Actualisatie richtlijnenboek MER stadsontwikkelings

advertisement
!"
#$
#%
#&'&
( ")
* )
+
*
+
*
*
*
*
* 0
,
+
..
-
+
/
+
*
*
*
*
1
0
2
3
+
+
.
+
4
+
+
,
-5
6 '%%%7
+
76 "8 9+
5
:
+
) /
;
+
.
/
5
40
6
< = # >'7
&
!
$' "
(% (( )
*% $
7
5
•
• .
• .+
#
+
'&&& .
+
+
!
"#
$
+
+
.
@&&&
+
+
6
/
/
6
@
6
+
#
.
3
+
+
6
.
6
.
+
+
.
'&&& .
?
+
+
A
!
6
+
7
+
%
7 0
•
•
7
%
.
'&&& .
3
• $
+
,-+
/
..
+
• $
+
+
/
/
/
..
+
..
4
+
3
*
*
+
.
!
)
)
8"9
+
(
6 +
(
B
C .
.
9
)
!
0
/
)
)
2(3
2
9 89 !
2
'"
'
/!
.
• (+
0
• (+
4
• 2 +
.
• 8
D
• 9
'
•
• 0
+
+
)
0 "1
.
+
6
+
+
+
'"
!!'
/
•
.
/
' " 2/
• 0
)
.
.
'
.
(#
3
44
+
+
+
6 7
E #=4'&4#&'&
.
/
+ /
+
5+
6
/
6
"
F
G
G
,+
.
'
- '&&&
H
.
/
#
!!#
0 '
+
Functie
Mobiliteitstoets
aanbeveling richtlijnenboek
MOBER
besluit 3 juli 2009
Project-MER
besluit 10 dec 2004
Woonfunctie
Kantoren zonder loketfunctie
Kantoren met loketfuncctie
Bedrijvigheid/KMO
Industrieterreinen
Handel in dagelijkse sector
Handel in niet-dagelijkse sector
Mortuarium
100 woningen
3000 m² bvo
2000 m² bvo
8000 m² bvo
zie bedrijvigheid/KMO
750 m²
1.250 m² bvo
wachtruimte 50 zitplaatsen
250 woningen
7500 m² bvo
7500 m² bvo
15.000m² bvo
15.000m² bvo
7500 m² bvo
7500 m² bvo
7500 m² bvo
1.000 woongel.
zie SOP&R
zie SOP&R
zie SOP&R
50ha
5.000m² bvo
5.000m² bvo
zie SOP&R
Andere activiteiten met parking
50 parkeerplaatsen (ppn)
200 ppn
onderwijsvoorzieningen (uitbreiding / verplaatsing)
ziekenhuis (uitbreiding / verplaatsing)
(uitbreiding /functiewijziging) bioscoop, feestzaal, theater,
concertzaal, evenementenhal, congrescentrum
altijd
altijd
altijd
zie SOP&R
zie SOP&R
zie SOP&R
(uitbreiding) voetbalstadion, sporthal
(uitbreiding / verplaatsing) culturele centra,
tentoonstellingsruimtes
altijd
altijd
zie SOP&R
zie SOP&R
Stadsontwikkelingsprojecten
Vakantiedorpen, kamperen, themaparken,…
altijd
altijd
zie afzonderlijke functies
zie afzonderlijke functies
zie SOP&R
1.000 pae/2u
5ha of 1.000 pae/2u
&
44
+
5
+
/
+ E+
/
/
+
/
' &&& .
4# +
7
E #=4'&4#&'&
5"
.
!2
0
I
E #=4'&4#&'&
4+
5#
76
6 .
"
!!J
G
# 8
9
'
•
•
•
•
+
'&&&
@&
@&&&
@
•
'&&&
6
A +
#
8
+
4#
+
4
4
..
2
/ +
442
+
E #=4'&4#&'&
.
+ !
"
G
*
J
+
1
+
+ /
– F
#@= K0
C+
+
– F
–
L
#M# K0
+
L
+
7
5
44
4 4
+
N1
/
C
N N
40
40
0
*
!!<
(
–
+
+
/
/
5 +
+
,@
:0
–
:
+
:
+
+
#
+
446
+
+
+
E #=4'&4#&'&
+
+
76 +
+
5
"
+
*
+
/
+
+
–
–
–
–
*
+
!
3
!
5
6
6 P7
+
6 P7
.
1
–
–
5 O36 +
+
+
.
+
9
+
+
/
+
,
/
/
6
5
6
6 P7
–
*
Q
+
5
1
–
/
+
6
+
6. I
6P +
6
7
*
)
+
–
–
–
*
+
.+ +
O3 .
3
+
.
+
+
6
4
.
.+
+
–
9
+
/
/
–
,
P7
*
+
.
+
0
!
.
5 +
/
.+
-5 +
3
7
..
6
6
+
–
–
+
+
/
.
J
8 .
+
+
J
!
?+
6
+
*
R
+
–
R
+
5+
+
.
*
5
7
+
5
;
+
+
–
+
76
5
7
+ +
O+
.
+
–
*
7 .+
+
–
*
-
6
8
+
–
(
6+
6
/
6P
6
7
#
*
85
8
+
–
2
0
+
+
2
+
0
–
•
8
+
.
2
.
–
5
–
(
+
+
+
7
0
+
7
#
*
85
2
0
7
#
*
85
2
0
7
#
*
85
2
0
#
*
.
– 0
.
+
–
'<
33
+
+
.
+
–
+
•
•
•
$
'&
'@ .
+
+
+
/
8
*
9
(
–
+
+
– )
/
J
6
6
+
+
–
.
+
+
– 3
*
+
[email protected]
!
– 3
• F
0
• 8R)
..
•
•
+
+
–
5
7
5
7
+
S 5
+
+
+
/
7
+
/
44:
+
+
+
+
D
E #=4'&4#&'&
+
76
8R)
5
..
7
5+
+
F
+
/
7
0! 5+
+
#
*
3 .
– M
S
+
3
.
+
+
6
–
– F
T
..
+ +
6
6
+
9O)U
#$
F D
F
6
6P
* 0
6
H
Download