Upgrade- procedure WinBgp 1.3.0.0 - CE

advertisement
Handleiding
Upgradeprocedure
WinBgp 1.3.0.0
Cevi NV – Bisdomplein 3 – 9000 GENT – Tel 09 264 07 01 – [email protected] – http://www.cevi.be
1 INHOUDSOPGAVE
1
INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................ 1.1
2
INLEIDING ........................................................................................................................ 2.1
2.1
Voorwoord .................................................................................................................................................... 2.1
3
UPGRADE WINBGP 1.3.0.0 .......................................................................................... 3.1
3.1
Installatie van de versie 1.3.0.0.................................................................................................................. 3.1
2.2
3.2
Colofon........................................................................................................................................................... 2.2
Back-up nemen van de databases “Cevi_algemeen” en “Winbgp” .................................................. 3.5
Herhaal onderstaande acties voor databases “WinBgp” en “Cevi_Algemeen”............. 3.5
2 INLEIDING
2.1 VOORWOORD
In deze handleiding staan de stappen die noodzakelijk zijn om de upgrade naar versie 1.3.0.0 correct uit te
voeren.
Hoofdstuk 2: Inleiding
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
2.2
2.2 COLOFON
© Cevi NV 2009-09-04
Bisdomplein 3
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01 (Cevi Contact Center)
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.cevi.be/
Extranet: http://ce-site.cevi.be/
Ondernemersnummer: BE 0860.972.295
Programma: Bernard Platteau
Ondersteuning: Andries Sioen, Liesbeth Leyseele
Hoofdstuk 2: Inleiding
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3 UPGRADE WINBGP 1.3.0.0
3.1 INSTALLATIE VAN DE VERSIE 1.3.0.0
Download het installatiebestand “WinBgpSetupv1.3.0.0 Upgrade.exe” van op de CE-site.
Sla dat op de server op.
Vraag aan de gebruikers om de toepassing te verlaten. Je kunt dit zelf controleren door
in WinBgp bij “Systeembeheer” - “Ingelogde gebruikers” na te gaan of er eventueel nog
gebruikers ingelogd zijn.
Start op de server SQL Enterprise Manager op en neem een back-up van de database
“WinBgp” en “Cevi Algemeen”. Als je niet juist weet hoe dat moet, zie verder in dit
document, vanaf pagina 3.5.
Blader dan naar de plaats waar “winbgp.exe” staat (meestal in de map “m:\cevi\winbgp”) en
creëer een map “oud”. Plaats hierin een kopie van “sockmdll.dll”, de udl-files en
“winbgp.exe”.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.2
Dubbelklik op “WinBgpSetupv1.3.0.0 Upgrade.exe”. Kies <Volgende>.
De eerste fase van de upgrade begint te lopen.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.3
Daarna moet de upgrade voor de database “Cevi_algemeen” gelopen worden. Je moet
bevestigen dat je een back-up van deze database hebt genomen. Dat doe je door het
aankruisvakje aan te klikken. Klik dan op de knop <Install> om de upgrade te starten.
Als de upgrade correct verlopen is, wordt in het resultaatvak de melding “no errors”
weergegeven. Je klikt op de knop <Close> om verder te gaan.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.4
Nu moet de upgrade van de database “Winbgp” of “Winbgpl” gebeuren. Je moet
bevestigen dat je een back-up van deze database hebt genomen. Dat doe je door het
aankruisvakje aan te klikken. Dan klik je op de knop <Install> om de upgrade te starten.
Als de upgrade correct verlopen is, krijg je in het resultaatvak de melding “no errors”.
Opnieuw moet je op de knop <Close> klikken om verder te gaan.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.5
Als laatste verschijnt het scherm dat bevestigt dat de upgrade werd voltooid. Je moet
alleen nog op de knop <Voltooien> klikken en de upgrade is volledig uitgevoerd.
3.2 BACK-UP NEMEN VAN DE DATABASES “CEVI_ALGEMEEN”
EN “WINBGP”
Vóór je de upgrade start, is het aangewezen om een back-up van de database te nemen.
Volledigheidshalve krijg je hierna een mogelijke procedure om dit te doen.
De toepassing WinBgp bestaat uit twee aparte databases:
* de database “WinBgp”: de databank van de toepassing;
* de database “Cevi_algemeen”: de basisgegevens voor gebruikers, rechten en acties.
De manuele back-up voer je uit op de server als administrator.
Herhaal onderstaande acties voor databases “WinBgp” en
“Cevi_Algemeen”
* Start Enterprise Manager op.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.6
* Lokaliseer de beide databases.
* Via een rechter muisklik selecteer je de opdracht “Back-up database...”.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.7
* Op het tabblad “Algemeen” verwijder je de ingevulde bestandsnaam via de knop
<Remove>.
* Gebruik de knop <Add> om een eigen back-upnaam toe te voegen.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.8
* In dit voorbeeld werd gekozen voor de map “c:\temp” waarin een bestand met de
naam “Cevi_algemeen_20051015” staat.
* Op het tabblad “Options” zorg je ervoor dat de optie “Verify backup upon
completion” aangevinkt staat.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
3.9
* Druk op <OK> om de back-up te starten.
* Tijdens de back-up zie je een voortgangsindicator.
* Na de back-up volgt een “verify” of “controle”.
* Controleer of de back-up correct verlopen is.
Diezelfde acties voer je opnieuw uit voor de database “WinBgp”. De bestandsnaam voor
het back-upbestand heeft uiteraard een andere naam.
De gekozen locatie voor beide back-upbestanden doet er weinig toe. Enkel bij een foute
afloop van de upgrade zijn deze beide bestanden nodig om de databases in hun
oorspronkelijke staat te kunnen herstellen.
Hoofdstuk 3: Upgrade
Handleiding Upgradeprocedure WinBgp
Versie 1.3.0.0
Download