Spaar de bossen, koop FSC-hout

advertisement
milieutips
Spaar de bossen,
koop FSC-hout
Onverantwoorde houtwinning is één van de
belangrijkste oorzaken
van de ontbossing overal ter wereld. Toch is
hout een zeer ecologisch en hernieuwbare
grondstof en te verkiezen
boven toepassingen in
kunststof of metaal,
zoals PVC en aluminium. De voorwaarde is
wel dat het gebruikte
hout afkomstig is
uit verantwoord
beheerde bossen
en plantages, waarbij geen kaalkap of
bodemverwoesting
veroorzaakt wordt.
Wat is FSC-hout?
De letters FSC staan voor Forest Stewardship Council, wat neerkomt op een internationale
Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Dit is een organisatie waarin vooruitstrevende boseigenaren,
houthandelaars, milieugroepen en vertegenwoordigers van lokale bevolkingen samenwerken
om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren. Doel van deze raad is zowel in de noordelijke als
de zuidelijke bossen een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van houtproductie te stimuleren. De hout- of papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gekeurd bos dragen het
FSC-label. Elke stap die het hout doorloopt, de zogenaamde 'Chain of Custody', wordt gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.
Is FSC-hout duurder?
Hout uit noordelijke bossen, zoals vuren (fijnspar) en grenen (grove den) is meestal niet
duurder. Voor tropisch hout daarentegen is er wel een prijsverschil. Dat is logisch,
omdat niet-gelabeld tropisch hout gewoonlijk onverantwoord goedkoop is.
Het kan alleen aan zo'n lage prijzen op de markt komen door illegale houtkap en roofbouw, zonder rekening te houden met de rechten van de inheemse volkeren, goede
lonen voor bosarbeiders enz. En dat is nu precies wat we willen voorkomen!
Waar vind je FSC-hout?
Door de toenemende vraag naar FSC-gelabelde producten blijft de beschikbaarheid op de
markt voortdurend toenemen. Een lijst met adressen van houthandelaars, invoerders en verdelers in België is te verkrijgen bij het WWF. Daaronder zitten een paar grote ketens (BRICO,
GAMMA…). WWF kan je eveneens meer informatie geven in verband met de technische
eigenschappen van minder gekende houtsoorten of mogelijke alternatieven.
MEER INFO?
❚ Wereldnatuurfonds
(WWF-Belgium),
tel. 02-340 09 57,
website: www.wwf.be
❚ VIBE, Vlaams Instituut voor
Bio-ecologisch bouwen,
tel. 03-230 91 26,
website: www.vibe.be
❚ Hout vzw
(interfederaal
houtvoorlichtingscentrum),
tel. 02-219 19 30,
website: www.hout.be
❚ Stichting Goed Hout,
website: www.goedhout.nl
Enkele tips:
❚ Koop bij voorkeur FSC-hout
Gaat u tuinmeubelen kopen, een kozijn vervangen, parket leggen of andere houtproducten
gebruiken? Koop dan hout met het FSC-label en draag zo bij tot de bescherming van de bossen!
Heeft uw handelaar het niet in voorraad? Vraag ernaar! Door een grotere vraag gaan steeds meer
winkels het verkopen.
❚ Vraag bij aankoop van FSC-hout naar het COC-certificaat
Wanneer je als consument FSC-hout koopt, wil je immers zekerheid dat het noch in de zagerij,
noch bij de timmerman, noch bij de handelaar gewisseld wordt met niet gelabelde houtblokken.
Ook de facturen vermelden dat het product FSC-gecertificeerd is en dragen een COC-nummer.
❚ Durf ook minder gekende houtsoorten gebruiken
Hoewel er ontelbare houtsoorten bestaan grijpen wij steeds naar dezelfde soorten. Dit zet deze
soorten sterk onder druk. Tot nu toe zijn er heel wat van de gebruikelijke houtsoorten of afmetingen nog niet beschikbaar met een FSC-label. Nochtans bestaat er voor de meeste houtproducten
een alternatief - zij het dan minder gekend - dat wel gelabeld is. Een duurzamer alternatief voor
Meranti voor buitenschrijnwerk is bijvoorbeeld Sapupira of gelamelleerd Eucalyptus.
❚ Gebruik het juiste hout op de juiste plaats
Hout wordt ingedeeld in vijf duurzaamheidsklassen. In dit geval wijst de term 'duurzaamheid' op
de levensduur van het onbehandelde hout. Klasse I is daarbij zeer duurzaam, klasse V het minst.
Tropisch hout, zoals bijvoorbeeld teak, heeft van oudsher de naam
zeer duurzaam te zijn, maar dit is niet altijd het geval. Zo is
Meranti in verschillende duurzaamheidsklassen te verkrijgen en
soms niet duurzamer dan grenen en vuren.
Stel bij uw houtkeuze steeds de vraag of tropisch hardhout
wel vereist is en kies de juiste duurzaamheidsklasse. Hout
dat binnen wordt gebruikt moet veel minder verdragen dan
buitenhout, dat wordt aangetast door vocht, zon, schimmels
en insecten.
❚ Vermijd chemische houtverduurzamingsmiddelen
Om aantasting door schimmels en insecten te voorkomen wordt
hout vaak behandeld met houtverduurzamingsmiddelen, die
schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Verduurzaming is
nochtans vaak overbodig. Ook hier geldt de regel: gebruik de
juiste houtsoort op de juiste plaats en manier. Vaak volstaat een
afwerkingslaag met een natuurverf of -beits om het hout tegen
vochtindringing en vergrijzing te beschermen.
Andere tips, vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant:
www.vl-brabant.be/leefmilieu. Of vraag ernaar bij je gemeentebestuur.
Download