Briefmodel BVg versie 01-05-11

advertisement
P ERSBERICHT
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
ONGEËVENAARDE WINST EN MARKTAANDEEL VOOR ARGENTA IN 2013
Breda, 27 maart 2014 – Argenta maakt vandaag bekend het financiële jaar 2013 te hebben afgesloten
met een netto groepswinst van 157,4 miljoen euro, 43 % meer nettowinst ten opzichte van het
voorgaande jaar. Waar Argenta vorig jaar nog een groei van 18,4 % liet zien, wordt 2013 gezien als
een bijzonder jaar van ongeëvenaard goede operationele prestaties. Met een marktaandeel van 5,6 %
scoorde Argenta ook historisch goed in de Nederlandse hypotheekmarkt.
Kerngetallen voor Argenta Bank- & Verzekeringsgroep (BGAAP)








Een efficiënt bedrijf
o Cost / Income: 50 %, exclusief bankenheffing 39 %.
Groei in tewerkstelling
o 2.368 medewerkers op de hoofdzetel, in Nederland en in de zelfstandige kantoren (+ 4,6 %).
Veilige bank en verzekeraar
o Core Tier 1-kapitaalratio: 16,1 %.
o Leverage: 4,33 %
o Liquiditeit (Bankpool): NSFR 141 % en LCR 258 %.
o Solvency I (Argenta Assuranties solo): 199 %
Vertrouwen van klanten
o 1,58 miljoen (+ 56.000) klanten waarvan 257.000 in Nederland (+ 22.000)
Gezond Beleggen
o Gelden onder beheer: 36,4 miljard euro (+ 3,3 %).
Gezond Wonen
o Nieuwe hypotheekverstrekking: 4,2 miljard euro (+ 15 %), waarvan 2,0 miljard euro in
Nederland.
Stabiele inkomsten
o Netto interestinkomen (Argenta Spaarbank) : 465 miljoen euro
o Niet-rente-opbrengsten: netto 20 miljoen euro.
o Premie-incasso (Argenta Assuranties): 664 miljoen euro , waarvan 64,1 miljoen euro in
Nederland.
Fantastisch resultaat
o Nettowinst: 157,4 miljoen euro (+ 43 %).
o ROE: 11,1 % (2012: 8,8 %)
Champions’ League
John Heller, CEO Argenta Groep: ‘Uit de jaarresultaten 2013 blijkt dat Argenta het uitzonderlijk goed heeft
gedaan. We kunnen spreken van een operationeel topresultaat zonder voorgaande. De netto groepswinst
klokte af op 157,4 miljoen euro (+ 43 %), ondanks de aanzienlijke investeringen en een verdere toename
van de fiscale druk, voornamelijk de bankentaksen.’
De basis voor deze recordwinst ligt in zowel de commerciële resultaten, de winstmarge als de consistente
kostenbeheersing. De verkoop van hypotheken (+15 %), schadeverzekeringen
(+ 11 %), overlijdensrisicodekkingen (+28 %) en beleggingsproducten (+14 %) piekten in 2013. Alleen de
verkoop van levensverzekeringen met garantierendement ging met de algemene markttrend mee achteruit
(- 52 %).
Uw appeltje voor de dorst  www.argenta.be
PERSBERICHT van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
datum 27-03-2014  p. 1 van 4
P ERSBERICHT
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Volgens jarenlange traditie zullen de aandeelhouders het grootste deel van de winst herinvesteren. De
ijzersterke kapitaal- en liquiditeitspositie maken van Argenta één van de veiligste banken in Europa.
Daarnaast bieden de ruime buffers de nodige ruimte voor verdere groei. Het ontstaan van het Europees
gemeenschappelijk banktoezicht zal ertoe leiden dat Argenta, samen met de belangrijkste banken in de
Euro-zone (124 op een totaal van 6.000), aan het toezicht van de ECB zal worden onderworpen.
Aan deze uitzonderlijke resultaten is spijtig genoeg ook een keerzijde. Op 19 mei overleed op 83-jarige
leeftijd stichter Karel Van Rompuy. Onder zijn leiding groeide Argenta in bijna zestig jaar uit tot de vijfde
bank in België.
Veilige bank en verzekeraar, gezonde groei
Het netto interest-inkomen van Argenta Spaarbank steeg ondanks de blijvend lage rente-omgeving met 114
miljoen tot 465 miljoen euro. Deze kwantumsprong is vooral het gevolg van een stapsgewijze aanpassing
van de actiefmix van de bank gedurende de voorbije jaren. Er werd de afgelopen 3 jaar meer geïnvesteerd
in hypotheken dan in de obligatieportefeuille, en dit zonder toegevingen te doen op het vlak van het
acceptatiebeleid.
De groepskosten stegen tot 232 miljoen euro, waartoe maar liefst 50 miljoen diverse bankenheffingen
gerekend worden. Desondanks, en vooral door de veel sterkere stijging van de inkomsten, daalde de cost /
income-ratio aanzienlijk. Deze komt nu uit op 50 % (2012: 60 %), en als de bankenheffing niet meegerekend
wordt op slechts 39 %.
Dankzij de verkoop van beleggingsproducten en levensverzekeringen in België, gecombineerd met de
goede beursprestaties en de groei in traditionele spaarproducten in België én Nederland, klom het totaal aan
fondsen onder beheer met 3,3 % tot 36,4 miljard euro, een stabiele en meer dan voldoende
financieringsbasis voor de kredietverlening aan Belgische en Nederlandse gezinnen. Door deze sterke
retailfunding is Argenta niet afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkten voor de financiering van haar
activiteiten.
