FSC gelabeld hout kopen is bossen sparen.

advertisement
FSC gelabeld hout kopen is bossen sparen.
Onverantwoorde houtwinning is één van de belangrijkste
oorzaken van de ontbossing overal ter wereld. Toch is hout
een zeer ecologisch en hernieuwbare grondstof en te
verkiezen boven toepassingen in kunststof of metaal zoal
PVC en aluminium.
De voorwaarde is wel dat het gebruikte hout afkomstig is
uit verantwoord beheerde bossen en plantages, warbij
geen kaalkap of bodemverwoesting veroorzaakt wordt.
Wat is FSC-hout?
De letters FSC staan voor Forest Sterwardship Council, wat neerkomt
op een internationale raad voor duurzaam bosbeheer. Dit is een organisatie
waarin vooruitstrevende boseigenaars, houthandelaars, milieugroepen en
vertegenwoordigers van lokale bevolkingen samenwerken om wereldwijd
het bosbeheer te verbeteren. Doel van deze raad is zowel in de noordelijke
al de zuidelijke bossen een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van
houtproductie te stimuleren. De hout- of papierproducten die afkomstig zijn
uit een FSC-gekeurd bos dragen het FSC-label. Elke stap die het hout doorloopt, de zogenaamde
‘Chain of Custody’, wordt gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.
Is FSC-hout duurder?
Hout uit noordelijke bossen, zoals vuren (fijnspar) en grenen ( grove den) is meestal niet duurder.
Voor tropisch hout daarentegen is er wel een prijsverschil. Dat is logisch, omdat niet gelabeld
tropisch hout gewoonlijk onverantwoord goedkoop is. Het kan alleen aan zo’n lage prijs op de
markt komen door illegale houtkap en roofbouw, zonder rekening te houden met de rechten van de
inheemse volkeren, goede lonen voor bosarbeiders, enz. En dat is nu precies wat men probeert te
voorkomen!
Waar vind je FSC-hout?
Door de toenemende vraag naar FSC-gelabelde producten blijft de beschikbaarheid op de markt
voortdurend toenemen. Een lijst met adressen van houthandelaars, invoerders en verdelers in
België is te verkrijgen bij het WWF.Daaronder zitten een paar grote ketens zoals Brico, Gamma, …
WWF kan je eveneens meer informatie geven in verband met de technische eigenschappen van
minder gekende houtsoorten of mogelijke alternatieven.
Enkele tips
Koop bij voorkeur FSC-hout
Gaat u tuinmeubelen kopen, een kozijn vervangen, parket leggen, nieuwe deuren plaatsen of
andere houtproducten gebruiken? Koop dan hout met het FSC-label en draag zo bij tot de
bescherming van de bossen. Heeft uw handelaar het niet in voorraad? Vraag ernaar. Door een
grotere vraag zullen steeds meer winkels het hout verkopen.
Vraag bij aankoop van FSC-hout naar het COC-certificaat.
Wanneer je als consument FSC-hout koopt, wil je immers zekerheid dat het noch in de zagerij,
noch bij de timmerman, noch bij de handelaar gewisseld wordt met niet gelabeld hout. Ook de
facturen vermelden dat het product FSC-gecertificeerd is en dragen een COC-nummer.
Durf ook minder gekende houtsoorten gebruiken.
Hoewel er ontelbare houtsoorten bestaan grijpen wij steeds naar dezelfde soorten. Dit zet deze
soorten sterk onder druk. Tot nu toe zijn er heel wat van de gebruikelijke houtsoorten of
afmetingen nog niet beschikbaar met een FSC-label. Nochtans bestaat er voor de meeste
houtproducten een alternatief – zij het dan minder gekend – dat wel gebeld is. Een duurzamer
alternatief voor Meranti voor buitenschrijnwerkerij is bijvoorbeeld Sapupira of gelamelleerd
Eucalyptus.
Gebruik het juiste hout op de juiste plaats
Hout wordt ingedeeld in vijf duurzaamheidsklassen. In dit geval wijst de term ‘duurzaamheid’
op de levensduur van het hout.Klasse I is daarbij zeer duurzaam en klasse V het minst.
Tropisch hout, zoals bijvoorbeeld Teak, heeft van oudsher de naam zeer duurzaam te zijn,
maar dit is niet altijd het geval. Zo is Meranti in verschillende duurzaamheidsklassen te
verkrijgen en soms niet duurzamer dan grenen en vuren. Stel bij u houtskeuze steeds de vraag
of tropisch hardhout wel vereist is en kies de juiste duurzaamheidsklasse. Hout dat binnen
wordt gebruikt moet veel minder verdragen dan buitenhout, dat wordt aangetast door vocht
schimmels en insecten.
Vermijd chemische houtverduurzamingsmiddelen
Om aantasting door schimmels en insecten te voorkomen wordt hout vak behandeld met
houtverduurzamingsmiddelen, die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Verduurzaming is
nochtans vaak overbodig. Ook hier geldt de regel: gebruik te juiste houtsoort op de juiste plaats
en manier. Vaak volstaat een afwerkingslaag met een natuurverf of –beits om het hout tegen
vochtindringing en vergrijzing te beschermen.
Meer informatie?
WWF – België
Tel: 02/340.09.57
www.wwf.be
VIBE Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen
Tel. 03/230.91.26
www.vibe.be
Hout vzw (interfederaal houtvoorlichtingscentrum)
Tel. 02/219.19.30
www.hout.be
Stichting Goed Hout
www.goedhout.nl
Download