mr. ath meijer - Meijer Belastingadviseurs

advertisement
MR. A.T.H. MEIJER
Belastingadviseurs | Tax Lawyers
DISCLAIMER
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid
tot stand gekomen. De informatie is algemeen van
karakter en is niet van toepassing op individuele situaties
en personen. De inhoud van de website mag niet worden
beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt
af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen
afweging van belangen en vaststelling van de juridische
consequenties van wensen en afspraken te komen, is
telkens opnieuw een persoonlijk gesprek met ons kantoor
noodzakelijk. Wij wijzen aansprakelijkheid voor eventuele
onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin
zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks
(met onze site) verkregen informatie op externe websites.
The information on this website is intended to furnish users
with general information on matters that they may find to be
of interest. While every effort has been made to offer current
and accurate information, errors can occur. Furthermore, this
site may contain reference to certain laws and regulations.
Laws and regulations will change over time and should
be interpreted only in light of particular circumstances.
This information is provided “as is”, with no guarantees
of completeness, accuracy or timeliness, and without
warranties of any kind, express or implied. To the fullest
extent permissible pursuant to applicable law, we disclaim
all warranties, express or implied, including but not limited
to implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose. We do not warrant that this site, various
services provided through this site, and any information,
software or other material downloaded from this site, will be
uninterrupted, error-free, or free of viruses or other harmful
components. Nevertheless every effort will be taken to
prevent this from happening.
The information presented on this site should not be
construed as legal or tax advice. You should consult with us
for advice concerning specific tax matters before making any
decision.
Download