Vietnam: de zaken op een rijtje

advertisement
Stichting
‘Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie’
KvK Den Bosch, Registernr. 17164823
Inschrijfformulier Workshopdag d.d. vrijdag 17 juni 2011
Actief Historisch Denken deel III
Voor- en achternaam:
Privé-adres:
Postcode en woonplaats:
Privé-mail:
@
Telefoon:
Schoolnaam:
Schooladres:
Postcode en plaats:
Mailadres op school:
@
Lunch (dieet/vegetarisch)
Voorkeur workshops
Er zijn drie workshoprondes. Kruis drie hokjes van uw voorkeur aan. Bij de indeling van de
workshops wordt zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening gehouden.
Nr.

1

2
3



4
5
Titel
Romeinse schrijvers over
Germanen
Tapijt van Bayeux/feodalisme
Transatlantische slavenhandel
Politieke stromingen
Economische wereldcrisis
Periode/Tijdvak
Oudheid
Middeleeuwen
17e en 18e eeuw
19e eeuw
Interbellum
Historische denken a.h.v.
Primaire bronnen en
standplaatsgebondenheid
Chronologie en inleving
Tabel en betekenisgeving
Chronologie en context
Causaliteit en betekenisgeving
Het verschuldigde deelnamebedrag (€ 175,- per persoon) s.v.p. voor 20-05-2011 onder vermelding van
Workshop 17-06-2011 en de DEELNEMERSNAAM overmaken op rekeningnummer
145217167 t.n.v. Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie te Boxmeer
Dit formulier vóór 20 mei opsturen aan:
ILS-RU
T.a.v. drs. A. Aardema
Postbus 9103 / Kamer E20.03
6500 HD Nijmegen
Download