Verwering, erosie en sedimentatie

advertisement
Endogene processen = Krachten die van binnenuit de
aarde het aardoppervlak vormen. (Plaattektoniek)
Exogene krachten = krachten die van buitenaf het
aardoppervlak vormen. (Verwering, erosie en sedimentatie)
Verwering = het afbrokkelen van gesteente o.i.v.
weersinvloeden of de vegetatie.
Erosie = de uitschurende werking van, met puin beladen,
stromend water, schuivend ijs of de wind.
Sedimentatie = het afzetten van verweringsmateriaal,
zand, grind of klei, door stromend water, schuivend ijs of
de wind, als deze transporteurs tot rust / stilstand komen.
De gesteentekringloop  schema kunnen
invullen als begrippen zijn vervangen door
nummertjes.
Karstverschijnselen
Verschijnselen als
gevolg van het
oplossen (en weer
neerslaan) van kalk
in (zuur) water
 Zie de
opdrachten bij de
dvd !
Mate van verwering is afhankelijk van…………..?
Wat is het verschil tussen chemische en mechanisme
verwering?
De gevolgen van een………
aardverschuiving………. .. modderstroom.
De kringloop van water.
 Je moet de begrippen op de juiste plaats kunnen
zetten !
Opdracht met een
HOOGTELIJNENKAART
Hoogtelijn = lijn de punten
met dezelfde hoogteligging
met elkaar verbind.
Welke doorsnede hoort bij
de lijn a-b uit de kaart?
 Zie ook opdracht 9.
Klimaatgebieden volgens Köppen. ( Köppen kennen !)
Cf
-Debiet = ????????????
-Beschrijf het debietverloop van de Rijn.
-Verklaar het debietverloop van de Rijn.
-Beschrijf de verschillen tussen Rijn en Maas?
-Verklaar de verschillen.
Stroomgebieden
Let op de
verschillende
omvang !!
Van grote invloed
op de omvang
van het DEBIET !
Het REGIEM van de rivier (verdeling van de waterafvoer over
het jaar) is afhankelijk van:
 Klimaat  neerslag / verdamping in de loop van het jaar.
 Voeding door smelt en / of regenwater  Piek in ….??
 Doorlatendheid van de bodem  ondoorlatend  .. ??
 Aanwezigheid van begroeiing.
In de zomer verbruikt de vegetatie veel water om te
groeien. Een deel wordt ook aan de atmosfeer afgestaan =
transpiratie. Transpiratie + verdamping = evapotranspiratie
 oorzaak van lager debiet in zomermaanden.
Let op neerslagverdeling over het jaar !!!
Let op ! Naaldbomen verbruiken ook water in de winter.
Waterscheiding
en
stroomstelsel
Lengteprofiel.
-Verval = hoogteverschil tussen 2 plaatsen langs de rivier
-Verhang = verval per kilometer
V-dal
Bovenloop
Vlakke dalbodem Meanderen in vlakte
Middenloop
Benedenloop
Puinwaaier
Erosie en sedimentatie.
Erosie in de buitenbocht
Sedimentatie in de binnenbocht
De monding
 Delta
↓↓ Estuarium
Estuarium !!
Gletsjer: Zet de begrippen
verwering, erosie en
sedimentatie op de juiste
plaats
Verwering
Erosie
Sedimentatie
Morene
Een gletsjer maakt van een V-dal een U-dal !!
Filmpje
Ook in Nederland zijn sporen van schuivend (land) ijs te
vinden.
Stuwwal de Grebbeberg
Filmpje
Zwerfkeien
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards