Stages 2012-2013 @ iAdvise

advertisement
Bedrijf:
iAdvise Groep(iAdvise)
Adres: Veldkant 33B
2550 Kontich
Telefoon: 03 - 451 93 28
Website: www.iadvise.eu
Company blog: iadviseblog.wordpress.com
Contactpersoon: Frederik Vallaeys
Email: [email protected]
De iAdvise groep
De iAdvise groep is een consultancybedrijf dat zich vooral richt op het aanreiken en uitwerken van
kwalitatief hoogstaande IT-oplossingen. Onze groep van enthousiaste en gemotiveerde consultants
streeft er steeds naar om hierin uit te blinken met respect voor elkaar en andere organisaties.
Kennis delen is hierin van primair belang: door middel van werkgroepen, seminaries, workshops en een
eigen blog zorgen we ervoor dat onze kennis zo snel en zo goed mogelijk wordt doorgegeven aan onze
consultants, stagiairs en klanten.
Binnen de groep zijn er heel wat mogelijkheden naar technologie toe, zo zijn we Oracle Platinum Partner,
waardoor we een nauwe samenwerking hebben voor het ontwikkelen van Java, Oracle Apex, Oracle
Cloud, data projecten en we steeds op de hoogte zijn over de laatste nieuwe ontwikkelingen.
Een stage bij iAdvise is dus een unieke kans om op het spoor te komen van de allernieuwste
technologieën!
We hebben elk jaar heel wat stage opdrachten die mooie resultaten hebben opgeleverd. De opdrachten
zijn specifiek genoeg om te weten ”waar en hoe” te starten, maar er wordt voldoende ruimte gelaten
voor verdere analyse en ontwikkeling. Je werkt steeds aan een volwaardig project voor een fictieve
externe of interne klant en krijgt op die manier een realistisch beeld van het leven in de bedrijfswereld.
We kennen de eisen van je hogeschool/universiteit en stagebegeleider, en zorgen voor een uitstekende
begeleiding wat betreft je verslag en presentatie.
Je wordt volledig in onze groep opgenomen gedurende de stage en je bent welkom bij alle activiteiten;
zowel professioneel als “plezier”! Onze deuren staan dag en nacht voor je open.
Wij zorgen voor een project, uitstekende begeleiding en opvolging, en daarnaast verwachten we van jou
een maximale inzet.
Naast kennis (delen) en kwaliteit van het werk vinden wij de manier van samenwerken, zelfstandigheid,
en “tot oplossingen komen” belangrijk. Dit zijn de kwaliteiten die nadien in de bedrijfswereld het verschil
zullen maken tussen een goede consultant en een zeer goede consultant. Behoor je tot de laatste
categorie, dan zullen we graag met je verder werken na het behalen van je diploma.
Academiejaar:
Project:
Opdrachtgever:
Stagebegeleider:
2016 – 2017
eDocs Project
iAdvise Groep(iAdvise)
Ronny Boeykens ([email protected] - 03 451 93 28)
De stageopdracht:
iAdvise probeert op een efficiënte manier in te spelen op de vragen en noden die spelen op de steeds
sneller groeiende markt. Zo volgen wij ook de vooruitgang van papieren dossiers naar digitale
informatiestromen. In het kader van deze vraag uit de markt, zijn wij op zoek naar een applicatie om
deze informatiestromen in kaart te brengen.
Binnen een organisatie gaan dossiers veelvuldig heen en weer tussen verschillende personen. Zonder
het bestaan van een duidelijke manier om ze te bewaren, verliest men al snel het overzicht.
Alvorens iedereen van de organisatie (of een selecte groep medewerkers) het document kan inkijken,
moet dit soms een goedkeuringsproces doorlopen. Andere documenten zijn dan weer belangrijk en
moeten vóór een bepaalde deadline van reactie voorzien worden.
Er zijn documenten die publiek beschikbaar moeten zijn voor klanten, terwijl andere het bedrijf
absoluut niet mogen verlaten.
Deze toepassing past in een breder plaatje toepassingen en diensten die iAdvise aan zijn klanten
aanbied. De klant kan dan ook zelf kiezen waar hij zijn documenten wil bewaren:
 in een eigen databank
 op een lokaal filesysteem
 in een beveiligde zone van de cloud
Ook aan de mobiele gebruiker wordt gedacht.
Naast een uitgebreide desktop interface, kan een eindgebruiker de voor hem toegankelijke
documenten via een handige mobiele webinterface raadplegen. Hier staat vooral de snelle
doorzoekbaarheid van dossiers centraal.
Aangezien de toepassing voor een brede waaier aan klanten aangeboden kan worden, is de interface
van groot belang. Gebruiksvriendelijkheid en UX zijn hierbij troef! Documenten moeten snel en
overzichtelijk geraadpleegd kunnen worden.
De Begeleiding
Er wordt uiteraard gezorgd voor de nodige opleiding en begeleiding door een vooraf samengesteld team.
Tijdens je stage werk je in de context van een echt project; dit wil zeggen dat je een “klant” krijgt die je
tijdens je eerste stagedag(en) zijn noden uitlegt en vertelt welke functionaliteit geautomatiseerd moet
worden, en met welke vereisten en beperkingen. Daarnaast worden enkele technische mensen
voorgesteld die geregeld met je samenzitten voor het bespreken van oplossingen en het helpen bij
eventuele problemen.
We proberen alle onderdelen van een goed project aan bod te laten komen, zowel op technisch als op
menselijk vlak. Buiten analyse en ontwikkeling zijn communicatie, teamwerk, motivatie en
doorzettingsvermogen noodzakelijke onderdelen die niet mogen ontbreken
Download