De dienst klinische psychologie in een psychiatrisch ziekenhuis

advertisement
De dienst klinische psychologie in
een psychiatrisch ziekenhuis
André Colpaert
Inleiding
Verschillen in inschakeling van klinisch psychologen
 Interdisciplinair samenwerken in een divisionele structuur
van het ziekenhuis
 Als een autonome dienst in het ziekenhuis
Reden van verschillen?
 Andere accenten in de organisatie van psychiatrische
ziekenhuizen
 Onduidelijkheid rond de professionele identiteit
Functieomschrijving klinisch psycholoog
-
Zich richten op:
Het psychologisch functioneren
De ervaring van mensen
Het gedrag van mensen

Analyseren

-
Analyseren
Hoe?
Op een wetenschappelijke verantwoorde wijze
Wat?
- Het normale en het verstoorde functioneren
- De somatische toestand van de persoon
- De gezondheid ven de persoon
- De interactie van de persoon met zijn omgeving
- De relaties van de persoon
Takenpakket dienst klinische psychologie
Klinische taken
- Klinisch- psychologische diagnostiek
- Preventie
- Advies
- Revalidatie
- Behandeling: psychologische begeleiding en psychotherapie


Institutionele taken
Inschakeling in interdisciplinair samenwerken
Interdisciplinair samenwerken:
Beroep doen op de professionele competentie van de
klinisch psychologen
Inschakeling:
 Geen belemmering voor de autonome
beroepsuitoefening
 De samenwerking kan verschillende vormen aannemen
 Zelf beslissen over zijn engagement naar cliënt, en over
de methoden en technieken
 Rekening houden met wensen van cliënt en met inbreng
van andere zorgverstrekkers
Dienst klinische psychologie

Centraal georganiseerde dienst noodzakelijk
- De diverse specialisaties van de klinisch psychologen staan
dan ter beschikking voor het hele ziekenhuis en andere
zorgcircuits
- Ziekenhuisoverschrijdende vragen komen naar de
psychologische dienst
Het klinisch-psychologisch werkmodel

Klinisch psychologie moet evolueren

Specifieke bijdrage: particulariteit van de
samenwerkingsrelatie met de cliënt
Analyseren van interactie tussen verschillende
determinanten van het menselijke gedrag:
Intrapsychische
Biologische
Interpersoonlijke
socioculturele

-
-
Download