Crisis en herstelwet te langzaam voor Minister van der

advertisement
Persbericht
Crisis en Herstelwet te langzaam voor Minister van der Hoeven. Advocaat bewoners
Bergermeer noemt besluit Minister "ongehoord"
Om de vestiging van een ondergrondse opslag voor aardgas uit Rusland af te dwingen, tegen
het besluit van de gemeentebesturen van Alkmaar, Bergen, Schermer en Heiloo in, maakt
Minister Maria van der Hoeven van Ecomische Zaken, gebruik van het Rijks Inpassings
Besluit, een voorloper van de omstreden, want ondemocratische, Crisis en Herstelwet. Omdat
ook de Crisis en Herstelwet enige vorm van inspraak van de burgerij en belangenverenigingen
mogelijk maakt, heeft de minister nu door middel van een bruut besluit, met een beroep op het
landsbelang, gasbedrijf TAQA toestemming gegeven, vooruitlopend op de procedure bij de
Raad van State, te beginnen met het volpompen van het veld. Als het gas er eenmaal in zit is
de kwestie onomkeerbaar en heeft de rechter het nakijken.
Burgerinitiatief Gasalarm2 constateert de zoveelste onwaarheid in de berichtgeving van het
Ministerie van Economische zaken. Gezien de enorm toegenomen bewezen gasvoorraden en
het instorten van de gasprijs op de wereldmarkt, is gasopslag helemaal niet meer aan de orde,
stelt Gasalarm2. We hebben eerder overschotten dan een tekort. Minister van der Hoeven
wordt gewoon in haar nek gezeten door aangegane verplichtingen met het Russische bedrijf
Gazprom dat aandringt op afname van 5,5 miljard kubieke meter gas.
Gasalarm2 is tegen gasopslag vanwege de aardbevingen die de regio geteisterd hebben tijdens
de eerdere gaswinning. Oppompen van het veld zouden zulke en nog sterkere aardbevingen
met een aanzienlijk grotere frequentie kunnen veroorzaken.
"Het lijkt wel alsof de Minister na haar debacle in Barendrecht, waar zij gestruikeld is over
het verzet van de bevolking tegen CO2 opslag onder woningen, nu koste wat het kost het even
krankzinnige plan om aardgas op te slaan in een dichtbevolkt aardbevingsgebied wil
doordrijven." Middelzware aardbevingen deden zich tussen 1992 en 2001 voor in Alkmaar
West en Bergen.
Gasalarm2 heeft een topjurist op het gebied van bestuursrecht in de arm genomen om in een
spoedprocedure bij de Raad van State Minister van der Hoeven tot bedaren te brengen.
"Ook onze advocaat noemt de actie van de Minister ongehoord", aldus Gasalarm2.
Download