPOGRAFIE:
Soms krijgen we topografie. Tot nu toe hebben
we Frankrijk, België, Oost-Europa en NoordEuropa.
Als wij topo willen oefenen op de computer
kunnen wij dat ook op www.onlineklas.nl doen er
zijn dan verschillende landen te oefenen.
Groetjes: Leonie en Evelien
Obs Dijkzicht
Nieuws van de Vogelaar
BIOLOGIE:
Laatst hadden we nog een lesje gekregen van
onze meneer.
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 4
23-7-2017



kinderen
ouders
leerkrachten
Stichting De Kinderconsument
Stichting De Kinderconsument komt op
voor kinderen in het commerciële
informatie tijdperk. Dit doen we altijd
samen met kinderen, en ouders. De
Kinderconsument is een onafhankelijke,
non-profit organisatie en is
opgericht in 2001. De doelstelling van de
stichting is om kinderen een
volwassen stem te geven in onze
samenleving.
We hanteren de volgende
basisvoorwaarden
voor kinderen bij al onze werkzaamheden.
Kinderen hebben recht op:
>veiligheid
>gezondheid
>educatie
>authenticiteit
>respect
De startpagina kent geen commerciële
weblinks.
Wel links met lesmateriaal, b.v. lespakket “Ik
surf veilig”, informatie tegen digitaal pesten,
rsi en virussen.
veiliginternet.metlinks.nl
Voor wie?
De Kinderconsument is er in het bijzonder
voor kinderen en hun opvoeders,
zoals ouders en leerkrachten.
van harte welkom.
www.kinderconsument.nl
Veilig internetten
Onlangs werd de startpagina voor veilig
internet geopend.
Stichting De Kinderconsument beheert de
pagina, die onderverdeeld is in de
verschillende doelgroepen:
ATTENTIE! INFORMATIE OVER VEILIG INTERNET
Op deze overzichtspagina vindt u allemaal
websites over veilig internet. Wilt u meer?
U kunt bij ons, stichting De
Kinderconsument, een ouderavond op uw
school aanvragen. Ook hebben wij 2 boeken
uitgebracht: voor ouders en kinderen. Klik
boven op het woord Attentie, zie Cursussen.
Verder contact via:
[email protected]. Tips voor
sites? Altijd welkom!
Kinderen
Websites over veilig internetten, voor
kinderen
Leerkrachten
Websites over veilig internet, voor
leerkrachten
Ouders
Websites over veilig internet, voor ouders
Rest-websites over veilig internet
Meer algemene en technische informatie
over veilig internetten
Rottigheid op internet gezien?
Meld rottigheid op internet, zoals
discriminerende websites.
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 5
23-7-2017
De cursus van 4 avonden kost € 150,-- per
persoon.
Websites.
Bij inventarisatie van de belangstelling voor
cursussen bleek dat een aantal collega’s
interesse hadden voor een cursus website
bouwen.
Ook het bovenschools management van “de
Mare” had plannen om een website te
ontwikkelen.
Samen met Production, webdesign &
training uit Lemelerveld is een cursus CMS
opgestart.
Wilt u meer weten over deze aanpak van het
opzetten van een website, dan kunt u uw
vragen stellen aan Dick en Bert van de
projectgroep HROW-ict.
Voorbeeld van een website met het CMSsysteem is:
 www.de-mare-scholen.nl
Dick.
CMS – Content
Management System
Dit is in principe een website, waarmee u de
eigenlijke website beheert en onderhoudt.
Omdat het volledig webbased ( binnen een
browser ) gebeurt, is dit niet werkplek
afhankelijk en zijn er geen externe applicaties
nodig, als een ftp of html pakket.
Het CMS draait op eigen webservers van
Schutte Systems en om gebruik te kunnen
maken van het CMS dient uw website dus
gehost (ondersteund) te worden op een
webserver van Schutte.
Concreet houdt dit in dat u eenvoudig en snel
de inhoud van uw website kunt aanpassen;
waar ook ter wereld kunt u een pagina
veranderen, een bericht plaatsen etc. zonder
gebruik te maken van extra programma’s als
frontpage of dreamweaver en u hoeft ook
niets te uploaden.
Scholen kunnen meeliften met de
basismodule CMS van “de Mare” met een
educatiemodule; deze edu-module kost
eenmalig € 299,--.
Voor het website ontwerp betaalt u € 300,--.
Eenmalig moet ook € 45,-- betaald worden
voor de domeinnaam.
De jaarlijkse kosten bedragen € 275,-- voor
de service-module en de webhosting.
