Presentatie * Sadan opdracht

advertisement
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
VOORWOORD
‘In de leeftijd van twaalf tot achttien jaar zijn de hersenen
nog volop in ontwikkeling. Pas rond het zesentwintigste
levensjaar zijn de hersenen volledig uitontwikkeld. Toch
veranderen ook daarna de hersenen nog.’
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
INHOUDSTAFEL
 Boek: Pubers van nu
 Hoofdstukken
 Close-up: Het brein van een puber van nader bekeken
 De auteurs
 Klaas Jan Terpstra
 Herberd Prinsen
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
BOEK: PUBERS VAN NU!
 Release:
 Loghum: Bohn Stafleu
 2009
 Redacteurs:
 Klaas Jan Terpstra
 Herberd Prinsen
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
HOOFDSTUKKEN






Puberteit en adolescentie
Het brein van een puber van nader bekeken
De puber in zijn context
Verbindend communiceren
Begeleiding in en door de jungle van de puberteit
Praktische hulpmiddelen
Close-up
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
CLOSE-UP
 De ontwikkeling van de hersenen in
vogelvlucht
 De ontwikkeling van het geheugen
 Op tijd kunnen stoppen
 Moeite met plannen
 Kiezen met emotie
 Sociale vaardigheden
 Waarom pubers creatiever zijn dan
volwassenen
 Het effect van straffen en belonen
Inhoudstafel: Het brein van een puber
van nader bekeken.
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
DE ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN IN
VOGELVLUCHT
Complex
 De hersenen
Ontwikkeling
12-18 jaar
Volledig: 26 jaar
Grijze
stof
Witte
stof
Axonen
Een uitloper van de zenuwcel
Verschillende zenuwcellen verbinden
Netwerken
Cellichamen met zenuwcellen
= Neuronen
Informatie tussen
de cellen doorgeven
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
DE ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN IN
VOGELVLUCHT
 Zolang de hersenen ontwikkelen
Niet alle gebieden actief
Grijze hersenstof neemt toe
Witte stof neemt toe
niet alle functies beschikbaar
hersencapaciteit neemt toe
Meer verbindingen
 Vaardigheden zijn dus het beste te leren op het moment dat de hersenen daar klaar voor zijn
 niet te vroeg en niet te laat.
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
AUTEURS
 Klaas Jan Terpstra
 ‘Omarmen van alles wat het leven
biedt, schept ruimte om te kunnen
groeien’
 Hij is trainer/coach en oprichter
van Osmo Consult.
 Verbinding met de ander centraal.
 Leren, ontwikkelen en groeien,
gebeurt altijd in relaties tussen
mensen.
 Boeken:
 Herberd Prinsen
 ‘Belonen op afstand en straffen
van dichtbij’
 Onderwijs
 Was docent biologie, verzorging en
mens en maatschappij en verder
counselor en leerlingbegeleider.
 Boeken:
 ‘Mijn kind is en kanjer’
 ‘Help! Mijn kind heeft faalangst’
 ‘Docent van nu’
 ‘mentor van nu’
 ‘pubers van nu’
PRESENTATIE: SADAN-OPDRACHT
Download