Muzische vorming Les 1

advertisement
Muzische vorming Les 2
 Vorige les (dia’s 2-6)
 Eigenschappen van muzische vorming (7)
 Oude huizen
 Gedichten maken op muziek
 Verschil Muzische Vorming en Muzikale opvoeding
 Vervolg: een proces met leereffecten
 Muzisch evalueren
Vergelijking Leerinhouden Rommelproject – Black Robe
Rommelproject



Noten, maten, ritme
Lied
Tekens/symbolen
- Klanktekens
- Luid/stil-tekens
Partituren
Klankeigenschappen van voorwerpen
Speelwijzen op instrumenten en
voorwerpen
Instrumentengroepen
Klankwerkwoorden (rinkelen, rammelen,
klepperen..)
Vorm
Spelen (op instr.)
Luisteren
- om te volgen
- om in te haken
Zingen
Lezen
Samenspelen
Experimenteren
Black Robe

Klankeigenschappen in de muziek
Betekenissen van muziek
Eigenschappen van kleuren, lijnen, ..
Verhalen
‘Passende’ geluiden
Muziekstuk als geheel

Luisteren
- analyserend
- invoelend
Omzetten/vertalen
Toevoegen
Schrijven
Geluiden maken
Associëren

Communicatie
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Klank-Vorm-Betekenis
Creërend
Beschouwend
Oki doki poki poetsie
 Klank: doudouk
Dit is het bos van heks Karoetsie
 Vorm = vormgeven
Niemand durft hier te lopen
Want ik schimmel hem in met snopen
 Betekenis:
Krijkel dijkel dokel doets

Wee die hier komt, die bak ik een poets

Song of the emigrant
Leerling-meester
START- materiaal
START- materiaal
Klankeigenschappen
van dat materiaal:
melodie, ritme,
klankkleur, ….
Liedjes,
muziekstukken
,ritmespelen,
klankverhalen,
..
Taaleigenschappen
van woorden, zinnen
boodschappen,
Klankspelen,
dialoogspelen,
Associatiespelen,
Voordrachtspelen
Pantomime
Tableau
Dramatische
spelvormen
STARTmateriaal
STARTmateriaal
Ruimte, kracht
tijd.
Beeldaspecten
van dit
materiaal:
ruimte, licht,
lijn, kleur, ….
Allerlei soorten dans
Jazzdans, Afrikaanse,
..
2D
3D
Kinderdans,
Dansbeschouwing,
Dansexpressie
Choreografie
Vormgeving in functie van betekenissen
Beschouwen en creëren
Symboolsystemen
Groeien in een cultuur
Muziek: melodie, ritme, ..
Taal: woorden zinnen boodschappen
Muziekstukken, geluiden uit de natuur,
klankenreeksen, liedjes, ritmes, ..
Woordvelden, gedichten, brieven, toneeltjes,
….
Boodschappen omzetten:
Spanning, gevoel, richting
Beeld: licht, kleuren, lijn, volume, textuur, …
Foto’s, video, prenten, beelden, ….
Beweging: ruimte kracht, tijd
Manieren van bewegen, houdingen, mime,
dansvoorstellingen, ..
Eigenschappen van muzische vorming
 Muzische vorming gaat over vormgeving in functie
van betekenissen
 Symboolsystemen: muzische vorming is groeien in
een cultuur
 In muzische vorming grijpen de diverse media op
elkaar in.
 Muzische vorming impliceert processen met
leereffecten en moet als dusdanig geëvalueerd
worden
Oude huizen
Weet je wat raar is en ook fijn?
Om in een heel oud huis te zijn,
Met plekjes die nog niemand kent
En waar jijzelf de baas van bent.
Boven een ladder zie je dan
ineens een luik dat open kan
Daar, op de zolder, ben je vlak
Onder de pannen van het dak
En op die zolder is geruis
Geritsel van 't oude huis
Dat zijn die dikke balken daar
Kunnen die praten met elkaar
Dat maakt je toch een beetje bang
Je klimt de trap af naar de gang
Je weet niet goed meer waar je
bent
Daar is een deur die je niet ken
Je doet 'm open en weer dichtEn
staat ineens in 't volle licht
Gewoon de woonkamer is dit
Waar vader zit en moeder zit
Veel oude huizen hebben pech
Die moeten stuk, die moeten weg
Daar komt een snelweg of metro
Die oude huizen spijt het zo
Oude huizen
Boven een ladder zie je dan
Dat maakt je toch een beetje bang
ineens een luik dat open kan
Je klimt de trap af naar de gang
Daar is de zolder, ben je vlak
Je weet niet goed meer waar je bent
onder de pannen van het dak
Daar is een deur die je niet kent
En op die zolder is geruis
Je doet 'm open en weer dicht
Geritsel van 't oude huis
En staat ineens in 't volle licht
Dat zijn die dikke balken daar
Gewoon de woonkamer is dit
Kunnen die praten met elkaar
Waar vader zit en moeder zit
Leerinhouden Rommelproject – Black Robe – Oude huizen
Rommelproject