Voor België en Nederland samen liep de verstrekking van hypotheken op tot maar liefst 4,2 miljard euro,
waarvan 2,0 miljard in Nederland. Argenta groeit terwijl beide markten als geheel zich eerder negatief
ontwikkelden wat betreft nieuwe verstrekkingen. Argenta Assuranties (België) en Argenta-Life Nederland
verkochten gelinkt aan de hypotheken van de bank veel overlijdensrisicoverzekeringen.
De aanhoudende focus op kredietverlening aan particuliere klanten (gezinnen) en Belgische overheden leidt
ertoe dat Argenta een koppositie inneemt inzake herinvestering van de haar toevertrouwde spaarfondsen:
maar liefst 87 % gaat direct terug naar de reële economie. Hiermee onderstreept Argenta haar beleid van
duurzame bank.
In Nederland realiseerde Argenta Life een premie-incasso van 64,1 miljoen euro (+ 17 %). Hierin is nog
maar een beperkte impact waar te nemen van de succesvolle hernieuwde commercialisering van de
overlijdensrisicoverzekering vanaf de zomer 2013. Het spaarbedrijf zag het Nederlandse spaargeld groeien
naar 1,7 miljard euro.
De commerciële resultaten worden treffend geïllustreerd door de aantrekkende marktaandelen. In België
2,0 % in beleggingsfondsen, 7,1 % in hypotheken en 4,7 % in levensverzekeringen. In Nederland tekende
Argenta 5,6 % marktaandeel in de verkoop van hypotheken op, wat een zesde plaats in de markt betekent.
Uw appeltje voor de dorst  www.argenta.be
PERSBERICHT van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
datum 27-03-2014  p. 2 van 4
P ERSBERICHT
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Nettowinst en Core tier-1
(in miljoen euro)
93,1
157,4
110,3
16,1%
15,4%
13,9%
2011
2012
Nettowinst
2013
Core Tier-1
De core tier 1-ratio komt per 31 december 2013 uit op 16,1 %, de leverage ratio op 4,33 %. Specifiek voor
Argenta Spaarbank bedroeg de leverage ratio 3,96 %, de solvabiliteitsratio’s (Solvency I) van Argenta
Assuranties 199 % en van Argenta-Life Nederland 164 %.
Het totale bedrag kredietprovisies bedraagt nu 36 miljoen euro, wat neerkomt op circa 21 basispunten.
Hiermee doorstaat Argenta alle internationale vergelijkingen.
Ook de liquiditeit blijft op top niveau, met een NSFR op 141 % en een LCR van 258 %.
Tot slot blijft Argenta ook investeren in werk: het aantal medewerkers op de hoofdzetel in Antwerpen groeide
in 2013 nog met 7 % tot 831 en in de Belgische kantoren werken nog eens 1537 mensen. In Nederland ten
slotte werken 35 mensen, samen goed voor een totaal van 2368 medewerkers. Het budget voor opleidingen
en talentontwikkeling is de voorbije jaren aanmerkelijk gestegen (+ 21 % op 2 jaar tot 2 miljoen euro).
Klant en veiligheid centraal
Ook in Nederland bouwde Argenta haar positie verder uit. Naast de aanzienlijke verstrekking van
hypotheken gaat Argenta ook onverminderd voort met het aanbieden van spaarproducten via haar
internetbank die in 2012 van start ging, en met overlijdensrisicoverzekeringen. Ook spaarpolissen blijven
onderdeel uitmaken van het productengamma.
Hypotheken worden in Nederland door de belastinghervorming voortaan annuïtair afgelost , zoals het
standaardproduct in België. Argenta had al in 2012 commercieel sterk ingezet op de annuïteitenhypotheek,
wat mee verklaart hoe in 2013 al 3 van de 4 verstrekte hypotheken annuïtair afgelost worden. Ook de
Nederlandse consument wist de eenvoudige no nonsense producten van Argenta naar waarde te schatten,
en beloonde de bank voor de Annuïteiten Extra Hypotheek met de Publieksprijs bij de verkiezing van
Financieel Product van het Jaar door de Financiële Telegraaf.
Argenta toont dat het in Nederland niet alleen commercieel succesvol, maar ook erg efficiënt kan zijn. De
bank betrekt een sober pand aan de rand van Breda, van waaruit met ongeveer 35 medewerkers alle
Nederlandse activiteiten aangestuurd worden. Deze medewerkers houden zich vooral bezig met zorg om de
klant: het centraal stellen van het klantbelang, het verhogen van de klanttevredenheid en het stimuleren van
het bewustzijn bij klanten van mogelijke risico’s inzake hun hypotheekschuld.
Uw appeltje voor de dorst  www.argenta.be
PERSBERICHT van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
datum 27-03-2014  p. 3 van 4
P ERSBERICHT
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Die zorg om de klant wordt gedeeld met de business partners van Argenta : de adviseurs en de service
organisaties waaraan Argenta de bemiddeling en het beheer uitbesteed. Door de gezamenlijke inspanningen
van de bank met ondermeer De Hypotheker, de Hypotheekshops, Welcium, Stater en Quion was Argenta
afgelopen jaar ook genomineerd voor de Hypotheken Award van het IIR en GfK in de categorie Beste
Beheer.
‘Nederlandse consumenten profiteren mee van de efficiëntie van Argenta, maar vooral ook van de veiligheid
van de bankverzekeraar, met een solvabiliteit en liquiditeit die top is in Europa, en een leverage ratio die ook
de strengere norm die de Nederlandse toezichthouder overweegt toe te passen, haalt,’ aldus John Heller.
EINDE PERSBERICHT
Contactpersoon voor de pers
Pride PR
Karlijn Stoelinga
[email protected]
071-5680028
Uw appeltje voor de dorst  www.argenta.be
PERSBERICHT van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
datum 27-03-2014  p. 4 van 4
Download