Disclaimer NKR.cdr - Numismatische Kring Rotterdam

advertisement
Numismatische Kring Rotterdam
**** DISCLAIMER **** De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor diegenen die
geïnteresseerd zijn in numismatiek en wereldgeldgeschiedenis. Onze numismatische kring is
een culturele, niet commerciële organisatie. We evalueren elk document gepubliceerd op
onze website en als enige informatie u niet correct lijkt of niet wordt toegeschreven aan de
juiste auteur(s) of copyright eigenaar(s) gelieve ons dit te laten weten en wij verontschuldigen
ons bij voorbaat voor enige overlast hierdoor veroorzaakt. Wij geven ons alle moeite om de
website vrij van virussen te houden, echter wij raden u aan om gedownloade bijlagen toch te
verifiëren op virussen aangezien wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor een
computer virus dat eventueel naar uw computer wordt gezonden.
Translation in English
**** DISCLAIMER **** The contents of our website are intended for those interested in
numismatics and the history of world currencies only. Our numismatic society is a cultural noncommercial organization. We are evaluating every published documents on our website and if
any information seems to be incorrect or not referring to the proper author(s) and copyrights
owner(s), please let us know and accept our most sincere apologies in advance for any
inconvenience caused. Furthermore, we make every effort to keep our website free from
viruses, however, we strongly advise you to verify any downloaded attachments against
viruses as we can take no responsibility for any computer virus which might be transferred to
your computer.
© 2016 Numismatische Kring Rotterdam
Download