File

advertisement
Rik Lemmens
Mark Schoemaker
Bevob1B
Verschillende vormen van recht
We gaan het hebben over de verschillende soorten recht in nederland.
Geschreven recht
Geschreven recht bestaat uit regels die in wetten en verorderingen zijn vastgelegd. We kunnen
gestraft worden als we ons niet aan deze regels houden. Aan de regels uit het geschreven recht moet
iedereen zich aan houden.
Geschreven recht kun je verdelen in 2 soorten recht namelijk:
1. Publiekrecht.
2. Privaatrecht.
Maar je kan Geschreven recht ook anders verdelen namelijk in:
- Materieel recht.
- Formeel recht.
Voorbeelden zijn:
- Je mag maar met 1 persoon tegelijk getrouwd zijn.
- Je moet je ten aller tijden kunnen legitimeren vanaf je 14e jaar.
- Je bent verplicht een rijbewijs te hebben als je een gemotoriseerd voertuig bestuurt op de
openbare weg.
Ongeschreven recht: Ongeschreven recht zijn regels die niet in wetten of verordeningen zijn
vastgelegd. De meeste mensen houden zich aan deze regels omdat het altijd zo is geweest.
Ze zijn het gewend, het is een soort van gewoonte geworden. Daarom spreken we ook wel van
Gewoonteregels en Gewoonterecht.
Een voorbeeld is: Als je netjes wacht op een geparkeerde auto die weggaat met je eigen auto, en dan
op het moment dat je net in het parkeervak wil gaan parkeren, er een 1 of andere dikke BMW
aankomt en hem er gewoon voor zet.Voor nederland ben je dan in “overtreding” van het
ongeschreven recht, hier volgt alleen geen straf op.
Privaatrecht.
Privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.
De regels uit het privaatrecht gelden net zoals die van het publiekrecht, voor iedereen.
Privaatrecht kun je onderverdelen in:
- Familie recht
- Erfrecht
- Recht tussen werknemer en werkgever
- recht tussen koper en verkoper
- burenrecht
- en vele andere rechten
Het Privaatrecht wordt ook wel Burgerlijk recht genoemd en wordt behandeld in twee wetboeken:
Het Burgerlijk Wetboek.
Dit wetboek gaat over familie-, erfrecht, recht tussen werknemer en werkgever, recht tussen koper
en verkoper, recht tussen buren en vele andere rechten.
In dit wetboek wordt het materieel recht beschreven.
Het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering.
Dit beschrijft hoe gehandeld moet worden wanneer iemand een regel uit het Burgerlijk Wetboek
heeft overtreden. Dit is het Formeel recht.
Publiek Recht:
Het publiekrecht regelt de algemene belangen van onze samenleving.
Het zijn regels waarvan we samen vinden dat ze voor onze samenleving belangrijk zijn.
De regels gaan over de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers.
Iedereen (dus ook de overheid) moet zich aan die regels houden.
Het publiekrecht geldt daarom dus ook tussen overheden onderling.
Het publiekrecht is ook weer onder te verdelen in: Staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht,
volkenrecht, internationaalrecht en vele andere rechten.
Hier wat uitleg over sommige rechten.
Staatsrecht:
I n het staatsrecht staat hoe de nederlandse staat is georganiseerd.
Ze geven regels over hoe de verschillende overheids organen samengesteld moeten worden.
Ook hoe ze besluiten moeten nemen en tegenover wie ze verantwoording moeten afleggen.
Strafrecht:
Hier staat in, wat mag wel en wat mag niet. Wat wel moet en niet moet. Wat voor straffen we
kunnen krijgen voor welk delict en hoe er gehandeld moet worden als er een regel word overtreden.
Het strafrecht is onderverdeeld in materieel recht en formeel recht.
 Materieel recht gaat over de geschreven regels die gelden tussen burgers
onderling(privaatrecht) of tussen burgers en de overheid (publiekrecht).
Bij het materieel recht gaat het over: Wat is er strafbaar, Wie is strafbaar, Welke
omstandigheden zijn van invloed bij het bepalen of iemand strafbaar is of niet.
En Welke straf er maximaal gegeven kan worden.
 Formeel recht beschrijft wat er moet of mag gebeuren als er een materieel recht word
overtreden. Het beschrijft de procedures en bevoegdheden van burgers, de overheid, politie,
Het OM, rechters, verdachten en veroordeelden.
Volkenrecht:
Het volkenrecht regeld de verhoudingen tussen de staten. De regels staan beschreven in vershillende
verdragen.
Schema Publiekrecht en privaatrecht.
Hieronder volgt een schema van publiekrecht en privaatrecht.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards