Collectie Sociale Wetenschappen (SOC)

advertisement
Overzicht van de rubrieksindeling Collectie Sociale wetenschappen
Februari 2015
SOC B Psychologie
B10
B20
B25
B30
B31
B32
B33
B34
B36
B40
B42
B43
B44
B50
B60
B61
B62
B64
B65
B70
B80
B90
Psychologie algemeen
Fysiologische psychologie
Biologie
Experimentele psychologie
Waarneming
Cognitieve psychologie
Besliskunde
Cognitieve wetenschap
Taalpsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Kinder- en jeugdpsychiatrie, -psychotherapie
Opvoeding
Kindergeneeskunde
Persoonlijkheidsleer
Klinische psychologie
Psychiatrie; Psychopathologie
Seksualiteit
Psychotherapie
Psychoanalyse
Sociale psychologie
Economische psychologie
Psychodiagnostiek; Psychometrie
SOC C Methoden en technieken
C10
C20
C40
C40
Algemene hulpmiddelen
Onderzoeksmethoden
Statistiek
Statistics
SOC D Sociologie
D10
D12
D22
D24
D26
D30
D32
D34
D35
D37
D40
D45
D50
D60
Sociologie algemeen
Grondslagen van de sociologie
Sociale relaties en ontwikkelingen
Sociale problemen
Samenlevings- en relatievormen; Gezinssociologie
Sociale klassen en groepen
Ouderen
Jeugd
Genderstudies
Etnische minderheden
Maatschappelijke systemen en veranderingen
Informatiemaatschappij
Demografie
Politiek
D70
D80
Sociale geschiedenis
Economische sociologie
SOC E Vrije tijd en cultuur
E10
E20
E30
E50
E60
E70
E75
E90
Vrijetijdwetenschappen
Toerisme
Sport
Cultuur
Massacommunicatie
Antropologie
Cross-cultureel onderzoek
Religie
SOC F Gezondheid; Welzijn; Milieu
F10
F15
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F27
F28
F30
F32
F34
F40
F45
F70
F75
Organisatie van de gezondheidszorg
Onderzoeksmethoden in de gezondheidswetenschappen
Gezondheid en ziekte
Medische wetenschap algemeen
Cardiologie
Oncologie
Respiratoire aandoeningen
Diabetes
Overige aandoeningen
Anatomie; Fysiologie
Welzijn
Zorg
Gehandicaptenzorg
Sociale zekerheid; Sociale politiek
Armoede en armoedebestrijding
Ruimtelijke ordening; Stedelijke ontwikkeling
Milieu
SOC G Educatie
G10
G20
Organisatie van onderwijs en wetenschap
Onderwijspsychologie en –sociologie
SOC H Arbeid; Organisatie; Beleid
H10
H14
H18
H20
H22
H26
H28
H40
H45
H50
Arbeidswetenschappen
Arbeidsmarkt
Arbeidsverhoudingen
Arbeidsverhoudingen; Arbeidsomstandigheden (tot juli 1998)
Arbeidsomstandigheden
Organisatiekunde
Management
Personeelwetenschappen
Opleiding en ontwikkeling
Beleidswetenschappen
Download