University of Groningen Early diagenetic processes in

advertisement
University of Groningen
Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments
Wijsman, Johannes Wijnandus Maria
IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to
cite from it. Please check the document version below.
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Publication date:
2001
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database
Citation for published version (APA):
Wijsman, J. W. M. (2001). Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments Groningen:
s.n.
Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.
Download date: 18-07-2017
Stellingen
1. De invloed van de rivier de Donau is terug te vinden in zowel de
biotische als de abiotische bodemsamenstelling van het noordwestelijke
continentaal plat van de Zwarte Zee (dit proefschrift).
2. Er is een netto transport van reactief ijzer vanaf het ondiepe continentaal
plat van de Zwarte Zee naar de bodem van de diepzee (dit proefschrift).
3. De ontwikkeling van de ecologische gesteldheid van de Zwarte Zee is
omgekeerd evenredig aan de economische situatie in de omliggende
landen.
4. Expliciete beschrijving van anaërobe afbraakprocessen is essentieel voor
de modellering van vroeg diagenetische processen in de zeebodem van
ondiepe kustwateren (dit proefschrift).
5. De geur van rotte eieren in het water van de Zwarte Zee is een duidelijke
aanwijzing dat de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden (Ryan and
Pitman, 1999 Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries About the
Event That Changed History).
6. De huidige populariteit van eco-producten betekent niet automatisch dat
ecologen ook populair zijn.
7. De idee dat promovendi in Nederland een gedeelte van hun loon
inleveren in ruil voor een opleiding is achterhaald.
8. Ecosysteem onderzoek vereist een multidisciplinaire instelling.
9. Om de objectiviteit van het review proces voor wetenschappelijke
publicaties te waarborgen dienen manuscripten anoniem te worden
ingestuurd.
10. De Euro is hét symbool voor de verdeeldheid binnen Europa.
Stellingen behorend bij het proefschrift van Jeroen Wijsman: “Early diagenetic
processes in northwestern Black Sea sediments”, te verdedigen in Groningen
op 12 januari 2001.
Download