We krijgen elke week computerles.
Het duurt ongeveer drie kwartier.
We hebben net nieuwe computers.
We hebben ook een boekje waar we in
werken.
We leren door onze juf heel veel.
Als je klaar bent dan mag je naar kennisnet.
Je mag niet altijd naar kennisnet.
Davy en Stef
Wij hebben elke maandagmiddag
computerles.
Er helpt dan een moeder als je het niet snapt.
We gaan dan opdrachten doen uit een
boekje.
en je moet ook nog een bladzijde invullen.
We leren alles van Word, zoals vetgedrukte
letters en verschillende soorten lettertypen en
kleurtjes geven.
We leren ook andere dingen opdrachten
doen
uit bijv. ons taalboek.
____________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 6
23-7-2017
We moeten soms ook soms samen werken.
Van Hanneke & Kubra
Kinderen en Internet.
Elke maandag krijgen we computerles op de
o.b.s.ter stege.
Wij mogen 2 keer per week computeren.
Wij krijgen computerles van Sandra.
Maar dat krijgen we maar 1 keer per week.
En op dinsdag mogen we spelletjes doen op de
computers.
Wij hebben 12 computers op de gang staan.
Wat leer je van computerles?
We leren hoe we met word moeten werken.
We hebben 2 speciale boekjes in de ene boek
moeten we schrijven en in de
andere moeten we lezen wat we moeten doen.
Koray,Ricardo,Iloy
IB-bijeenkomst.
Op een IB-bijeenkomst kwam het onderwerp
“dyslexie en ict” aan de orde, in het kader van
de cursus dyslexie.
De firma Lexima – ict voor beter lezen en leren
– gaf een opsomming van mogelijkheden om
met haar ict-oplossingen succeskansen voor
kinderen met lees-en schrijfproblemen te
vergroten.
Aandacht werd besteed aan de volgende
compenserende middelen:
 softwarepakket “Kurzweil 3000”
 de readingpen
 “Sprint”: met klanklezen worden alle
letters fonetisch uitgesproken en als
woord gesynthetiseerd
 Daisy speler: voorleesmogelijkheid
 Dragon Naturally Speaking: spraak kan
rechtstreeks omgezet worden naar tekst
Wilt u meer weten over deze mogelijkheden van
begeleiden van kinderen met dyslexie
problemen, kijk dan op www.lexima.nl
Dick
Het internet biedt geweldige mogelijkheden,
hulpbronnen voor kinderen en
ontspanningsmogelijkheden. Kinderen zijn vaak
enthousiaste gebruikers, vooral als het gaat om
interactieve diensten als e-mail, chatten en MSNen. Ook spelletjes en muziekwebsites zijn erg
populair. Maar – en dat geldt voor de meeste
spannende activiteiten- het gebruik van internet
heeft ook risico's. Ongewenste contacten via
MSN of Chatboxen, Porno/Geweld, Downloaden
van illegale media. Veel ouders en leerkrachten
maken zich daarom zorgen over het
internetgebruik van hun kinderen. Soms hebben
ze concrete zorgen, maar vaak is het een
onbestemd gevoel. Logisch, veel kinderen zijn in
het gebruik van internet en computer hun
opvoeders allang voorbijgestreefd.
Moet je nu meteen de stekker uit de computer
trekken?
Nee, het gebruik van Internet is een gegeven. De
maatschappij maakt steeds meer gebruik van het
medium. Zelfs de overheid propageert het
gebruik.
U kunt allerlei overheidsdiensten bevestigen met
uw digitale handtekening (DigiD). We zullen onze
kinderen dus moeten leren omgaan met het
gebruik van Internet.
Belangrijkste boodschap hierbij: “Praat met uw
kind over het gebruik van Internet”.
Maar daarnaast zult u zich ook moeten verdiepen
in datzelfde Internet. Ga ook eens op MSN, bekijk
samen met uw kind de pagina’s die het bezoekt.
Blijf niet passief aan de zijlijn staan.
Tenslotte een tip: zorg bij jonge kinderen dat ze
niet alleen op zolder of slaapkamer achter de
computer zitten.
Zorg dat u in de buurt bent als uw kind met de
computer bezig is.
Henk Kip
Ict-adviseur IJsselgroep
projectgroep ICT- de Mare scholen
projectgroepleider: Dick Kalsbeek
tel.: 0570525395
____________________________________________________________________________
mail: [email protected]
www.openbaaronderwijshrow.nl
Nieuwsbrief 2
Jaargang 4
projectgroep ict “de Mare” scholen
pagina 7
23-7-2017
Download