File

advertisement
DE GEO BASISBOEK
Hoofdstuk 1
Structuur van het boek

o

Hoofdzaak van een basisboeknummer
Onderdeel van de hoofdzaak
Bijzaak (meestal een voorbeeld van het onderdeel
dat behandeld is bij het rondje ervoor)
Het leren van een proefwerk
Tekst basisboeknummer
 Begrippen (lichtblauw gedrukt)
 Hoe staan de begrippen met elkaar in verbinding?
Wat hebben ze met elkaar te maken?
De figuren
 Bij een figuur met plaatje: Leg uit hoe dit figuur te
maken heeft met AK/een geleerd begrip.
 Bij een figuur met tekst (zoals 1.5), leer dit als
zijnde begrippen
B1, B2, B3
B1: Bij AK stel je de vragen:
 Wat?/Welke verschijnselen?
 Waar?
 Waarom daar?
Je maakt onderscheid tussen natuurlandschap en ingericht
landschap.
Je geeft hierop antwoorden door te beschrijven en
verklaren.
B4, B5 Verklaren
Verklaren doe je aan de hand van factoren.
Natuurlijk factoren: alles waar de mens geen invloed
op heeft, zoals klimaat, reliëf, platentektoniek, enz
Menselijke factoren:
 Economische factoren
 Culturele factoren
 Demografische factoren
 Politieke factoren
B6 Beschrijven
Beschrijven is opschrijven wat je ziet en tegenkomt
aan informatie bij je onderzoek.
Dit doe je aan de hand van:
 Topografie
 Natuurlijke verschijnselen
 Menselijke verschijnselen
Tip: bekijk en leer figuur 1.5
B7, B8 Schaalniveaus
Om goed te kunnen beschrijven maak je gebruik van
schaalniveaus (zie figuur 1.7).
De invloed van wisseling van schaalniveau op je
verklaring:
Op grote schaal heb je te maken met andere factoren
dan op kleine(re) schaal.
B7, B8 Schaalniveaus
Om goed te kunnen beschrijven maak je gebruik van
schaalniveaus (zie figuur 1.7).
De invloed van wisseling van schaalniveau op je
beschrijving:
Als je een groot gebied beschrijft, kijk je naar de
grote lijnen. Hoe verder je inzoomt (en hoe verder
je de schaal dus verkleint) hoe meer details je zult
moeten beschrijven.
B9, B10, B11 Onderzoek
Er zijn 5 type vragen die je kunt stellen bij je
onderzoek.
1)
Beschrijvende vragen (wat is waar?)
2)
Verklarende vragen (waarom is dat daar?)
3)
Waarderende vragen (wat vindt men hiervan?)
4)
Voorspellende vragen (hoe zal het in de toekomst
zijn?)
5)
Probleemoplossende vragen (kom met een
mogelijke oplossing)
Beschrijvende en verklarende vraag





Stel schaalniveau vast
Vergelijk gebieden
Het indelen van gebieden in deelgebieden
Hoe maakt jouw gebied deel uit van het geheel?
Vanuit verschillende dimensies
B12 Bronnen
Wikipedia mag niet aangehaald worden als bron!
Wel kan je de site goed gebruiken om bronnen te
zoeken die wel toelaatbaar zijn.
Bedenk bij het lezen en interpreteren van een bron
goed of dit een objectieve of subjectieve bron is!
Download