Brugklas KWT-uren Module 3 Dinsdag les 4 Week 3 t/m 7

advertisement
Brugklas
KWT-uren
Ondersteuning
vak
docent
Ne
Wi
Module 3
Dinsdag les 4
Week 3 t/m 7
(dinsdag 19 januari t/m 18 februari)
lokaal
omschrijving
Opmerkingen
jsr
grammatica
THVG1
jdr
Decimale getallen, procenten,
verhoudingen (H5) ----- Kwadratische
formules, parabolen (H6)
HVG1
Stof van het moment
Fa
ala
Re
D62
Hoofdstuk 4 : vervoeging ‘aller’, à +
lidwoord, de + lidwoord. Herhaling vorige
hoofdstukken : être, avoir, werkwoorden
op –Er, bezittelijke voornaamwoorden +
telwoorden
THVG1
gco
Got it/Rekenen
Klas 1 t/m 3
En
jsg
Some/any/should/shouldn’t/past simple
van be-can/ past simple affirmative regular
verbs. Leesteksten
TH1
Dyslexie
sgo
Leerlingen met een dyslexieverklaring of
leerlingen die vragen hebben over dyslexie
kunnen tijdens dit uur op gesprek komen.
Klas 1+2+3
Wi
tdr
Kwadratische formules, rekenen met
letters (H6) ----- eenheden, omtrek en opp.
cirkel (H7). Stof van het moment
TH1
Ak
yae
Extra uitleg bij Hoofdstuk 4: De aardkorst
THVG1
Talenttijd
en studie
Studie
sgr
40 ll.
Klas 1+2+3
Studie
pcu
40 ll.
Klas 1+2+3
LO
awn
C13
Tafeltennis (maximaal 24 lln)
Klas 1+2+3+ 1t/m3 VMBO
KBGT
beeldend
csa
D04
Afmaken krukken ( op inschrijving)
Klas 1 t/m 6
Nieuwe opdracht: Venetiaans masker met
gips ( thema: carnaval) max 20.
Drama
ajs
Spellessen voor beginners
Klas 1+2 max. 20 ll.
Brugklas
KWT-uren
Ondersteuning
vak
docent
En
Module 3
Donderdag les 4
Week 3 t/m 7
(dinsdag 19 januari t/m donderdag 18 februari)
lokaal
omschrijving
Opmerkingen
mlg
Some/any/should/shouldn’t/past simple
van be-can/ past simple affirmative
regular verbs. Leesteksten
HVG1
Fa
lco
Herhalen être en avoir en de ww op –er.
De getallen herhalen.
Vervoeging van het ww ALLER,
uitleg à+ le, la l’ en les en de + le, la l’ en les
verder worden VRAGEN van leerlingen
behandeld. Max. 12 leerlingen
THVG1 max. 12 leerlingen
Wi
tdr
Kwadratische formules, rekenen met
letters (H6) ----- eenheden, omtrek en opp.
cirkel (H7)
TH1
Wi
isu
Decimale getallen, procenten,
verhoudingen (H5) ----- Kwadratische
formules, parabolen (H6)
HVG1
Stof van het moment
spelling
sco
Verplicht voor ALLE brugklassers met
dyslexie !
Klas 1
Veel gemaakte fouten in het Engels.
Grammar van Unit 5 en 6
Ne
cgo
Leesvaardigheid
THVG1
Talenttijd
en studie
Studie
hkn
40 ll.
Klas 1+2+3
Studie
jsr
40 ll.
Klas 1+2+3
Lo
mbo
C15
Mu
Te
Badminton (alleen voor leden club en
maximaal 18 lln )
Klas 1+2+3+ 1 t/m 3
VMBO KBGT
sfi
Blazers gevorderden
Klas 1 t/m 6 + 1 t/m 4
VMBO
csa
Afmaken krukken ( op inschrijving)
Klas 1 t/m 6
Nieuwe opdracht: Venetiaans masker met
gips ( thema: carnaval) max 20.
Download