Werkblad laat komen dat spul opdracht 1

advertisement
begrippen
informeren over de verkoopafhandeling
UITWERKING
begrip
omschrijving
geld
Algemeen aanvaard ruilmiddel.
betaalmiddel
Algemeen aanvaard (ruil)middel dat gebruikt wordt om
betalingen te verrichten.
rekeneenheid
Functie van geld gelet op de mogelijkheid tot het verrichten
van rekenkundige bewerkingen met geld.
ruilmiddel
Functie van geld gelet op de mogelijk om hiermee
ruiltransactie te verrichten.
spaarmiddel
Functie van geld gelet op de mogelijk om het te bewaren en
later te gebruiken om betalingen te verrichten.
chartaal geld
Het tastbare geld; het muntgeld en de eurobankbiljetten.
pasmunt
Andere benaming voor chartaal muntgeld.
echtheidskenmerken
Kenmerken van eurobankbiljetten die gebruikt worden om
de echtheid van een eurobankbiljet te controleren.
kassierskenmerken
Speciale kenmerken, alleen te detecteren met speciale
apparatuur, van eurobankbiljetten die gebruikt worden om
de echtheid van een eurobankbiljet te controleren.
publiekskenmerken
Algemene kenmerken, door iedere gebruiker te detecteren
zonder speciale apparatuur, van eurobankbiljetten die
gebruikt worden om de echtheid van een eurobankbiljet te
controleren.
microtekst
Tekst op eurobiljetten, die alleen met hulpmiddelen
leesbaar is.
valsgelddetector
Apparaat dat eurobiljetten controleert op echtheid.
acceptgiro
Giraal overschrijvingsformulier aangemaakt door de
debiteur, die de crediteur kan gebruiken om het
begrip
omschrijving
verschuldigde bedrag over te schrijven op de bankrekening
van de debiteur.
automatische incasso Machtiging verstrekt van de crediteur aan de debiteur om
het verschuldigde bedrag af te schrijven van de
bankrekening van de crediteur.
chipknip
Elektronisch betaalmiddel geïntegreerd in een bankpasje.
De chipknip is in Nederland een elektronische portemonnee
in de vorm van een chip op een bankkaart. De chipknip is
ontwikkeld om het pinnen voor kleinere bedragen te
beperken, aangezien pinnen van kleine bedragen relatief
kostbaar was. Is in de detailhandel nooit aangeslagen en zal
hier ook verdwijnen, wordt hoofdzakelijk gebruikt om
parkeergeld te betalen.
creditkaart
Een creditcard of kredietkaart is een pas (als
lidmaatschapskaart van een zogenaamde kaartorganisatie)
waarmee aankopen kunnen worden gedaan waarbij de
gebruiker achteraf moet betalen, in tegenstelling tot een
betaalkaart (pinpas, debetkaart), waarbij het bedrag direct
van de rekening wordt afgeschreven.
giraal geld
Giraal geld is geld dat men niet kan aanraken, in
tegenstelling tot chartaal geld (munten of bankbiljetten). De
direct opeisbare saldi bij de bankinstellingen. Het giraal
geld bestaat eigenlijk uit elektronische of schriftelijke
"berichten" die zeggen hoeveel er op een rekening staat of
die zeggen dat een geldsom van eigenaar moet veranderen.
pinpas
Bankpas met een persoonlijk identificatie nummer; de
viercijferige code, waarmee betalingen kunnen worden
verricht. In de magneetstrip of de chip van de betaalpas
zitten de elektronische gegevens van de klant. Officieel heet
de pinpas een debetkaart.
winkelbetaalkaart
Meestal creditkaart, uitgeven door een winkelorganisatie,
met daaraan gekoppeld voordelen voor klant. Ook genoemd
private-label-card. Hiermee kan ook in andere winkels
worden betaald, in tegenstelling tot de “oude”
winkelbetaalkaart waarmee alleen in de winkel die de
kaart uitgaf betaald kon worden.
rfid-chip
Radio frequency identification (rfid) (Identificatie met
radiogolven) is een technologie om van een afstand
informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde rfid"tags" die op of in objecten zitten. Deze tags kunnen "actief"
begrip
omschrijving
of "passief" zijn. Actieve rfid-tags voeden zich met een
batterij en kunnen worden gelezen en geschreven met een
"remote transceiver" die met een antenne radiogolven zendt
en ontvangt. Passieve rfid-tags hebben geen eigen
energiebron en zenden een antwoord door het omzetten van
de energie van de radiogolven.
american express
Kaartorganisatie met relatief hoge toetredingseisen en
daarom niet voor iedereen toegankelijk.
diners club
Kaartorganisatie met relatief hoge toetredingseisen en
daarom niet voor iedereen toegankelijk.
kaartorganisaties
Organisatie die creditkaarten uitgeeft.
mastercard
Kaartorganisatie met een hoog marktaandeel in Nederland.
Relatief lage toetredingseisen, werkt samen met veel banken.
visa
Kaartorganisatie met relatief lage toetredingseisen, werkt
samen met veel winkelorganisaties (winkelbetaalkaart) en
andere instellingen.
klantenkaart
Soort lidmaatschapskaart waaraan rechten en/of voordelen
verbonden zijn. De klantenkaart/winkelpas geeft de houder
de mogelijkheid om bij een bepaalde organisatie inkopen te
doen en gebruik te maken van extra voordelen die alleen
maar gelden zijn voor de kaarthouders.
loyaliteit
Binding hebben met een bepaalde winkel. “Vaste klant”.
krediet
Vertrouwen. De som geld die iemand (schuldenaar) een
ander (schuldeiser) nog moet betalen.
verkoop op
Verkooptransactie waarbij de koper direct eigenaar wordt,
afbetaling
maar het verschuldigd bedrag in meerdere termijnen zal
betalen.
verkopen op
Verkooptransactie waarbij de goederen (door de debiteur) na
rekening
levering betaald worden (aan de crediteur).
vooruitbetaling
Verkooptransactie waarbij de klant de goederen voor de
levering (gedeeltelijk) betaalt.
waardebon
Bon die dient als betaalmiddel. De oorsprong/uitgifte van
de waardebon is divers.
branchebon
Branchespecifieke waardebon.
begrip
cadeaubon
omschrijving
Waardebon, bedoeld om als cadeau weg te geven, met als
kenmerk dat deze eerst gekocht moet worden om er
vervolgens op een ander tijdstip een artikel mee te kunnen
kopen.
inpack
Waardebon die in de verpakking zit van een artikel.
kortingsbon
Waardebon waarmee de klant aan de kassa korting krijgt op
de aankoop van een artikel.
onpack
Waardebon die (afgedrukt) op de verpakking zit van een
artikel.
winkelcadeaubon
Waardebon die alleen besteed kan worden in een specifieke
winkel(keten).
retourbon
Waardebon waarop bij de kassa het bedrag van een eerdere
aankoop teruggevraagd kan worden.
tegoedbon
Waardebon waarmee op een later tijdstip een aankoop mee
betaald kan worden. De tegoedbon wordt gegeven nadat een
klant terug is gekomen met een artikel. Wordt doorgaans
gezien als een klantonvriendelijke manier van zaken doen.
emballagebon
Waardebon verstrekt op de ingeleverde emballage.
Download