Overzicht theoretische modules opleiding tandarts

advertisement
Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie
Docent
Datum
Studiebelasting**
Info/inschrijven
Prof. P. Jansen
Claar Wierink
n.t.b.
1 dag
ACTA DE
€350
Benecke
€400
ACTA DE €295
Module 1:
Mondzorg voor de geriatrische
patiënt
1. Mondzorg voor de geriatrische patient
Nog niet bekend
2. Medisch Spannende Patiënt*
3. Speeksel in de praktijk
Casper Bots
n.t.b.
1 dag
Vervangende cursus: 'Bijzondere
tandheelkunde: bijzondere zorg'
4. Demografie en Casuïstiek
Preventie Academie
van het Ivoren Kruis
Dr. A. Visser
Drs. A.R. Hoeksema
n.t.b.
n.t.b.
½ dag
1. Cognitieve aandoeningen
Dr. M. Kat
Prof. S. de Rooij
Prof. E. Scherder
n.t.b.
1 dag
2. Trainingsochtend: omgang met
cognitief beperkte ouderen
H. Algra
C. Wierink
n.t.b.
½ dag
€168,- leden en €288,- nietleden
Tandartsen: € 295,Mondhygiënisten: € 195,Assistenten: € 80,-
Module 2:
Cognitieve aandoeningen
ACTA DE
Tandartsen: € 395,Mondhygiënisten: € 295,Assistenten: € 80,€195
Cursisten: bij de cursusprijs
inbegrepen
Module 3:
Neurodegeneratieve aandoeningen
1. COGA
2. Ziekte van Parkinson en
mondgezondheid
3. Ziekte van Parkinson
4. MS
Prof. A. Maier
Drs. M. van Stiphout
n.t.b.
1 dag
ACTA DE
Tandartsen: € 395,Mondhygiënisten: € 295,Assistenten: € 80,-
Dr. D.E. van Diermen
n.t.b.
1 dag
Prof. J.M.G.A. Schols
n.t.b.
ACTA DE
Tandartsen: € 395,Mondhygiënisten: € 295,Assistenten: € 80,ACTA DE
Dr. G.J. v.d. Putten
n.t.b.
1 dag
ACTA DE
Tandartsen: € 395,Mondhygiënisten: € 295,Assistenten: € 80,-
Dr. A. Foncke
Dr. A. Vennegoor
Module 4:
Veel voorkomende aandoeningen bij
ouderen
1. Diabetes mellitus, COPD en
schildklierwijkingen
Samengevoegd met CVA en Hart- en
Vaatziekten uit Module 5
2. Ondervoeding, valgevaar en fracturen
Module 5:
Cerebro- en Cardiovasculaire
aandoeningen
1. CVA en Hart- en Vaatziekten
Samengevoegd met Diabetes mellitus,
COPD en schildklierwijkingen uit module 4.
Module 6:
Het bewegingsapparaat
1. Osteoartrose, Reumatoide artritis
Reumatoloog
Module 7:
Mondziekten en Kaakchirurgie
1. MTI en medicatie
2. Cursus Groningen: MASTERCLASS
Gerodontologie: Implantologie en
prothetiek
Prof. F.R. Rozema
Prof. dr G.M.
Raghoebar,
dr C. Stellingsma,
drs A.R Hoeksema en
dr A. Visser
n.t.b.
5,5 uur
Mevr. dr A. Visser
Afdeling kaakchirurgie BB70
UMCG, Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
[email protected]
D. Broers,
A. KraaijenhagenOostinga
1-6-2016
½ dag
ACTA DE
A.Laan,
K.H. de Lught
Dr. J. van Dijk
Drs. A. van Andel
J. Oudt
n.t.b.
1 dag
n.t.b.
1 dag
4-12-2015
1 ½ dag
n.t.b.
1 dag
3. Cursus Groningen: Oncologie en
Bloedstolling
Module 8:
Praktische Vaardigheden
1. Behandelplanning en specifieke
tandheelkundige problemen bij
mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking
2. Preventie en parodontologie bij
ouderen: op je 85e uit het
paroprotocol, wat dan?
3. Prothetische problematiek bij
kwetsbare ouderen
4. Dento-alveolaire chirurgie in de
algemene praktijk
5. Directe composiet-etsbrug*
Prof. J. Roeters,
drs. H. de Koet
ACTA DE
Tandartsen: € 395,Mondhygiënisten: € 295,Assistenten: € 80,ACTA Dental Education
€995,ACTA DE
6. Transfertechnieken
n.t.b.
1 dag
Van Hoytema Stichting
3-6-2016
1 dag
ACTA DE €425
Module 9:
Acute medische situaties
1. Acute medische situaties in de
tandartspraktijk
Dr. D.E. v. Diermen,
H. Brand
n.t.b.
2. De medisch spannende patiënt*
Benecke
Module 10:
Wetenschappelijke vorming
1. Inleiding in Statistiek en Methodologie
2. Schrijven van een wetenschappelijke
publicatie
3. Presenteren in één dag (?)
4. Onderzoek op het gebied van de
geriatrische tandheelkunde, met een
publicabel artikel als eindresultaat
Prof. J. v. Obbergen
A.v.d. Zeeuw
n.t.b.
n.t.b.
A.Spies
Onderwijscommissie
n.t.b.
1 dag
1 dag
ACTA DE
ACTA DE
www.spiesenspreken.nl
250 uur
Module 11:
Wet- en Regelgeving
1. Ethiek en wilsbekwaamheid
2. Juridische Aspecten bij de mondzorg
voor kwetsbare ouderen
1. Organisatie en regelgeving in de zorg
voor kwetsbare ouderen
2. NPCF
Prof. dr. C. Hertogh
Dr. W. Brands,
drs D. Broers
Drs. A.R. Hoeksema,
Drs. T. Zuidgeest
* Optioneel
**Studiebelastingsduur = aanwezigheidsuren + benodigde studietijd
11-9-2016
½ dag
ACTA DE €295
middag
ACTA DE
Masterclasses
16 september 2015: ‘somatoforme stoornissen’
18 november 2015
Trainingsdag:
29 september 2015
Download