Slide 1 - Hoogwaterbeschermingsprogramma

advertisement
Water | Energie | Grondstoffen
Een kijk in de keuken van de Opdrachtnemer
Even voorstellen
Jan van Dijk
Tom Melis
Projectmanager Waterveiligheid
Technischmanager Waterveiligheid
Samenvatting vanuit de praktijk van GMB – 6 actuele projecten Waterveiligheid
Waterveiligheid & Constructies
Water | Energie | Grondstoffen
Een kijk in de keuken van de Opdrachtnemer
Samenvatting Kritische Succes Factoren:
• Consistent team van deskundigen
• Heldere uitgangspunten; wetgeving, POS, contract
• Oog voor onderhuidse individuele belangen
• Samen met de netbeheerder het Voorkeurstrace (VKA) bepalen
• KLIC is de basis, maar niet altijd volledig
Waterveiligheid & Constructies
Water | Energie | Grondstoffen
Cultuur
Consistent team van deskundigen:
• Continuïteit om relatie te bouwen
• Ervaring vanuit andere werken, project overstijgend leren
• Speek de taal van de netbeheerder
• Afspraak = Afspraak
Oog voor onderhuidse individuele belangen:
• Omgeving – Planning – Fasering
• Draagvlak bij OG – ON - Netbeheerder
• Restlevensduur
Waterveiligheid & Constructies
Water | Energie | Grondstoffen
Inhoud & Proces
Deskundigen
• Deskundigheid is nodig om netbeheerder mee te krijgen
• Deskundigheid is nodig om effectief te zijn in keuzes en realisatie
Heldere uitgangspunten; wetgeving, POS, contract
• Wettelijk kader
• Indeling categorie 1, 2 en 3
• Vastgestelde POS
KLIC is de basis, maar niet altijd volledig
Samen met de netbeheerder het VoorkeursAlternatief (VKA) bepalen
Waterveiligheid & Constructies
Water | Energie | Grondstoffen
Leerpunten……
1. Betrek netbeheerder in planstudie fase
Integrale aanpak - meer draagvlak - besparing tijd en geld.
2. Kritische leidingen verleggen in CAT 1
Optimale risico’s beheersing. Betaal naar waarde. Optimale bouwfasering.
3. Gebruik CAT 2 enkel als uitloop van CAT 1.
Voorkom planningsrisico door mijden integratie. Voorkom beperking in
ontwerpvrijheid.
4.
Indien toch veel leidingen in CAT 2 > Combi-aannemer.
5. Gebruik CAT 3 alleen voor lokale leidingen
Kritische leidingen in CAT3 zorgen grote risico-toename ON
Waterveiligheid & Constructies
Water | Energie | Grondstoffen
Een kijk in de keuken van de Opdrachtnemer
Jan van Dijk
Tom Melis
Projectmanager Waterveiligheid
Technischmanager Waterveiligheid
Einde
Waterveiligheid & Constructies
Download