Folder SMDO - Meldpunt Discriminatie Overgewicht

advertisement
Obesitas is een chronische ziekte die niet
te genezen valt. Obese mensen kunnen
hooguit 10-15% van hun gewicht kwijtraken. Iemand van 150 kg verplichten
om 20-30 kilo af te vallen is dan ook
onzin. Helaas bereiken dit soort geluiden
mij wel. Daarom streef ik met mijn stichting naar acceptatie van dikke mensen,
bestrijd ik vooroordelen en ondersteun ik
mensen die gediscrimineerd worden.
Hierin staan we gelukkig niet alleen, we
werken samen met organisaties als de
Obesitas Vereniging Nederland en Vegro
Thuiszorg. Ook Susan Ruiter helpt ons
met haar schilderijen.
Steun de stichting ook want:
mensen zijn er in alle maten en
die moet je in hun waarde laten.”
Jan den Engelsman
Voorzitter
Stichting
Meldpunt Discriminatie Overgewicht
‘s-Gravenstraat 170
4567AN Clinge
m. 06 - 16450693
e. [email protected]
i. www.smdo.nl
M E L D D I S C R I M I N AT I E O V E R G E W I C H T
“In Amerika krijgt 25% van de mensen
met overgewicht (1 op de 4) te maken
met discriminatie. Uitschelden of pesten
is dan nog niet eens meegerekend. Als
we dit naar Nederland vertalen dan komt
het erop neer dat hier ongeveer 2 miljoen mensen gediscrimineerd (gaan)
worden vanwege hun gewicht. Zover willen we het niet laten komen. Ik wil dat
dikke mensen geaccepteerd worden ongeacht hun buikomvang of BMI-score.
Stop discriminatie
van dikke mensen
Word je:
¨ gepest
¨ tegengewerkt
¨ buitengesloten
¨ ondergewaardeerd
¨ gediscrimineerd
vanwege je gewicht?
Meld het op
www.smdo.nl
en help mee om
discriminatie
te stoppen!
Stichting
Meldpunt
Discriminatie
Overgewicht
(SMDO)
DISCRIMINATIE
ACCEPTATIE
MELDPUNT
In Nederland gelden regels die zeggen
dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Als dit niet gebeurt is
er sprake van discriminatie.
Overgewicht wordt in hoge mate genetisch bepaald. Dat overgewicht wordt afgeschilderd als een kwestie van een foute
leefstijl is in dat licht niet alleen onterecht
maar ook zeer kwalijk. Je gewicht is
slechts 1 aspect van je gezondheid, je
conditie is veel belangrijker.
Discriminatie kun je in Nederland melden
bij de door de overheid ingestelde antidiscriminatie bureau’s. Discriminatie op
basis van gewicht wordt echter nog niet
door alle bureau’s erkent omdat ze niet
beseffen dat het onder de discriminatiegrond ‘chronische ziekte’ valt. Het ‘dikke
bult - eigen schuld’ principe overheerst
hier en daarom worden klachten ook zelden serieus genomen.
Uitschelden, pesten, beledigen, uitsluiten, intimideren, bedreigen, geweld etc.
op basis van uiterlijke kenmerken of een
bepaalde overtuiging, valt onder discriminatie en is bij wet verboden. Als je
door discriminatie benadeeld wordt of er
schade van ondervindt, dan kun je naar
de rechter stappen of naar de Commissie
Gelijke Behandeling.
Er is geen sprake van discriminatie wanneer je solliciteert als chauffeur maar je
hebt niet de juiste papieren en daarom
word je afgewezen. Wel discriminatie is
het als je wordt afgewezen vanwege je
huidskleur, geloof, handicap of ziekte.
Obesitas wordt sinds kort beschouwd als
een chronische ziekte en dat is een discriminatiegrond. Als je anders behandeld
wordt omdat je obese bent, is er sprake
van discriminatie.
Feit is dat veel afvalmethodes zelden werken en dat na enkele jaren ruim 90% het
oorspronkelijke gewicht terug heeft. We
moeten ons daarom 2 vragen stellen:
1.
is het niet beter om stabiel te zwaar
te zijn dan om voortdurend een
schommelend gewicht te hebben?
De eerste doelstelling van het Meldpunt
Discriminatie Overgewicht is daarom het
in kaart brengen van alle klachten en aantonen dat deze discriminatie werkelijk
plaatsvindt.
2.
hoe groot is de gezondheidsschade
als gevolg van de stress van het
niet (kunnen) voldoen aan de door
de media gedicteerde normen van
een normaal gewicht?
Tweede doelstelling is dikke mensen ondersteunen bij hun klachten en ze weerbaarder te maken ten opzichte van de
instanties waar ze zich gediscrimineerd
voelen.
Laten we accepteren dat er dunne en
dikke mensen zijn, net zoals er lange en
korte mensen zijn. Als samenleving moeten we er namelijk wel samen uitkomen.
Derde doelstelling is voorlichting geven
aan instanties en branche organisaties
over de feiten ten aanzien van overgewicht en discriminatie.
MENSEN ZIJN ER IN ALLE MATEN
Download