7.02_PoC Test Data Management

advertisement
Sogeti Testing Services
Proof of Concept Test Data Management
Voordelen
- De Proof of Concept geeft snel inzicht in de mogelijkheden van Test Data
-
Management met het beschikbare testtool.
Vaste prijs, Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop).
Het product is direct in te zetten bij de inrichting van Test Data Management uw
omgeving.
Beschrijving service
Het IT landschap wordt steeds complexer , terwijl time-to-market, kwaliteit, performance en
privacy meer en meer belangrijker wordt voor organisaties. Gevolg hiervan is dat nieuwe
releases en projecten elkaar steeds sneller opvolgen, met als gevolg dat de druk op het
testproces verder toeneemt. Ontwikkelingen als Agile, DevOps en Continuous Delivery
versterkt dit alleen maar. Maar hoe zorg je als organisatie ervoor dat de juiste testdata op
ieder gewenst moment beschikbaar is, zonder dat dit veel tijd en energie kost? Dit kan met
Test Data Management. Een goed geïmplementeerd proces van Test Data Management
levert testdata aan die tijdig, passend, herbruikbaar en referentieel integer is.
Veel organisaties maken gebruik van zelf gecreëerde
testdata wat vaak niet representatief is voor productie
of gebruiken productiedata wat privacy gevoelig is en
vaak een te grote omvang heeft voor testdoeleinden.
Daarnaast is het gebruik van productiedata in een
testomgeving aan privacy regelgeving gebonden en is
het concurrentiegevoelig. Tevens is het moeilijk
testdata in ketentesten consistent te houden en is het
aanmaken of aanleveren van testdata een zaak van
lange adem, waardoor testdata vaak ontbreekt in
testomgevingen. Organisaties worstelen dan ook met
de vraag hoe kom ik aan een goede representatieve
testdata set. Termen als subsetting en masking van data zijn hierin erg belangrijk.
Om te bepalen of en hoe tooling in uw organisatie kan worden ingezet voor het maskeren en
het creëren van subsets van (productie)data voert Sogeti voor u een Proof of Concept Test
Data Management (PoC TDM) uit. Op basis van de resultaten kunnen de vervolgstappen
voor de uitrol van Test Data Management binnen uw organisatie worden vastgesteld.
Sogeti stelt tijdens het uitvoeren van de PoC de benodigde tooling beschikbaar. Er hoeven
dus niet apart toollicenties te worden aangeschaft.
De PoC TDM geeft voor een vaste prijs en een vastgestelde doorlooptijd inzicht of en hoe
maskeren en subsetten binnen een organisatie mogelijk is. Daarnaast toont het aan dat door
middel van subsetting besparing op het beheer van testomgevingen kan worden bereikt.
Deze service wordt geleverd via Sogeti Testing Services. Meer informatie vindt u op www.sogeti.nl/webshop
©Copyright Sogeti Nederland B.V.
20160130
Sogeti Testing Services
Het resultaat van de PoC TDM is een rapport met de bevindingen en resultaten voor de
toepassing van Test Data Management en specifiek maskeren en subsetten binnen uw eigen
organisatie. Er wordt tevens een advies gegeven voor de vervolgstappen.
Activiteiten
De PoC bestaat uit 3 fasen: Voorbereiding, Uitvoering en Rapportage. De volgende
activiteiten worden hierbij uitgevoerd. Daarnaast richt de PoC zich op het maskeren en
subsetten van 1 database met maximaal 10 tabellen. Indien gewenst kan dit in overleg
worden uitgebreid.
- Bepalen data in scope.
-
Intake op de eventueel bestaande test data scripts.
-
Installatie van het testtool.
-
Automatiseren van de aanmaak van testdata.
-
Demonstratie waarin de werking van de test data in de testomgeving wordt getoond.
-
Rapportage van de resultaten.
Producten
De service PoC Test Data Management resulteert in de volgende eindproducten:
-
Testdata creatie scripts voor ingezette tool.
-
Demonstratie.
-
Verslaglegging inclusief advies.
Planning
Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijd van de
service Proof of Concept Test Data Management is circa 2 weken.
Deze service wordt geleverd via Sogeti Testing Services. Meer informatie vindt u op www.sogeti.nl/webshop
©Copyright Sogeti Nederland B.V.
20160130
Download