Op welke wijze versterken of verminderen verwering, erosie en

advertisement
Paragraaf 3.2: een kwetsbaar ecosysteem
Ecosysteem = een gebied waarbinnen een wisselwerking
plaatsvindt tussen het biotische milieu (planten, dieren,
mensen) en het abiotische (niet levende = bijv bodem)
milieu. Binnen een ecosysteem is sprake van evenwicht!
Wat moet je aan het einde van deze les kunnen?
Antwoord geven op de volgende deelvragen:
-Op welke wijze versterken of verminderen verwering, erosie en
sedimentatie het reliëf?
-Wat is het verband tussen intensief landgebruik en
landdegradatie? (Om welke vormen van landdegradatie gaat het?)
Waarbij je de volgende begrippen kan toepassen:
geomorfologie, landdegradatie, verwoestijning, afspoeling,
aardverschuiving, verzilting
Erosie  door uitschuring ontstaat een dal
Verwering  weersinvloeden breken het uit
stekende gesteente af.
Verwering  Transport  Erosie  Sedimentatie
Gebergte wordt afgebroken  dal wordt opgevuld !
Sedimentatie  kustvlakte
Opdracht 19
A-Het zijn vooral de Duitsers die (relatief) goedkoop op
vakantie willen gaan.
B-De kustlijn dreigt volledig volgebouwd te worden en
daarmee vooral een goedkopere reisbestemming te
worden. Door diversificatie hoopt men meer inkomsten
te genereren door andere soorten toeristen te trekken.
C-Nee, het plan is niet gelukt. De hoofdmotieven om
op de Balearen op vakantie te gaan zijn nog steeds
klimaat, strand en prijs.
D-De golfbanen kosten erg veel water dat schaars en
kostbaar is op de Balearen.
Download