p5_3H16 ecosysteem en milieu

advertisement
Periode 5
LTO32
Theorie achter de Praktijkproeven
• Waterzuivering,
• bacterieel wateronderzoek,
H16 Ecosysteem en milieu
• Blz 321-324
• Blz 328-332
• Blz 336 -345
Lesstof
Wat zijn de stappen van een RWZI?
1. Grofvuilverwijdering – scheiden van grof vuil van het water
2. Voorbezinktank – grove deeltjes zakken naar de bodem, olie
en vetten drijven en worden verwijderd (afromen)
3. Biologische tank – reiniging van het afvalwater door actief
slib (vol met bacteriën)
4. Nabezinktank – schoonwater stroomt over de tank, overige
vuil naar de bodem
5. Slibverwerking - slib wordt geperst, water onttrokken, slib
wordt verbrand, gedroogd slib kan gebruikt worden voor
energieopwekking.
Waterzuivering
http://youtu.be/Z2w2vvI3Nnc
Welke metingen worden op de zuivering gedaan?
Biologisch onderzoek slib:
•
• PH meting influent-effluent
• COD- chemisch zuurstof verbruik
• BOD-biologisch zuurstof verbruik
• Stikstofgehalte
• Microscopisch onderzoek- slibvlok morfologie
Waterzuivering
Coliformen test
• indicator voor pathogenenen
bacterien in auatische milieu’s
(zwemwater, drinkwater,
slootwater, etc.)
Aanwezige fecale colibacteriën betekent:
• het water is verontreinigd met de
uitwerpselen (of: mest) van dieren of
mensen.
• waarschijnlijk ook verontreinigd met
pathogene bacteriën en virussen of andere
ziekteverwekkers, die in uitwerpselen
voorkomen.
Bacterieel
wateronderzoek
De criteria voor zwemwater liggen beneden
200 kve fecale colibacteriën/ 100 ml.
http://www.zwemwater.nl/
Kringlopen
H16 ecosysteem en milieu
Boek: biologie voor het mlo
Wat is milieu?
Wat is ecologie?
Begrippen
• Ecosysteem
• Milieufactoren
• Energiestroom
Basisbegrippen biologie
en ecologie
Ecosysteem
• Biotische (milieu)factoren
• Organismen van een andere soort
• Abiotische (milieu) factoren
• Temperatuur
• Licht en lucht
• Water
• bodem
Milieufactoren -Invloeden
op een ecosysteem
• Producenten
• Consumenten
• voedselketen
• Reducenten
Energiestroom/
voedselketen
Voedselweb
• Water kringloop
• Koolstof kringloop
• Stikstofkringloop
• Fosfor kringloop
Kringlopen
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_kringlo
op01
waterkringloop
• http://www.youtube.com/watch?v=w7AIhVh5GoU
Koolstofkringloop
• stikstofkringloop
stikstofkringloop
1. Het openbreken of veranderen van kringlopen
2. Het intensiever verbruiken van energie
3. Verwaarlozen van kwaliteitsaspecten in
productieprocessen en bij producten
Milieuproblemen- oorzaken
•
•
•
•
•
•
•
Verandering van klimaat
Verzuring
Vermesting
Verspreiding (toxische stoffen)
Verdroging
Verwijdering (van afval)
verstoring
Milieuproblemen- thema’s
Download