MV betreffende de financiële vorming aan leerlingen

advertisement
Mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Roel Deseyn
Aan de heer Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën en Fraudebestrijding
Betreffende de financiële vorming aan leerlingen
Geachte mijnheer de Minister,
Een aantal weken geleden heb ik kunnen lezen dat de kennis van onze bevolking op het gebied van
financiën, fiscaliteit, e.a. ondermaats is. Het algemeen gemiddelde op een maximumscore van 10
bedraagt 2,76. Op maar drie van de zestien vragen heeft een meerderheid van de ondervraagden een
juist antwoord kunnen geven, ook al zijn het geen gespecialiseerde vragen waar je een uitgebreide
technische kennis voor moet hebben. De facto betreffen deze vragen vooral aspecten van het
dagdagelijkse leven van de Belg, zoals sparen, beleggen, woonkredieten, belastingen, etc. Wat wel
opmerkelijk is aan dit onderzoek, is het feit dat de meest correct beantwoorde vraag betrekking had op
fraude, namelijk de kwestie van ‘fishing mails’. Daaruit kan ik wel concluderen dat de
sensibiliseringscampagne rond fishing mails weldegelijk zijn vruchten afwerpt.
Ik kan mij herinneren dat de FSMA in het verleden een proefproject had opgestart rond financiële
opvoeding. Het project Wikifin had betrekking op het ondersteunen van leerkrachten in middelbare
scholen. De FSMA had toen de bedoeling om leerkrachten te voorzien van didactisch en pedagogisch
materiaal, welke men kon gebruiken in het financiële onderricht van de leerlingen. De FSMA vond dat
financieel onderricht een basisopleiding zou moeten zijn in elk mogelijk curriculum in het middelbaar,
zodat de leerlingen beter en met meer bagage in het volwassen leven konden stappen. Hoewel, ik kan
wel mij niet direct voor de geest halen of dit project nog werd verlengd.
Het is in deze context dat ik u volgende vragen wil stellen:
1)
a) Kan de minister vertellen of dit proefproject van de FSMA nog steeds loopt?
b) Indien niet, kan de minister verduidelijken wat de bevindingen zijn van dit project?
c) Indien wel, kan de minister verduidelijken wat de tussentijdse bevindingen zijn rond dit
project en of het, gezien de laatste cijfers over de financiële kennis van onze burgers,
desnoods verlengd zal worden?
2)
a) Kan de minister zeggen of hij voorstander is om een algemeen basisvak rond financiële
vorming in te voeren?
b) Zo ja, heeft hij hierover al contact genomen met de bevoegde ministers van onderwijs?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.
Roel Deseyn
Federaal volksvertegenwoordiger
15 januari 2016
CD&V-KAMERFRACTIE
BLZ 1/1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards