Functiebeperking en Diversiteit op school

advertisement
Functiebeperking en Diversiteit
op school
Geert Van Hove, Prof.Dr.
Functiebeperking en diversiteit
•Video Iman: Nothing
about us , without us
•ervaringsdeskundigheid
Functiebeperking en diversiteit
• België ratificeerde de United Nations
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities in 2009  zie aparte ppt over
Conventie + kijk vooral naar de artikels over
onderwijs + hou het concept ‘redelijke
aanpassing’ in de focus
Functiebeperking en diversiteit: keuzes
maken
• De inclusiekeuze  zie tekst over Evidence en
Inclusion
• De inclusiekeuze en de dreigende
discriminatie van de minoriteitsgroep
Functiebeperking en diversiteit: keuzes
maken
• Zie aparte power point over UDL  UDL en de
dreiging om alle specifieke ondersteuning niet
ter beschikking te hebben
Download