test - Oracle Gebruikersclub Holland

advertisement
Gestructureerde (test-)aanpak
bij een complexe Oracle-migratie
Riny Nieuwhoff
Oracle Gebruikersclub Holland
De Meern, 27 augustus 2003
Uitdaging
• Hardware migratie
IBM AIX Ö HP UX (2x)
• Upgrade software
Oracle versie 11.5.7 Ö 11.5.8
• Upgrade database
database versie 8i Ö 9i
• Implementatie Oracle module
Lotus Notes ÖOracle Contracts
• Conversie
Lotus Notes Ö Oracle Contracts
• Implementatie RAC-mechanisme
• Implementatie Dataguard
Sogeti Nederland B.V.
Pagina 1
Risico’s
• Normale projectrisico’s
• Risico’s bij pakketimplementatie
• Risico’s bij technische en functionele wijzigingen
– Moeilijk te traceren waardoor een fout wordt veroorzaakt
– Verschillende testen die elkaar kunnen beïnvloeden
– Lange doorlooptijd (test-)project
– Door elkaar lopen van technische issues en functionele
eisen en wensen
ÖMoeilijk te plannen
ÖSpanningsveld tussen ICT en business
Spanningsveld
• Pakketimplementatie
• Technische en functionele wijzigingen
• Lang testtraject
Sogeti Nederland B.V.
Pagina 2
Risico beperkende maatregelen
• Communicatie
• Verwachtingsmanagement
• Vroegtijdig betrekken van business
• Bevindingenprocedure
• Versiebeheer
• Gestructureerd testen
• Opsplitsen van project in deelprojecten
Opsplitsing
• Hardware migratie Ö HP UX
• Upgrade software Ö 11.5.8
• Upgrade database Ö 9i
• Implementatie Oracle Contracts
• Conversie
• Implementatie RAC-mechanisme
• Implementatie Dataguard
Sogeti Nederland B.V.
Pagina 3
Opsplitsing
• Release I
– HP UX
– 11.5.8
• Release II
– 9i
– RAC
– Dataguard
• Release III
– Oracle Contracts
– Conversie
Gestructureerd testen
• Fasering
• Technieken
T
• Infrastructuur
• Organisatie
F
I
Sogeti Nederland B.V.
O
Pagina 4
Fasering in praktijk
Specificatie
Voorbereiding
intake specificaties
toewijzen technieken
specificeren
testgevallen
realiseren
infrastructuur
Uitvoering
pretest
(her-)testen
controleren
beoordelen
Planning en Beheer
initiatie en studie
bepaling teststrategie
risicotaxatie
testbegroting
inrichten organisatie
opstellen testplan
voortgang & beheer
rapportage
V
S
U
A
Afronding
P&B
conserveren
testware
evalueren
T
FFasering
O
I
Inrichting testen - Fasering
Gefaseerde oplevering
= voorbereiding
= uitvoering
= afronding
Release I
unit- en
integratietest
systeem
test
acceptatie
test
unit- en
integratietest
systeem
test
acceptatie
test
Release II
T
FFasering
I
Sogeti Nederland B.V.
O
Pagina 5
Succes met testen
• Werk risicogebaseerd
• Plan beheerst
– overzienbaar
– gefaseerd
• Organiseer betrokkenheid, begrip en commitment
• Zorg voor hergebruik bij toekomstig beheer
Gestructureerde testaanpak
Vragen?
Voor meer informatie:
• [email protected]
• www.tmap.net
Sogeti Nederland B.V.
Pagina 6
Download