persmededeling

advertisement
PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE - 22 02 2005
Auteursrechten heffen op pc's is onaanvaardbaar
Agoria, Fedis en VBO tegen nieuwe drempel op de informatiesnelweg
De invoering van een eventuele auteursrechtenheffing op pc's staat op de
agenda van de Kamer. De werkgeversfederaties Agoria, Fedis en VBO vragen
met aandrang om deze heffing niet in te voeren. Het is onzinnig om pc's
duurder te maken omwille van het simpele feit dat je er bestanden mee kan
kopiëren. Op die manier verhoogt de factuur voor iedereen ongeacht of hij
kopieert of niet. Computers duurder maken betekent bepaalde categorieën van
mensen van de informatiesnelweg weren en gaat lijnrecht in tegen het streven
naar een kenniseconomie. De digitale kloof dreigt weer een stuk groter te
worden, aldus de betrokken werkgeversfederaties.
Ongeveer 1,7 miljoen of 40% van de gezinnen hebben thuis een internetaansluiting. Hiermee zit
ons land ongeveer op het Europees gemiddelde. Bijna alle particuliere pc's zijn aangesloten op
internet. Wil ons land ook de rest van de gezinnen over de streep trekken, dan moeten bijgevolg
ook nieuwe computers worden aangekocht. En verschillende studies wijzen uit dat dit voor veel
gezinnen een zware investering is.
Net nu wordt een voorstel ingediend om pc's duurder te maken, wat de drempel om er een aan
te kopen alleen nog maar zou verhogen. Als het normaal geldende tarief voor dit soort heffingen
(3%) wordt toegepast, wordt een computer al snel 30 à 40 euro duurder. Dat staat haaks op de
talrijke nationale en Europese initiatieven om de pc-penetratie en het technologiegebruik in het
algemeen te bevorderen. Bovendien bevindt het gros van de computers zich nu in de bedrijven
waar ze enkel voor professionele doeleinden gebruikt worden en niet voor het kopiëren van
auteursrechtelijk beschermde werken.
Maar ook de onderliggende redenering van de heffing op pc's zit grondig fout volgens de
werkgeversfederaties. Het is absurd dat een veelzijdig apparaat als een computer belast zou
worden omdat iemand het ook zou kunnen gebruiken om bestanden te kopiëren. Wie deze
redenering in zijn uiterste consequentie doortrekt, moet straks ook een extra heffing op alle
schrijfgerief invoeren omdat iemand er auteursrechtelijk beschermde werken mee zou kunnen
overschrijven.
Agoria, Fedis en het VBO zijn absoluut tegen illegaal kopiëren en menen dat auteurs ook bij
privé kopies naar behoren moeten vergoed worden voor het gebruik van hun intellectuele
eigendom. Hiervoor is de voorgestelde pc-heffing echter geenszins de juiste oplossing. Het
gevoel overheerst dat men al te gemakkelijk een trefzekere inkomstenbron wil aanboren. Hierbij
wordt helemaal geen rekening gehouden met het bijkomend concurrentienadeel voor de
bedrijven en de gevolgen voor het pc- en internetgebruik bij alle lagen van de bevolking.
Bijkomende inlichtingen:
Stijn Ombelets
Verantwoordelijke Public Relations Agoria
T. 02 706 78 25
G. 0477 50 29 29
E. s[email protected]
Patrice Dresse
Adjunct-adviseur Fedis
T. 02 537 30 60
G. 0497 47 65 40
E. [email protected]
Jeroen Langerock
Perschef VBO
T. 02 515 09 80
G. 0473 97 31 84
E. [email protected]
De persberichten zijn beschikbaar op de websites van Agoria, Fedis en VBO:
http://www.agoria.be, www.fedis.be, www.vbo.be.
Download