Noten, maten, ritme
Lied
Tekens/symbolen
- Klanktekens
- Luid/stil-tekens
Partituren
Klankeigenschappen van
voorwerpen
Speelwijzen op
instrumenten en
voorwerpen
Instrumentengroepen
Klankwerkwoorden
(rinkelen, rammelen,
klepperen..)
Vorm
Spelen (op instr.)
Luisteren
- om te volgen
- om in te haken
Zingen
Lezen
Samenspelen
Experimenteren
Black Robe

Klankeigenschappen in de muziek
Betekenissen van muziek
Eigenschappen van kleuren, lijnen,
..
Verhalen
‘Passende’ geluiden
Muziekstuk als geheel

Luisteren
- analyserend
- invoelend
Omzetten/vertalen
Toevoegen
Schrijven
Geluiden maken
Associëren

Communicatie
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Oude Huizen

Tekeningen van:
- instrumenten,
- gebeurtenissen, - - personen, - voorwerpen,
- bewegingen..
- gevoelstekens (hartjes,
????; !!, ….
‘Passende’ geluiden.
Tekstondersteuning.

Noteren, Lezen
Omzetten
Luisteren: evaluerend,
om te volgen

Samenwerken
Communicatie
Wat leren we van oude huizen?

Een strofe van een gedicht op een muzikale manier naar voor brengen
doe je door:

Bij het voorlezen van de tekst je stem aan te passen aan de boodschap die je
wil brengen


Allerlei muzikale technieken op een stuk tekst toe te passen


Doffer, scheller, met een bepaald gevoel, iets of iemand imiterend, met een
vervormer
Iedereen zegt de tekst samen, in canon, stukjes om de beurt, herhalingen,
even wachten, langer, korter, stiller, luider, solo, groep, …
Geluiden in te voegen en er symbolen voor te verzinnen


Met de stem, instrumenten, voorwerpen, ervoor erna, tegelijk,
geluidsomgevingen maken, signaalgeluiden
Symbolen: het instrument, geluidstekens, gevoelstekens
Wat leren we van ‘oude huizen’?
 Om de kinderen goed te kunnen begeleiden, moet je
als leerkracht een idee hebben van de ‘ideale
uitvoering’, hoe je ‘t zelf zou doen.
 Ga tijdens het uitvoeren van de opdracht rond bij de
groepjes en
 Observeer wat ze tot hiertoe hebben
(tussenevaluatie)
 Bekrachtig de goede zaken
 Wijs op andere mogelijkheden, zeg wat nog sterker
kan
Wat leren we over leerinhouden?
 Dia Nr 11:
 Doe je door is een goed truukje om aan leerinhouden te
komen maar het mag geen techniekje worden om gauw
gauw een paar te vinden. Het beste is dat je de oefening
zelf eens doet en bij jezelf nagaat wat je allemaal kan
doen om het doel optimaal te bereiken.
 Dia nr 10:
 Een goede manier om alle leerinhouden van een les te
vinden is te zoeken naar zelfstandige naamwoorden,
bijvoeglijk naamwoorden, werkwoorden en leereffecten.
 Dit wordt vervolgd ….
Gedichten maken op muziek: lineair associëren in de klas
Winkel
Vis
Zee
Kleren
broek
benen
lichten
straat
stadion
voetbal
huizen
gezin
…………
broer
plagen
Chaplin
Je gaat enkel voort op het vorige woord
liefde vragen
zwart/wit
film
tv
Gedichten maken op muziek: lineair associëren - schrijvend
Nacht

ster

geel

banaan

krom

neus
Heks

…..

…..

…..

…..

……
Straf

…..

…..

…..

…..

……
Rood

…..

…..

…..

…..

……
Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren
Vampier
Tanden
Nek
Bloed
Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren





Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren met
muziekje 1 en een gedicht maken
Bos
hout
takken
bladeren
stam
water
zuigen
boom
ademen
beek
Bos
Hout van takken
Hout van de stam
stamhout
boom
Bladeren zuigen het water
van de beek
naar boven
Het bos
ademt
Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren met
muziekje 2
Bos
gekraak
humus
sissen
ongedierte
nat
slak
Klevend spul
wemelen
jeuk
Bos
doodmoe in slaap vallen
klein ongedierte onder het humus
een slak trekt een klevend spoor
over mijn been
mijn mond kraakt
ik heb jeuk
Gedichten maken op muziek: Hoe maak je een gedicht
Bos
sissen
gekraak
humus
ongedierte nat
wemelen
slak
Klevend spul
Bos
doodmoe in slaap vallen
klein ongedierte onder het
humus
een slak trekt een klevend
spoor
over mijn been
mijn mond kraakt
ik heb jeuk
jeuk






Het startwoord is meteen de eerste zin
Rijmen hoeft niet
Je hoeft niet alle woorden te gebruiken
De woorden mogen in een andere volgorde
Er mogen andere woorden bijkomen
Niet langer maken dan nodig
Gedichten maken op muziek: Wat leren we?
 Het samengaan de verschillende media in muzische
vorming kan op vele manieren:
 Vertaalwerk van ene medium naar het andere
 Iets toevoegen uit een ander medium
 Met het aansturen van …, op de stroom van…
 Soms diepgaand, soms ‘lichter’, het is allemaal ok
Download