TOCHT VAN DE TIENDUIZEND

advertisement
TOCHTVANDETIENDUIZEND
VijftigjaaroudschreefdeAthenerXenofon(ca.430-350v.Chr),wegenslandverraaduit
zijn vaderland verbannen, op een landgoed in de Peloponnesus de eerste memoires
die de literatuurgeschiedenis kent. Omdat de politieke situatie het hem onmogelijk
maaktezijnambitiesinAtheneteverwezenlijken,hadhijavontuurenfortuingezocht
bijdePerzischekoningszoonCyrus.AlsvriendvanéénvandegeneraalsvandeGriekse
huurtroepen waarmee Cyrus in 401 zijn broer Artaxerxes van de troon wilde stoten,
belanddehijinPerzië.Daarversloegen...
READ/SAVEPDFEBOOK
Tochtvandetienduizend
Author
Xenophon
OriginalBookFormat
Hardcover
NumberofPages
199pages
Filetype
PDF/ePUB/Mobi(Kindle)
Filesize
4.86MB
ClickthebuttonbelowtosaveorgetaccessandreadthebookTochtvande
tienduizendonline.
PeekInsidetheBook
When, in the course of their march, they came upon a friendly population, these would entertain them
withexhibitionsoffattedchildrenbelongingtothewealthyclasses,feduponboiledchestnutsuntilthey
wereaswhiteaswhitecan...
Reader'sOpinions
HerodotusmighthavebeentheFatherofHistory,butXenophonwasthecool,olderbrother.Thisone-time
pupil of Socrates is one of those soldier/scholars who makes both intellectuals and warriors feel
inadequate.'ThePersianExpedition'or'March...
Download